Peter Luining on Fri, 20 Feb 2004 14:10:19 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Karin Spaink: Orkut spot met privacy en auteursrecht


Hi Karin,

Het stuk over Orkut is helder, toch wil ik er nog wat kritiek aan
toevoegen. Ook ik werd vorige week uitgenodigd. En zo'n uitnodiging
dat je toegang krijgt tot een besloten en exclusieve groep doet
je ego natuurlijk goed. Het is waarschijnlijk vergelijkbaar met het
gevoel dat veel mensen krijgen bij het lezen van een Spam
investeringsmail uit verwegistan, omdat ze denken dat ze persoonlijk
door deze of gene zijn geselecteerd. Okay, bij Orkut wordt je dan echt
persoonlijk uitgenodigd, maar het gaat om hetzelfde gevoel, een gevoel
dat gemakkelijk je kritische vermogens verlamd hoe intelligent je ook
mag zijn. In verband hiermee wil ik hier ook nog even verwijzen naar
de onlangs opgerolde Nigeriaanse Spammaffia die met hun emails meer
dan een half miljard euro ophaalden, en waarvan de slachtoffers vnl
goed opgeleide managers en academici waren.

verder:
geert> Orkut bewaart zulke gegevens zonder meer. Bij Orkut gaat het
geert> bovendien niet alleen om de verkeersgegevens, ook de inhoud van
geert> ieders mail wordt bewaard. Zonder termijn. Dat gebeurt
geert> weliswaar op beveiligde servers, maar niettemin zijn zulke
geert> gegevens, simpelweg doordat ze bewaard worden, opvraagbaar
geert> geworden door iedereen in te schakelen die een bevoegde
geert> autoriteit weet. Is het niet raar dat over het bewaren van
geert> zulke gegevens grote debatten in parlementen worden gevoerd, en
geert> onderwijl een enkele partij dat op eigen houtje doet zonder
geert> commentaar uit te lokken van organisaties die digitale 
geert> burgerrechten bewaken?

Het grappige is dat wat ik begrepen heb de Orkut servers op het
Microsoft besturings syteem draaien die bekent staan om zijn
vele gaten.


Hieronder volgt nog een copy van een stuk dat ik op een blog
tegenkwam, en die diep ingaat op het het feit waarom Google Orkut
nodig heeft. Vond 'm dusdanig interessant dat ik 'm maar helemaal heb
gekopied.
Mijn antwoord op de uitnodiging of ik Orkut lid wil worden of niet heb
ik overigens nog steeds niet helemaal helder, want het blijft
natuurlijk altijd interessant om in onbekende netwerken terecht te
komen... Ik vind daarom goed dat er hier (op nettime) een discussie
over loskomt. 


Peter


Why Google needs Orkut
In all the discussion of Orkut I've seen so far, most folks are busy
comparing Orkut to every other social networking web site around,
typically they mention Friendster ("it's so much faster!"), but as we
all know these sites are a dime a dozen these days. At least it seems
that way.  

What surprises me is that nobody has looked at it the other way
around: What problems might Orkut solve that Google would otherwise
find significantly more challenging? 

Those that do seem to speculate about "applying your social network to
search" and other exotic stuff, but I'm thinking of something far more
basic than that: users. 

That's right, users.

Now, I know what you're thinking. "Google has millions of users!" Of
course they do. How much do they really know about those users? Do
they really have a user database from which they can mine interesting
data? If they have one, it must pale in comparison to what Yahoo, AOL,
and MSN have.  

Rather than try to convince users to start "registering" for Google,
why not piggyback on one of the most viral fads going around: a social
network application? And, for added effect, make it an invite only
system so that you feel special once you're invited.  

Just think about it for a few minutes. If you've been thru the Orkut
registration process, you know that it attempts to collect a ton of
data about you. The kind of demographic data that marketing folks
drool over. And right now there are lots of folks dying to get that
special invite and begin the sign-up process.

Still with me? Good.

Let's assume that Google internationalizes Orkut and lets it run to
the point that it has millions of users registered and active. That's
not an unreasonable thing to expect. Then, one day down the road, they
quietly decide to "better integrate" Orkut with Google and start
redirecting all Orkut requests to orkut.google.com.  

Bingo!

Suddenly they're able to set a *.google.com cookie that contains a bit
of identifying data (such as your Orkut id) and that would greatly
enhance their ability to mine useful and profitable data from the
combination of your profile and daily searches.  

Of course, we know that the "big three" already do this sort of thing
to some degree or another. But Google's lack of intimate knowledge of
their users is surely holding them back from doing some of the things
they'd love to do. Many folks think it's just a matter of time before
they try to get "real" users signed up.  

Could this be the start of that?

[As I've said before in case it's not abundantly clear, I don't speak
for my employer on my weblog. Anyone who thinks otherwise needs some
serious medication.] 

Posted by jzawodn at January 29, 2004 03:55 PM | TrackBack
http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/001504.html

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).