Tjebbe van Tijen on Tue, 7 May 2002 15:00:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] REANNIMATIE VAN DE DEMOCRATIE


reannimatie van de democratie

D
emocratie
is spel om de macht
stemming maken
stemmen
tellen
de zwakste schakel
mag niet meer mee doen.
Wie dit spel speelt
speelt met levens van anderen
ongeacht de inzet:
behouden of veranderen.
Hollend van quiz naar quiz
kandidaat u heeft nog zoveel seconden
voor het juiste politieke antwoord
zonder te hijgen
luistert de kijker wel
of verkiest deze te zwijgen.
D
an is er een luisteraar, een idioot
die zwijgt en doodt
en direct daarna beroofd wordt
van de betekenis van zijn daad
terwijl het bloed nog warm is op de straat
holt het nieuws hem en zichzelf voorbij.
Laat de boodschappers er buiten
die brengen enkel 'nieuws'
door hun stem te verheffen
en wat te overdrijven
wat aldus verheven wordt kan niet altijd verheven blijven.
Politiek bedrijf je met woorden
is het eerste wat politici ontvalt
om hun onschuld aan te tonen
alsof woorden niet kunnen moorden
en het enkel bij woorden blijft
als de politiek politiek bedrijft.
Valt het antwoord wel te raden
kiezen wij voor woorden of voor daden?
welke woorden
welke daden
steeds opnieuw moeten wij dat vragen
niet maar eens in over duizend dagen.
Ons treft geen collectieve schuld
voor politieke moord
een enkele persoon
niet de samenleving is gestoord.
T
och is er een idoot
wiens stem niet werd gehoord
maar wel zijn daad
hij laat ons de straat bevlekt.
Laten we na dit vreselijke ongeluk
toch maar weer op straat gaan spelen.
Democratie als spel om het spel
een prettige stemming
stemmen
tellen
en zien hoe de zwakste schakels
toch kunnen meedoen.
Wie dit spel speelt leeft met anderen.

Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects (IMP), Amsterdam

Background information on:
http://people.a2000.nl/ttijen/Index.html