Leon Kuunders on Wed, 4 Dec 2002 07:43:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] leve Spinoza


> dus laten we er mee maar kappen.
> 
> leve spinazie! hip hip ...

zeker! het spinozisme geeft houvast voor na het klaarkomen.

www.despinoza.nl

--Leon.

<<attachment: winmail.dat>>