outline on Sun, 26 May 2002 19:59:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Five Years: "Silence and Darkness"


SILENCE and DARKNESS in Outline

PERSBERICHT

Opening: zaterdag 1 juni 2002, 16.00 uur

Tentoonstelling: SILENCE and DARKNESS

Samenstelling: Marc Hulson/ Susan Morris


Op uitnodiging van Stichting Outline presenteren beeldend kunstenaars Marc
Hulson en Susan Morris van kunstenaarsinitiatief Five Years uit Londen hun
project Silence and Darkness.

Marc Hulson is artistiek leider van Five Years, een kerngroep van vijf
kunstenaars, wonend en werkend in Londen. Er wordt gewerkt vanuit
verschillende invalshoeken en gebruik gemaakt van diverse media. Als er al
inhoudelijke overeenkomsten zijn, dan is het gebruik van het lichaam en
erotiek er één. Belangrijker is echter hun poging om de werken van nieuwe
betekenissen te voorzien door ze op verschillende plekken en in combinatie
met werk van anderen tegen elkaar uit te spelen.
Context en onderlinge relaties van de werken bepalen de betekenis en de
kwaliteit.

Al geruime tijd bestaat er in de beeldende kunst belangrijke aandacht voor
de kaleidoscopische kwaliteit van onze samenleving. Communicatie- en
transportmogelijkheden zorgen ervoor dat we voortdurend van de ene sfeer
naar de andere bewegen. Soms zijn het kleine enclaves, dan weer grotere
gebieden verbonden door een corridor of aan elkaar grenzend of zelfs
overlopend.
De hedendaagse mens voegt zich bijna vanzelfsprekend in de diverse gebieden
waarin hij dagelijks verkeert. Echter niet zonder consequenties. Duidelijk
is in onze maatschappij de vraagstelling naar authenticiteit en eigenheid.
Hoe is het nog mogelijk om een autonome identiteit te kennen als we net zo
veranderlijk blijken als onze omgeving?

Ook in de beeldende kunst komt deze problematiek al langere tijd aan bod.
Zij is inmiddels door verschillende theoretici uitvoerig beschreven en
becriticeerd. Toch lijkt er genoeg reden om aan dit onderwerp verdere
aandacht te besteden. Nog geven jonge kunstenaars blijk van hun interesse
voor deze problematiek en anderen continueren hun onderzoek. Lees verder op
de ommezijde >


Periode: t/m 28 juni

Open: woensdag - zaterdag 13 - 17 uur en eerste zondag van de maand 13 - 17 uur

Plaats:Outline
       Oetewalerstraat 73
       1093 MD Amsterdam

Info: tel. 020 - 6931389/ 06 - 14679854
site: http://www.outlineamsterdam.nl

Press release: SILENCE and DARKNESS

The exhibition Silence and Darkness develops the themes explored in Silent
Movies (Five Years, London, 1998), curated on the premise that any work is
necessarily incomplete, determined by the gaps, silences and ellipses that
allow space for interpretation. By placing together works in which these
kinds of empty spaces assume a particular importance, the possibility is
opened up for a form of cross-referencing, overlay or interpenetration
between each piece, thus allowing the viewer simultaneous layers of
interpretation and sensory experience. This is reinforced by the range of
media in the works presented, which include randomly ordered data on
computer screen, music, film, video projection, drawing and photography.

On the opening night the composer Mark R Taylor will perform a sequence
of solo piano pieces, which will be recorded and then played back
throughout the duration of the show. In the London version of the show
Taylor made a decision to play unannounced and while people were talking,
thereby structuring an incidental overlap between his works and the context
they were performed in. Taylor's participation produces a kind of random,
impromptu 'soundtrack' to the exhibition; at the same time the visual works
play a silent accompaniment to his music, shifting back and forth between
stillness and movement, emptiness and image. By actually containing, as a
component of the work, extended passages of silence, Taylor's work
foregrounds the fragmentary pieces of darkness within each individual work
- and activates them.

Michael Curran's video work consists of a blank white screen with sound
track. Recorded in the moments before sleeping or after waking, the
soundtrack
is a hesitating monologue that attempts to conjure a mental image.
Susan Morris's video of a blank white wall recorded with the camera on
auto-focus is subtitled with the transcript of a session recorded under
hypnotic trance. Marc Hulson presents a fragmentary sequence of untitled
drawings, in which something vaguely figurative is suggested but never
fully realised.
Edward Dorrian and Sally Morfill have constructed a fictitious filmic
scenario - a single scene in which the dialogue is split across two
screens.
Robert Mabb's video loop is an endless rotation of an image of someone
silently emoting.
Gunter Zehetner uses 16mm film and the edit as a device for viewing,
obsessively returning to a site of 'adoration', which is cut away.
Amy Eshoo's video loops an unthought, incidental gesture, the result of
which casts into the room an alternation between light and shadow.
Ester Planas projects a series of abstracted movie stills, slides shot
directly from a TV screen - these decontextualised moments are intercut
with personal images, and accompanied by the repetitive intonation of the
refrain 'dream of you'.
Mark R taylor's music is conceived in a way that increasingly invites a
fluid relationship between performance and the context in which it occurs:
the outcome of his performance in Amsterdam, its relation to the space and
the way in which the various combinations of works are hung is,
necessarily, unpredictable.


Attachment: Silence_and_Darkness.JPG
Description: JPEG image

Attachment: Silence_and_Darkness_invit.JPG
Description: JPEG image