Jo van der Spek on Sun, 26 May 2002 20:38:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Media in Diaspora


Radio Rietfluit organiseert samen met De Balie en de werkgroep Migranten en Media een Miniconferentie over Nieuwe Media in Diaspora.

Zaterdag 15 juni van 14-17 uur in de Grote Zaal van De Balie, bij het Leidseplein in Amsterdam.

groet van Jo //// Huda hafez  //// Pa magga de ga

Tussen heimwee en thuisfront

mini-conferentie over Nieuwe Media in Diaspora
 

Internet maakt het mogelijk om snel en goedkoop te communiceren over grote
afstand. Niet toevallig gebruiken migranten en vluchtelingen de nieuwe media op
vele manieren om contact te onderhouden met hun thuisland. In tijden van crisis
worden die contacten nog noodzakelijker en intensiever.
Web sites worden message boards en actuele informatiebronnen, platforms voor
contact en informatie, voor het ontplooien initiatieven en het verspreiden van oproepen,
voor interventies en projecten, en voor eigen radioprogramma's en video's.

Veelal is de bevolking in het thuisland verstoken van de hoogwaardige techniek die toegang
geeft tot deze nieuwe media. Daarom worden combinaties gezocht met oude media: telefoon,
fax, print en radio. Zo kunnen lokaal postkantoortjes, call centres en radiostations ontstaan
die de brug slaan naar de lokale bevolking.

Vanuit Nederland worden verschillende  projecten en initiatieven ontwikkeld waarbij internet
en radio worden gebruikt om contacten tussen diaspora en thuisland op te bouwen.
In de mini-conferentie worden projecten gepresenteerd en geëvalueerd die zijn gericht op
Afghanistan Radio Rietfluit http://www.xs4all.nl/~jo
de Molukken http://www.sos-maluku.org/
en de Palestijnse gebieden.

Hoe werkt het en wat is er mogelijk?
Wat kan het bijdragen aan lotsverbondenheid, verzoening, (weder) opbouw?

i.s.m. radio Rietfluit en NVJ-projectbureau Migranten en Media
informatie: jo@xs4all.nl

--
Jo van der Spek,
radio journalist, program maker & tactical media consultant
H. Seghersstraat 46
1072 LZ Amsterdam, the Netherlands
tel. +31.20.6718027
mob. +31.6.51069318
jo@xs4all.nl
http://www.xs4all.nl/~jo

**************************************
better a complex identity than an identity complex
 

Title: Miniconf
Zaterdag 15 Juni
14.00 - 17.00 uur
Grote Zaal De Balie

Tussen heimwee en thuisfront

mini-conferentie over Nieuwe Media in Diaspora
 

Internet maakt het mogelijk om snel en goedkoop te communiceren over grote
afstand. Niet toevallig gebruiken migranten en vluchtelingen de nieuwe media op
vele manieren om contact te onderhouden met hun thuisland. In tijden van crisis
worden die contacten nog noodzakelijker en intensiever.
Web sites worden message boards en actuele informatiebronnen, platforms voor
contact en informatie, voor het ontplooien initiatieven en het verspreiden van oproepen,
voor interventies en projecten, en voor eigen radioprogramma's en video's.

Veelal is de bevolking in het thuisland verstoken van de hoogwaardige techniek die toegang
geeft tot deze nieuwe media. Daarom worden combinaties gezocht met oude media: telefoon,
fax, print en radio. Zo kunnen lokaal postkantoortjes, call centres en radiostations ontstaan
die de brug slaan naar de lokale bevolking.

Vanuit Nederland worden verschillende  projecten en initiatieven ontwikkeld waarbij internet
en radio worden gebruikt om contacten tussen diaspora en thuisland op te bouwen.
In de mini-conferentie worden projecten gepresenteerd en geëvalueerd die zijn gericht op
Afghanistan <Radio Rietfluit http://www.xs4all.nl/~jo>,
de Molukken <http://www.sos-maluku.org/> en de
Palestijnse gebieden.

Hoe werkt het en wat is er mogelijk?
Wat kan het bijdragen aan lotsverbondenheid, verzoening, (weder) opbouw?

i.s.m. radio Rietfluit en NVJ-projectbureau Migranten en Media
informatie: jo@xs4all.nl