Eveline Lubbers on Mon, 9 Sep 2002 13:49:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht Nederland Geen Afluisterstaat


From: Maurice Wessling <maurice@bof.nl>

Persbericht


Nederland Geen Afluisterstaat
-----------------------------


Amsterdam/Den Haag, 9 september 2002

Vanaf maandag 9 september heeft de initiatiefgroep
'Nederland geen afluisterstaat' een website geopend op
www.nederlandgeenafluisterstaat.nl. Aanleiding voor dit
initiatief zijn de afluisterplannen van de Europese Unie die
voor alle lidstaten moeten gaan gelden.

Kern van het plan is om telecom- en internetbedrijven te
verplichten alle zogeheten verkeersgegevens één tot twee
jaar te bewaren. Verkeersgegevens zijn alle elektronische
indicaties van een persoon wáár met een GSM is gebeld, naar
wie is gebeld met GSM of vaste telefoon, wanneer dat is
gebeurd, naar welke websites is gesurft en welke zoekwoorden
in zoekprogramma's zijn ingetoetst. Op deze wijze wordt
justitie in staat gesteld het (elektronische) gedragspatroon
van alle burgers in de Europese Unie vast te leggen en op
ieder willekeurig moment te controleren.

De initiatiefgroep 'Nederland Geen Afluisterstaat' roept
alle geďnteresseerden op haar website te bezoeken en van
daaruit de protestbrief aan minister Donner en de leden van
de vaste kamercommissie van justitie te sturen.
Op woensdag 11 september bespreekt de vaste kamercommissie
van Justitie en Binnenlandse Zaken de plannen van de
Europese ministers. De Europese ministers vergaderen over
deze plannen op 13 en 14 september in Denemarken. De plannen
worden momenteel gedoseerd en slinks ingevoerd tot ze op een
definitief punt zijn aanbeland waarvan niet kan worden
teruggekeerd.

'Nederland geen afluisterstaat' roept de Tweede Kamer en
het Europees Parlement op de Europese plannen af te wijzen
omdat deze maatregelen leiden tot een ware Big
Brother-maatschappij waarbij alle burgers, zonder doordat
zij als verdachte zijn aangemerkt, gecontroleerd kunnen
worden in hun doen en laten.

'Nederland geen afluisterstaat' wijst er bovendien op dat
internetproviders en telecommaatschappijen ernstige bezwaren
maken tegen de rol die zij als archivaris van de politie
moeten spelen. Veel van deze bedrijven voelen niets voor het
schenden van de privacy van haar klanten.

Het comité 'Nederland geen afluisterstaat' is een initiatief
van Bits of Freedom, de Socialistische Partij en diverse
personen. Dit initiatief staat open voor elke andere
organisatie die zich verzet tegen de bewaarplicht voor
verkeersgegevens en ombouw van Nederland tot een
'surveillance society'.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).