Mylène van Noort on Thu, 2 May 2002 18:15:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief mei 2002


WAAG SOCIETY I BERICHTEN

MEI 2002 (for English version see further below)

1    SP               Serie Connected Concerts van start
2    PR               Killer Club: Delhi Developments
3    CL           3.1   Nieuwe site Gouden @penstaart
         3.2   Play>> studiedag: ICT als expressievak
4    Waag Faciliteiten    4.1   Radio Rietfluit voor Afghanen
         4.2   Indymedia.nl gedreigd met juridische stappen
5    Waag Uitgeverij         Jaarverslag 2001 on line
6    Waag Algemeen  6.1   Vacature assistent business-manager
6.2   Vacature liaison officer
SENSING PRESENCE
1    3, 4 EN 6 MEI CONNECTED CONCERT: ORPHEUS CRYSTAL - opera in twee media

Op 3 mei vindt de eerste in een reeks Connected Concerts plaats bij Waag 
Society: Orpheus Crystal, een opera van Manfred Stahnke. De productie is 
een samenwerking met de 8e Muncher Biënnale en wordt herhaald op 4 en 6 
mei. De opera is live op het podium te zien in Munchen, met audio input 
vanuit Amsterdam, New York en San Francisco. Door het combineren van nieuwe 
media en innovatieve technologieën met de traditionele operakunst is een 
nieuwe vorm van muziektheater ontwikkeld, waarbij de internationale 
partners de stemmen uit de onderwereld vertegenwoordigen.
In Amsterdam host Waag Society de internet performers gitarist Erhard Hirt 
en fluitist Anne LaBerge, terwijl instrumentalist Marko Ciciliani en 
violinist Barbara Lüneburg bij STEIM gehost worden.

Voor Waag Society is dit event de eerste in een serie Connected Concerts, 
waarbij (inter)nationale locaties met elkaar verbonden worden voor live 
optredens. In de zeer nabije toekomst worden voor de volgende Connected 
Concerts nog geavanceerdere experimenten mogelijk dankzij de nieuwe 
GigaPort-connectie van Waag Society.

Datum:         3 en 6 mei aanvang 19.30 uur, 4 mei aanvang 21.30 uur
Reserveringen: Floor van Spaendonck floor@waag.org -
Toegang:        5 Euro, de tickets gelden als passe-partout voor 
beide locaties en alle drie de voorstellingen.
Url:          www.steim.nl / www.waag.org

     PUBLIC RESEARCH
2    13 MEI KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB: DELHI DEVELOPMENTS

De Killerclub van 13 mei staat in het teken van de Waag-Sarai Exchange; het 
uitwisselingsprogramma van Waag Society en Sarai- het nieuwe media 
initiatief uit Delhi- India. Spreker is Ravi Sundaram, een van de 
oprichters van Sarai.
Het driejarige Waag-Sarai programma ging van start in 2001 bij de opening 
van Sarai. In het programma wordt praktische kennis uitgewisseld over het 
ontwikkelen van sociale software en samengewerkt aan de strategische 
kwesties rond participatie.

Open Source
De ervaringen van het afgelopen anderhalf jaar wijzen uit dat het opzetten 
van Open Source projecten en het veroveren van het publiek domein in India 
helemaal niet zo voor de hand liggen als misschien wel wordt gedacht. De 
praktijk zal op 13 mei door Ravi Sundaram worden toegelicht. François 
Laureys (International Institute Cultural Development) zal ingaan op de rol 
van community radio.

Reader
In deze Killerclub wordt tevens de Sarai Reader 02, The Cities of Everyday 
Life officieel in Nederland gepresenteerd. De reader bundelt artikelen en 
beschouwingen van een keur aan internationale schrijvers, waaronder Ole 
Bouman, Matthew Fuller en Patrice Riemens.
De reader is te bestellen bij Amazon.com

Datum:     Maandag 13 mei 2002
Locatie:        De Waag, Theatrum Anatomicum
Aanvang:        19.30 uur
Toegang:        gratis
Contactpersoon: Floor van Spaendonck floor@waag.org
Url:          www.waag.org / www.sarai.net

3    CREATIVE LEARNING
3.1   NIEUWE SITE VOOR GOUDEN @PENSTAART
Een nieuwe versie van de website van de Gouden @penstaart is on line 
gegaan. De Gouden @penstaart is een evenement waarbij een landelijke jury 
van kinderen tussen 9 15 jaar de beste cd-rom en website van het jaar 
onderscheiden met een prijs. De inschrijving voor de prijs van 2002 is 
geopend. Nieuw dit jaar is dat naast pabo's en scholen, nu ook openbare 
bibliotheken zich aan kunnen aanmelden voor deelname. Ook is voor het eerst 
een doe-het-zelf pakket beschikbaar, dat scholen een ICT module biedt 
waarmee ze zelf aan de slag kunnen. In 2002 is de prijs uitgebreid met een 
categorie voor 13 tot 15 jarigen.

Contactpersoon: Wouter Baars wouter@waag.org
Url:          www.goudenapenstaart.nl

3.2   PLAY>> STUDIEDAG: ICT ALS EXPRESSIEVAK
Op 15 mei vindt bij Paradox een studiedag plaats over jongeren als 
producent van nieuwe mediaproducties. Nu de computers hun intrede doen 
binnen de scholen begint op te vallen dat computers vooral instrumenteel 
gebruikt worden, bijvoorbeeld om verslagen op te maken. Vakinhoudelijke 
programma's zijn in opkomst, maar toepassingen waarmee de leerling zelf 
mediaproducties kan maken zijn nog erg schaars. Toch is dit belangrijk om 
leerlingen digital literacy bij te brengen. Hoe kunnen leerlingen 
gefundeerd oordelen over nieuwe media wanneer ze zelf niets van de 
productiekant ervan kennen?

Waag Society heeft in het verleden verschillende toepassingen gerealiseerd 
waarin de leerling zelf producent is en waarmee digital literacy wordt 
bevorderd, zoals Gouden @penstaart en KidsEye. Waag Society is daarom 
vanuit haar rol als Expertisecentrum voor Culturele Vakken en ICT 
uitgenodigd om in deze discussie te participeren.

Url:          www.play-record.nl

4    WAAG FACILITEITEN
4.1   RADIO RIETFLUIT VOOR AFGHANEN
Radio Rietfluit is een online communicatieproject. Het project betrekt 
Afghanen in de diaspora bij de wederopbouw van hun land, en stelt Afghanen 
in Afghanistan in staat om gebruik te maken van informatie op internet en 
met elkaar te communiceren via het net.
Het is een initiatief van Jo van der Spek en Bruce Girard. Waag Society 
faciliteert de server van Radio Rietfluit.

Url:          www.xs4all.nl/~jo/

4.2   INDYMEDIA.NL GEDREIGD MET JURIDISCHE STAPPEN
Indymedia.nl heeft in een persbericht laten weten geen reden te zien haar 
links naar de Radikal site te verwijderen. Het persbericht was een reactie 
op een brief van een advocaat van de Deutsche Bahn A.G waarin Indymedia.nl 
gesommeerd wordt de verwijzingen naar Radikal stop te zetten.Het gaat om 
links naar mirrorsites, die op hun beurt uitsluitend een index bevatten van 
een grote hoeveelheid artikelen. Eerder is de provider XS4all middels een 
gerechtelijke uitspraak gemaand om de internetpagina's van een van haar 
abonnee's te verwijderen.
Waag Society host Indymedia.nl en beraadt zich op het organiseren van een 
publiek debat over de kwesties die door het dreigement met juridische 
stappen, worden opgeworpen. Het gaat om issues rond vrijheid van 
meningsuiting en de Europese jurisprudentie over de verantwoordelijkheden 
van internetproviders voor door hen gehoste content.

Url:          www.indymedia.nl

5    WAAG UITGEVERIJ
     JAARVERSLAG 2001 ON LINE
Het jaarverslag 2001 is downloadbaar als PDF via de website van Waag 
Society. Het jaarverslag geeft een volledig beeld van de activiteiten over 
het afgelopen jaar, met uitgebreide aandacht voor internationals projecten 
als Sarai en Radical. De vormgeving is van Arjan Groot.

Url:          www.waag.org

6    ALGEMEEN
6.1   VACATURE ASSISTENT BUSINESS MANAGER
Om de ambities op financieel administratief gebied in goede banen te leiden is
Waag Society op zoek naar een

Assistent Business Manager M/V
0,8 FTE
Zie voor de volledige tekst van de vacature de website van Waag Society.

Url:          www.waag.org

6.2   VACATURE LIAISON OFFICER
Van 15 november tot 15 december 2002 organiseert World-Information.Org de 
derde editie van een uitgebreide tentoonstelling in de Oude Kerk te 
Amsterdam. Hierin worden de maatschappelijke effecten van toenemende 
controle tegenover veiligheid in beeld gebracht door middel van oude en 
nieuwe technologieen op het gebied van toezicht en beveiliging.

Voor dit project zijn wij per direct op zoek naar een
liaIson officer voor
bedrijfsleven, sponsoring en communicatie voor een nader overeen te komen 
periode.

Zie voor de volledige tekst van de vacature de website van Waag Society.

Url:          www.waag.org
     world-information.org
ENGLISH VERSION

WAAG SOCIETY l NEWSLETTER MAY 2002

1    SP               Start Connected Concerts Series
2    PR               Killer Club: Delhi Developments
3    CL           3.1   New site Gouden @penstaart
                 3.2   Play>> seminar: ICT as one of the 
creative arts
4    Waag Facilities     4.1   Radio Reed Flute for Afghans
                 4.2   Indymedia.nl threatened with legal 
action
5    Waag Publishing     Annual Report 2001 on line
6    Waag General      6.1   Vacancy assistant business-manager
                 6.2   Vacancy liaison officer

SENSING PRESENCE
1    3, 4 EN 6 MEI CONNECTED CONCERT: ORPHEUS CRYSTAL - opera in two media
A new series Connected Concerts starts on 3 May with Orpheus Crystal, an 
opera by Manfred Stahnke. It is a coproduction with the eigth Muncher 
Biennale. Repeats take place on 4 and 6 May. The opera is performed live on 
stage in Munchen, with audio input from Amsterdam, New York and San 
Francisco. By combining new media and innovative technologies with the 
traditional art of opera, a new form of musical theater has been developed. 
The international partners represent the voices from the underworld. Waag 
Society is the Amsterdam host of internet performers Erhard Hirt on guitar 
and Anne LaBerg on flute, with instrumentalist Marko Ciciliani and 
violinist Barbara Lunenberg at STEIM.

For Waag Society this event marks the start of the Connected Concerts 
series, in which (inter)national locations will be connected for live 
performances. In the near future even more advanced experiments will be 
made possible by the Waag's GigaPort connection.

Date:          3 and 6 May 7.30pm, 4 May 9.30pm
Tickets:        Floor van Spaendonck floor@waag.org or at the door
Admission:       5 Euro, tickets offer access to both locations and 
all three perfomances
Url:          www.steim.nl / www.waag.org

     PUBLIC RESEARCH
2    13 MEI KILLER (APPLICATION IS PEOPLE) CLUB: DELHI DEVELOPMENTS
The Killer (Application is People) Club of 13 May is devoted to Delhi 
Developments and the experiences with the exchangeprogramme of new media 
centre Sarai and Waag Society.
The Waag - Sarai exchange programme started at the opening of Sarai in 
February 2001 and runs to the end of 2003. The mission of the programme is 
to set up projects in the public space of Delhi and to formulate a mutual 
agenda for new media and culture in South Asia and Europe.
The experiences so far indicate that setting up Open Source projects and 
conquering the public space in India isn't as straighforward as it might 
seem. Its practice will be talked about by Ravi Sundaram, one of Sarai's 
founders. Francois Laureys (International Institute for Cultural 
Development) will discuss the role of community radio.
At the evening the second Sarai reader 02, The Cities of Everyday Life, 
will be presented. Contributors to the reader are a.o. Geert Lovink, Ole 
Bouman, Matthew Fuller and Patrice Riemens.
The reader can be ordered from Amazon.com


Date:          13 May 2002
Location:        Waag Society, Theatrum Anatomicum
Starting time: 7.30pm
Admission:       Free
Contact:        Floor van Spaendonck floor@waag.org
Url:          www.sarai.net

3    CREATIVE LEARNING
3.1   NIEUWE SITE VOOR GOUDEN @PENSTAART
A new version of the Gouden @penstaart website has gone online. A national 
jury consisting of children between 9 and 15 years old convenes to award 
the best Dutch cd-rom and website of the year with a Gouden @penstaart. The 
subscription for 2002 is now open. Next to schools and teacher training 
institutes, for the first time this year public libraries can take part in 
the project. Also new is a DIY package with which schools can operate the 
Gouden @penstaart themselves. In 2002 the project's age range has been 
extended to include 13 to 15 year olds.

Url:      www.goudenapenstaart.nl

3.2   PLAY>>SEMINAR: ICT AS ONE OF THE CREATIVE ARTS
Waag Society / Centre of Expertise for ICT and Cultural Subjects takes part 
in a seminar on teenagers as producers of new media productions. How can 
their digital literacy be promoted?
The event takes place at 15 May and is an initiative of Paradox.

Url:      www.play-record.nl
4    WAAG FACILITIES
4.1   RADIO REED FLUTE FOR AFGHANS
Radio Reed Flute is an online communications project. It involves Afghans 
in the Dispersion in the reconstruction of their country and enables them 
to use information and to communicate via the Internet. The project is an 
initiative by Jo van der Spek and Bruce Girard. Waag Society facilitates 
the server of Radio Reed Flute.

Url:      www.xs4all.nl/~jo

4.2   INDYMEDIA.NL THREATENED WITH LEGAL ACTION
Indymedia.nl issued a statement that it will not scrap links from its site 
to the website of Radikal. The press release was a reply to the letter of a 
lawyer representing Deutsche Bahn A.G. in which Indymedia.nl is urged to 
stop referring to the Radikal site. These links concerns mirror sites, 
which in turn only lists a large number of articles. Recently a legal 
decision forced XS4all to ban internetpages of some of its subscribers.
Waag Society hosts Indymedia.nl and considers organising a public debate on 
the issues raised by these legal actions. It concerns issues of freedom of 
speech and the European jurisdiction on the responsibilities of 
internetproviders for content hosted by them.

6    WAAG GENERAL
6.1   VACANCY: ASSISTANT BUSINESS-MANAGER
Waag Society has a vacancy for an assistant business manager. A good 
command of Dutch is a prerequiste for this position. For the full text of 
the job description, see the website of Waag Society.

Url:      www.waag.org

6.2   VACANCY: LIAISON OFFICER
Waag Society has a vacancy for a liaison officer the project 
Worldinformation.org.
A good command of Dutch is a prerequiste for this position. For the full 
text of the job description, see the website of Waag Society.

Url:      www.waag.org______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).