Kees Brienen on Tue, 24 Sep 2002 08:27:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Cultuurbarbaren van Rotterdam> Mijns inziens worden met deze maatregelen alles wat iets tot kunst maakt of
> kan maken (even kwaliteit daargelaten), het onderzoek, het experiment,
> creativiteit en vindingrijkheid, het unieke, het nieuwe, etcetera, volkomen
> de kop ingedrukt. Eindelijk komt het er dan toch van: ophouden met dat
> gelummel en extentrieke gedoe, en gewoon gaan maken wat het publiek wil.


Zo Anneke,

In Rotterdam zit de stress er nu ook goed in. Na vier jaar uitstel eigenlijk, want ook onze (nu dierbare) Rick van de Ploeg, die vroeger toen alles nog beter was, als econoom 4 jaar lang de functie van Kees van Leeuwen mocht invullen, maakte toen toch ook al duidelijk dat de luxe positie waarin de NL-kunstenaar zich bevindt, langzaam maar zeker tegen de wachtlijsten in het ziekenhuis moet worden weggestreept. Ik kan het me ook heel goed voorstellen als je met je zieke moeder in het ziekenhuis wachtend in de rij naar een verschrikkelijk kunstwerk van enkele miljoenen zit te kijken...

Ook kan ik begrijpen dat er in een tijd van veel onzekerheden even zoveel legitieme argumenten zijn te bedenken hoe de kunst als overbodig kan worden beschouwd.

Trek het je niet aan, of ga wat anders doen; zorg in ieder geval dat je op een andere manier kan rondkomen is mijn advies. Beter dan welke andere beroepsgroep zal het de kunstenaar lukken om de noodzakelijkheid van zijn werk vorm te geven. Misschien lukt het die kunstenaar zelfs wel beter wanneer hij of zij zich terugvindt in een minder luxe omstandigheid. Goeie kunstenaars zijn gek genoeg...

Ik zie helemaal niets in het nieuwe (wat mij betreft: ‘lekker’ rechtse) kabinet; de maatschappij lijkt minder leuk te worden. Ik maak me zorgen over de ingeslagen koers die mij veel te veel aan de VS doet denken, alsof dat het enige voorbeeld is. Subsidie heb ik altijd gezien als een noodzakelijk iets! Toch stoor ik me enorm aan de mate waarin kunstenaars zich zo afhankelijk van die subsidieregeling opstellen. En tegelijkertijd alle criteria bestrijden. Ik ben meer dan ooit geprikkeld om van een deugd een noodzaak te maken. Kunstenaars die vertrouwen op hun intuďtie zouden het tijdsbeeld kunnen vertalen… Met het gevoel voor avontuur, de ervaring, de visie, de fantasie, de ambitie, de passie en dat soort dingen, die de kunstenaar in zich heeft, zou het zelfs moeten lukken om van de mogelijke teleurstelling iets verschrikkelijk goeds maken.…

Het is een mooi beroep dacht ik, maar is het kunstenaarschap wel echt een beroep...?

Tra;l al la la aldflasdjkf a=[-> Kees Brienen
On 20 Sep 2002, at 10:40, Anneke Auer wrote:

> Dat beeldje van Hitler in Boijmans was echt fantastisch en ook precies op
> het juiste moment. Alle lof - for a change.
>
> In Rotterdam gaat er 8,6 miljoen euro bezuinigd worden op de kunsten. Men is
> niet van plan om dit af te romen, maar hele instituten te sluiten. Zullen we
> dan eerst alle zwaarbetaalde gastarbeiders eruit mikken: Dercon, David,
> Gergiev, Marí, etcetera?
>
> Ongeveer 1100 kunstenaars in groot Rotterdam zijn afhankelijk van subsidies,
> met name van de mogelijkheden bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
> Deze heeft een nieuwe directeur, Ton de Vos. Nu heb ik de ideeën van deze
> ambtenaar en enkele raadsstukken gelezen, en hier komt het op neer:
>
> - De jaarlijkse Aankoopronde (dé bron van *subsidie* bij uitstek - aankoop
> voor de artoteek wordt nog steeds als "schenkgeld" gezien) is afgeschaft. En
> niemand weet (nog) of daar iets voor in de plaats komt.
>
> - De Artoteek, waarin de aangekochte werken voor uitleen worden gebruikt,
> wordt voor een paar ton verbouwd tot een publieksvriendelijke,
> laagdrempelige winkel, "die geen 'kunst' pretenties heeft en meer winkel is"
> De heer de Vos is ook van mening dat zijn investeringen ertoe zullen leiden
> dat de Artoteek in de toekomst zonder subsidie kan functioneren mits het
> zich meer op bedrijven gaat richten.
>
> - Ik citeer: "De huidige vaste aankoopcommissie, die alle aankopen bepaald,
> wordt vervangen door een flexibeler structuur van tijdelijke werkgroepen. In
> deze groepen hebben medewerkers van de Artoteek zitting, abonnees en
> niet-abonnees onder wie jongeren, allochtonen, kunstenaars en andere
> deskundigen op het terrein van beeldende kunst"
> Ook, uit de laatste aankoopronde is gebleken, dat werken niet zijn
> aangekocht, ondanks het positieve advies van de commissie aan de directeur.
> De directeur beslist dus in deze zelf wat hij goed genoeg vind voor de
> artoteek en wat niet.
>
> - Kunstenaars die publieksvriendelijk werk maken, zullen worden
> gestimuleerd.
>
> - Sleutelwoorden zijn *jong* en *low culture*.
> Kwaliteit is niet meer im frage. Lekker populistisch.
>
> - De Commissie Toetsing Beroepsmatigheid (per 2002) zal ook gaan bestaan uit
> niet-kunstenaars en allochtonen. Ik stel me daarbij voor dat bijv. Van
> Caldenborg, Mohammed en Truus van de infobalie moet gaan beslissen of ik een
> professionele kunstenaar ben en recht heb op subsidies, of niet.
>
> - Oprichting Leningfonds: "Een positief effect van leengeld is dat
> kunstenaars zich intensiever richten op de afzet van de artistieke arbeid."
> Over dit fonds is hij bezig met een deal met de Triodos Bank.
> Dit benadrukt hij nog eens op een werkconferentie begin dit jaar: "Ton de
> Vos haakt in op het stimuleren van ondernemerschap door op mogelijkheden te
> wijzen die een verschuiving van schenkgeld naar leengeld te bieden heeft."
> Denk eens goed na over de implicaties van deze stelling. En, alsof er in
> Nederland opeens een markt bestaat voor kunst. Maar de heer de Vos denkt
> natuurlijk dat het idee van een deurwaarder op de stoep ervoor zorgt dat de
> kunstenaar wel twee keer nadenkt over het maken van een experiment, of een
> *niet publieksvriendelijk* kunstwerk.
>
> Toen de heer de Vos werd aangesteld in zijn huidige functie, pleitte hij er
> vurig voor om de rechtspositie van de beeldend kunstenaar te willen
> versterken. Nadat hij een subsidie voor mijn werk voor een stichting aan
> diezelfde stichting had uitgekeerd, en ik het bedrag niet ontving, heb ik
> bij hem aan de bel getrokken. Zijn korte reactie was: "Start maar een
> civilie procedure." Let wel, het ging hier om iets meer dan Fl. 10.000 en 7
> maanden werk. Bedankt leugenaar.
>
> Mijns inziens worden met deze maatregelen alles wat iets tot kunst maakt of
> kan maken (even kwaliteit daargelaten), het onderzoek, het experiment,
> creativiteit en vindingrijkheid, het unieke, het nieuwe, etcetera, volkomen
> de kop ingedrukt. Eindelijk komt het er dan toch van: ophouden met dat
> gelummel en extentrieke gedoe, en gewoon gaan maken wat het publiek wil.
>
> Ik schrijf dit zo uitgebreid op, omdat Rotterdam de toetssteen is van
> Nederland. Schijnbaar moet ook de (beeldende) kunst worden verkapitaliseerd,
> en gebruikt men het excuus dat het eens tijd zal gaan worden dat ook de
> kunstenaar zich bedrijfsmatig moet gaan opstellen en gaan deelnemen in een
> markt die niet bestaat. Zou het gaan om kwaliteit, dan ben ik helemaal voor
> het stimuleren van een concurrentiesituatie, maar de kwaliteit van kunst
> wordt ondergeschikt gemaakt aan wat het publiek wil.
> Van de kunst moet er 8,6 miljoen af. Het Havenbedrijf krijgt er echter 9
> miljoen bij.
>
> Schilders, pak uw kleurwaaiers uit de la en ga op bezoek in het huis van
> potentiële klanten. Beeldhouwers: alleen nog maar figuratief brons a.u.b.
> Tekenaars: gebruik in godsnaam wat kleur want zwart/wit is zo saai.
> Mediakunstenaars: meer amusement graag.
>
> Anneke

______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).