Henk Elegeert on Wed, 4 Dec 2002 05:18:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] ZEROGLAB ROTTERDAM - bijdrage NRC Discussie > Kunst: product of levensbehoefte? - 22:42 3-12-02Karoly Toth wrote:
> 
> .. De politici vertegenwoorden de mensen niet, en de
> vakbonden de werknemers. De ICT heeft geloof ik niet eens een CAO,

ICT omspant vele bedrijfstakken en dus valt niet te verwachten dat die
zich in één CAO laat vangen.

Maar zie,

Bron: http://www.overheid.nl/op/
onder 1. Algemeen verbindendverklaringen van CAO's
onder 2a. Vrij woord of zinsdeel: ict


       Toegevoegd op 13-9-2002, AVV van CAO 2002, I-SZW nr. 9809 (987
Kb)
       ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
       ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE GRAFIMEDIA

"
Grafimedia 2002
Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

AI Nr. 9809

Bijvoegsel Stcrt. d.d. 09-09-2002, nr. 172

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE GRAFIMEDIA

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van de Raad van Overleg in de Grafimedia Branche
namens het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, de Vereniging
van Kleinere Grafische Ondernemingen, de Vereniging Zeefdruk
en Sign Ondernemingen en de Vereniging de Nederlandse Dagbladpers als
partijen te ener zijde mede namens FNV Kunsten Informatie en Media, de
Dienstenbond CNV en de Unie als partijen te anderer zijde bij de
collectieve arbeidsovereenkomst voor de Grafimedia, strekkende tot
algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve
arbeidsovereenkomst;
......
"


> Vind je het niet gek? 

Nu wel, maar wat? ;)

Henk Elegeert
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).