Rosanne on Fri, 20 Feb 2004 14:35:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Karin Spaink: Orkut spot met privacy en auteursrecht


Leuk! Een discussie over Orkut! Ik raak helemaal in een melancholische
stemming omdat ik mij met zo'n discussie over politieke correctheid enzo
heerlijk terug kan wanen in de sfeer van de kraakbeweging vroeger. Want
in hoeverre mag iets gewoon leuk zijn? Zoals rondneuzen bij eBay
bijvoorbeeld, dat net zo lekker kan zijn als het gezap voor de tv. Het
hoeft niet altijd intelligent tijdverdrijf te zijn. Bij Orkut kun je
vriendjes verzamelen, wat is daar mis mee? 
 
Rosanne
 
 
 
-----Original Message-----
From: nettime-nl-bounces@nettime.org
[mailto:nettime-nl-bounces@nettime.org] On Behalf Of Peter Luining
Sent: vrijdag 20 februari 2004 14:10
To: nettime-nl@nettime.org
Subject: Re: [Nettime-nl] Karin Spaink: Orkut spot met privacy en
auteursrecht
 
Hi Karin,
 
Het stuk over Orkut is helder, toch wil ik er nog wat kritiek aan
toevoegen. Ook ik werd vorige week uitgenodigd. En zo'n uitnodiging dat
je toegang krijgt tot een besloten en exclusieve groep doet je ego
natuurlijk goed. Het is waarschijnlijk vergelijkbaar met het gevoel dat
veel mensen krijgen bij het lezen van een Spam investeringsmail uit
verwegistan, omdat ze denken dat ze persoonlijk door deze of gene zijn
geselecteerd. Okay, bij Orkut wordt je dan echt persoonlijk uitgenodigd,
maar het gaat om hetzelfde gevoel, een gevoel dat gemakkelijk je
kritische vermogens verlamd hoe intelligent je ook mag zijn. In verband
hiermee wil ik hier ook nog even verwijzen naar de onlangs opgerolde
Nigeriaanse Spammaffia die met hun emails meer dan een half miljard euro
ophaalden, en waarvan de slachtoffers vnl goed opgeleide managers en
academici waren.
 
verder:
geert> Orkut bewaart zulke gegevens zonder meer. Bij Orkut gaat het 
geert> bovendien niet alleen om de verkeersgegevens, ook de inhoud van 
geert> ieders mail wordt bewaard. Zonder termijn. Dat gebeurt weliswaar 
geert> op beveiligde servers, maar niettemin zijn zulke gegevens, 
geert> simpelweg doordat ze bewaard worden, opvraagbaar geworden door 
geert> iedereen in te schakelen die een bevoegde autoriteit weet. Is het

geert> niet raar dat over het bewaren van zulke gegevens grote debatten 
geert> in parlementen worden gevoerd, en onderwijl een enkele partij dat

geert> op eigen houtje doet zonder commentaar uit te lokken van 
geert> organisaties die digitale burgerrechten bewaken?
 
Het grappige is dat wat ik begrepen heb de Orkut servers op het
Microsoft besturings syteem draaien die bekent staan om zijn vele gaten.
 
 
Hieronder volgt nog een copy van een stuk dat ik op een blog tegenkwam,
en die diep ingaat op het het feit waarom Google Orkut nodig heeft. Vond
'm dusdanig interessant dat ik 'm maar helemaal heb gekopied. Mijn
antwoord op de uitnodiging of ik Orkut lid wil worden of niet heb ik
overigens nog steeds niet helemaal helder, want het blijft natuurlijk
altijd interessant om in onbekende netwerken terecht te komen... Ik vind
daarom goed dat er hier (op nettime) een discussie over loskomt. 
 
 
Peter
 
 
Why Google needs Orkut
In all the discussion of Orkut I've seen so far, most folks are busy
comparing Orkut to every other social networking web site around,
typically they mention Friendster ("it's so much faster!"), but as we
all know these sites are a dime a dozen these days. At least it seems
that way.  
 
What surprises me is that nobody has looked at it the other way
around: What problems might Orkut solve that Google would otherwise find
significantly more challenging? 
 
Those that do seem to speculate about "applying your social network to
search" and other exotic stuff, but I'm thinking of something far more
basic than that: users. 
 
That's right, users.
 
Now, I know what you're thinking. "Google has millions of users!" Of
course they do. How much do they really know about those users? Do they
really have a user database from which they can mine interesting data?
If they have one, it must pale in comparison to what Yahoo, AOL,
and MSN have.  
 
Rather than try to convince users to start "registering" for Google, why
not piggyback on one of the most viral fads going around: a social
network application? And, for added effect, make it an invite only
system so that you feel special once you're invited.  
 
Just think about it for a few minutes. If you've been thru the Orkut
registration process, you know that it attempts to collect a ton of data
about you. The kind of demographic data that marketing folks drool over.
And right now there are lots of folks dying to get that special invite
and begin the sign-up process.
 
Still with me? Good.
 
Let's assume that Google internationalizes Orkut and lets it run to the
point that it has millions of users registered and active. That's not an
unreasonable thing to expect. Then, one day down the road, they quietly
decide to "better integrate" Orkut with Google and start
redirecting all Orkut requests to orkut.google.com.  
 
Bingo!
 
Suddenly they're able to set a *.google.com cookie that contains a bit
of identifying data (such as your Orkut id) and that would greatly
enhance their ability to mine useful and profitable data from the
combination of your profile and daily searches.  
 
Of course, we know that the "big three" already do this sort of thing to
some degree or another. But Google's lack of intimate knowledge of their
users is surely holding them back from doing some of the things they'd
love to do. Many folks think it's just a matter of time before
they try to get "real" users signed up.  
 
Could this be the start of that?
 
[As I've said before in case it's not abundantly clear, I don't speak
for my employer on my weblog. Anyone who thinks otherwise needs some
serious medication.] 
 
Posted by jzawodn at January 29, 2004 03:55 PM | TrackBack
http://jeremy.zawodny.com/blog/archives/001504.html
 
 
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).