Anneke Auer on Fri, 20 Sep 2002 10:42:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Cultuurbarbaren van Rotterdam


Dat beeldje van Hitler in Boijmans was echt fantastisch en ook precies op
het juiste moment. Alle lof - for a change.

In Rotterdam gaat er 8,6 miljoen euro bezuinigd worden op de kunsten. Men is
niet van plan om dit af te romen, maar hele instituten te sluiten. Zullen we
dan eerst alle zwaarbetaalde gastarbeiders eruit mikken: Dercon, David,
Gergiev, MarŪ, etcetera?

Ongeveer 1100 kunstenaars in groot Rotterdam zijn afhankelijk van subsidies,
met name van de mogelijkheden bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
Deze heeft een nieuwe directeur, Ton de Vos. Nu heb ik de ideeŽn van deze
ambtenaar en enkele raadsstukken gelezen, en hier komt het op neer:

- De jaarlijkse Aankoopronde (dť bron van *subsidie* bij uitstek - aankoop
voor de artoteek wordt nog steeds als "schenkgeld" gezien) is afgeschaft. En
niemand weet (nog) of daar iets voor in de plaats komt.

- De Artoteek, waarin de aangekochte werken voor uitleen worden gebruikt,
wordt voor een paar ton verbouwd tot een publieksvriendelijke,
laagdrempelige winkel, "die geen 'kunst' pretenties heeft en meer winkel is"
De heer de Vos is ook van mening dat zijn investeringen ertoe zullen leiden
dat de Artoteek in de toekomst zonder subsidie kan functioneren mits het
zich meer op bedrijven gaat richten.

- Ik citeer: "De huidige vaste aankoopcommissie, die alle aankopen bepaald,
wordt vervangen door een flexibeler structuur van tijdelijke werkgroepen. In
deze groepen hebben medewerkers van de Artoteek zitting, abonnees en
niet-abonnees onder wie jongeren, allochtonen, kunstenaars en andere
deskundigen op het terrein van beeldende kunst"
Ook, uit de laatste aankoopronde is gebleken, dat werken niet zijn
aangekocht, ondanks het positieve advies van de commissie aan de directeur.
De directeur beslist dus in deze zelf wat hij goed genoeg vind voor de
artoteek en wat niet.

- Kunstenaars die publieksvriendelijk werk maken, zullen worden
gestimuleerd.

- Sleutelwoorden zijn *jong* en *low culture*.
Kwaliteit is niet meer im frage. Lekker populistisch.

- De Commissie Toetsing Beroepsmatigheid (per 2002) zal ook gaan bestaan uit
niet-kunstenaars en allochtonen. Ik stel me daarbij voor dat bijv. Van
Caldenborg, Mohammed en Truus van de infobalie moet gaan beslissen of ik een
professionele kunstenaar ben en recht heb op subsidies, of niet.

- Oprichting Leningfonds: "Een positief effect van leengeld is dat
kunstenaars zich intensiever richten op de afzet van de artistieke arbeid."
Over dit fonds is hij bezig met een deal met de Triodos Bank.
Dit benadrukt hij nog eens op een werkconferentie begin dit jaar: "Ton de
Vos haakt in op het stimuleren van ondernemerschap door op mogelijkheden te
wijzen die een verschuiving van schenkgeld naar leengeld te bieden heeft."
Denk eens goed na over de implicaties van deze stelling. En, alsof er in
Nederland opeens een markt bestaat voor kunst. Maar de heer de Vos denkt
natuurlijk dat het idee van een deurwaarder op de stoep ervoor zorgt dat de
kunstenaar wel twee keer nadenkt over het maken van een experiment, of een
*niet publieksvriendelijk* kunstwerk.

Toen de heer de Vos werd aangesteld in zijn huidige functie, pleitte hij er
vurig voor om de rechtspositie van de beeldend kunstenaar te willen
versterken. Nadat hij een subsidie voor mijn werk voor een stichting aan
diezelfde stichting had uitgekeerd, en ik het bedrag niet ontving, heb ik
bij hem aan de bel getrokken. Zijn korte reactie was: "Start maar een
civilie procedure." Let wel, het ging hier om iets meer dan Fl. 10.000 en 7
maanden werk. Bedankt leugenaar.

 Mijns inziens worden met deze maatregelen alles wat iets tot kunst maakt of
kan maken (even kwaliteit daargelaten), het onderzoek, het experiment,
creativiteit en vindingrijkheid, het unieke, het nieuwe, etcetera, volkomen
de kop ingedrukt. Eindelijk komt het er dan toch van: ophouden met dat
gelummel en extentrieke gedoe, en gewoon gaan maken wat het publiek wil.

Ik schrijf dit zo uitgebreid op, omdat Rotterdam de toetssteen is van
Nederland. Schijnbaar moet ook de (beeldende) kunst worden verkapitaliseerd,
en gebruikt men het excuus dat het eens tijd zal gaan worden dat ook de
kunstenaar zich bedrijfsmatig moet gaan opstellen en gaan deelnemen in een
markt die niet bestaat. Zou het gaan om kwaliteit, dan ben ik helemaal voor
het stimuleren van een concurrentiesituatie, maar de kwaliteit van kunst
wordt ondergeschikt gemaakt aan wat het publiek wil.
Van de kunst moet er 8,6 miljoen af. Het Havenbedrijf krijgt er echter 9
miljoen bij.

Schilders, pak uw kleurwaaiers uit de la en ga op bezoek in het huis van
potentiŽle klanten. Beeldhouwers: alleen nog maar figuratief brons a.u.b.
Tekenaars: gebruik in godsnaam wat kleur want zwart/wit is zo saai.
Mediakunstenaars: meer amusement graag.

Anneke
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).