Josselien Janssens on Sat, 21 Feb 2004 15:13:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Orkut


Vrijdag 20 Februari. Een uiterst enerverende nettime-dag. Vooral op het
gebied van het lezen van wat niet feitelijk als zodanig geschreven werd.

Voor wat het waard is, Geert - de analyse in het artikel van Karin Spaink
vond ik -zoals de meeste dingen die zij schrijft- uiterst wezelijk &
relevant. Vooral na het lezen van het privacyreglement van Orkut. Hoewel
Orkut zelf de lezer ook heel beleeft alerteert op het feit dat hun reglement
zo lek als een mandje is, en dat men dus moet oppassen met wat men erin zet.
Het was inderdaad wel ondoordacht om dat artikel zomaar zonder het Karin
Spaink te melden op Nettime te zetten. Dat kan ze duidelijk zelf wel, als ze
dat van plan was. Maar je had er ongetwijfeld niets dan de meest edele
bedoelingen mee, en het is uitstekende journalistiek.

Jouw analyse van de reacties van Ine en Rosanne deel ik, met alle respect,
volledig. Het internet heeft geen andere regels als de rest van het leven;
het is net zozeer de jungle als een grote stad bij nacht. Er gelden geen
andere natuurwetten, het biedt alleen weer een hele nieuwe set van
mogelijkheden voor expressie - en die veranderen op hun beurt de samenleving
en de manier waarop er gecommuniceerd worden op bepaalde manieren wel en op
andere ook weer niet. Orkut -en de hele rest van het Internet- is een
geweldig platform voor het uiten en uitbuiten van exhibitionisme en het
verzamelen van persoonlijke gegevens. Alle mensen hebben last van
exhibitionisme en de drang tot het maken van menselijk contact in meerdere
of mindere gezonde mate. Contactsites en chatfora zijn een beetje hetzelfde
als clubhuizen, bars en nachtclubs - en ook in dezelfde soort gradaties wat
onschuldigheid betreft. En dat weten andere mensen, die eerst bijv.
Communicatie En Marketing gestudeerd hebben en daarna Internetbedrijfjes
zijn begonnen, ook.

Ik heb echt heel goed gelezen maar jij en Karin Spaink, zeiden echt niet dat
je mensen afraadde om aan (zoiets als) Orkut deel te nemen. En dat moeten
mensen ook helemaal zelf weten. Je waarschuwde alleen om alert te zijn op
wat de voorwaarden betekenen, en wat je erop zet als je er lid van wil
worden/mee aan wilt doen. Pragmatisch gezien: op het moment dat spammers er
misbruik van gaan maken, ontploft dat hele forum waarschijnlijk of
(waarschijnlijker) wordt er nieuwe lucratieve anti-spam software ontwikkeld
die dat tegen gaat.

Wat betreft het misbruik van privacy door Commerciele & Politieke Belangen,
Inc: daar is bijna geen waterdichte spamfilterende firewall voor te
bedenken. De enige houvast en bescherming die je individueel hebt is om
zoveel mogelijk actief gebruik te maken van je democratische rechten en min
of meer te snappen welke info je waar & hoe circuleert. Daarom is het des te
zorgwekkender dat mensen dat zo graag NIET willen horen dat ze WEL op
nettime gaan staan, en dan helemaal upset worden van dingen die Geert Lovink
en Karin Spaink NIET schreven -- en niet van de dingen die ze WEL schreven.
DAT, Robert, is een van tendensen die helaas ook erg maatgevend is in onze
geschiedschrijving.

Robert motiveert zijn ouderwetse standje aan allen op nettime dus niet
feitelijk en inhoudelijk correct volgens mij - maar dat is zijn mening en
die mag hij natuurlijk uiten. Het is mijn mening dat vele uitingen op
Nettime, BEHALVE, als bijna mathematisch wiskundige regel, die van o.a.
Geert Lovink en Karin Spaink, e.a., zo moraalridderig en normatief zijn dat
Balkenende er een hulpeloze amateur bij lijkt. Er is feitelijk gezien niks
moraalridderig aan deze regering; het lijkt meer op dweilen met de kraan
open. Als het koningshuis even een mediastop heeft en er een ogenblikje niet
Texaans ge-jaknikt hoeft te worden is het weer tijd voor bouwfraude en bijna
onoplosbare immigratiedebatten. Daarbij is de VVD nog zo'n beetje de enige
consequente partij waar het op bezuinigspolitiek aankomt... en oja ons
klimatologische dak stort bijna in, maar wie dan leeft die dan zorgt,
nietwaar?

Nogmaals: wat mensen in hun vrije tijd met Orkut willen doen moeten ze
helemaal zelf weten, als ze maar weten wat ze doen.

Groeten,
Josselien----- Original Message ----- 
From: "geert lovink" <geert@xs4all.nl>
To: <nettime-nl@nettime.org>
Sent: Friday, February 20, 2004 8:12 PM
Subject: Re: [Nettime-nl] Orkut


| Robert schreef:
|
| > Lijkt me dat Ine en Rosanne groot gelijk hebben. Het betweterige en
| > normatieve communiceren is al erg genoeg in onze regering, dus aub een
| > andere toon op dit forum.
|
| Ik ben het hier niet mee eens, Robert en Ine.
|
| Kennis van zaken is niet hetzelfde als moraal. Er wordt niet beweerd dat
je
| niet aan Orkut MAG meedoen, althans niet door mij. Je moet alleen wel
weten
| waar je je op inlaat. Rosanne heeft niet het initiatief genomen om eens
die
| voorwaarden te bekijken. Anderen doen dat wel en hun
onderzoeksnieuwsgierig
| wordt nu opeens afgaan als normatief. Nee, dan Rossane, zij speelt de
| onschuldige konsument die van niks wil weten en alleen gelaten wil worden
in
| haar online geluk. Dat vind ik pas belegen neo-liberaal, maar goed... Of
| mensen handelen naar de kennis die ze hebben verworven, dat valt inderdaad
| te bezien. Veel mensen proberen inderdaad bepaalde rechten en
verworvenheden
| te beschermen en doen dat niet alleen voor zichzelf. Ze doen dat in
| anticipatie van wat wellicht gaat komen, in de (naieve?) vooronderstelling
| dat de toekomst cq ondergang der nieuwe media nog niet vastligt. Het gaat
| niet om het aanpraten van individuele 'schuld' zoals Ine beweert maar om
| collectief handelen zodat individuele vrijheid gewaarborgd blijft, en
| Rosanna haar online gelukje kan blijven beleven.
|
| Geert
|
| ______________________________________________________
| * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
| * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
| * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
| * Meer info, archief & anderstalige edities:
| * http://www.nettime.org/.
| * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
|


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).