geert lovink on Fri, 20 Feb 2004 20:19:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Orkut


Robert schreef:

> Lijkt me dat Ine en Rosanne groot gelijk hebben. Het betweterige en
> normatieve communiceren is al erg genoeg in onze regering, dus aub een
> andere toon op dit forum.

Ik ben het hier niet mee eens, Robert en Ine.

Kennis van zaken is niet hetzelfde als moraal. Er wordt niet beweerd dat je
niet aan Orkut MAG meedoen, althans niet door mij. Je moet alleen wel weten
waar je je op inlaat. Rosanne heeft niet het initiatief genomen om eens die
voorwaarden te bekijken. Anderen doen dat wel en hun onderzoeksnieuwsgierig
wordt nu opeens afgaan als normatief. Nee, dan Rossane, zij speelt de
onschuldige konsument die van niks wil weten en alleen gelaten wil worden in
haar online geluk. Dat vind ik pas belegen neo-liberaal, maar goed... Of
mensen handelen naar de kennis die ze hebben verworven, dat valt inderdaad
te bezien. Veel mensen proberen inderdaad bepaalde rechten en verworvenheden
te beschermen en doen dat niet alleen voor zichzelf. Ze doen dat in
anticipatie van wat wellicht gaat komen, in de (naieve?) vooronderstelling
dat de toekomst cq ondergang der nieuwe media nog niet vastligt. Het gaat
niet om het aanpraten van individuele 'schuld' zoals Ine beweert maar om
collectief handelen zodat individuele vrijheid gewaarborgd blijft, en
Rosanna haar online gelukje kan blijven beleven.

Geert

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).