Leon Kuunders on Fri, 3 May 2002 16:32:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Code voor Informatiebeveiliging beschikbaar voor download


Graag aandacht voor onderstaand bericht.

	###

De Code voor Informatiebeveiliging (hierna "de Code") is een door het
Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven normen kader op het gebied van
Informatiebeveiliging. De Code is bedoeld als naslagdocument voor managers
en werknemers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten, implementeren en
onderhouden van de informatiebeveiliging in hun bedrijf.

De Code kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces
rondom informatiebeveiliging bij managers en werknemers. Jammer genoeg
berust copyright van de Code bij het Nederlands Normalisatie Instituut
(NEN). Kosten voor de Code bedragen 37,20 euro, ook voor de electronische
versie die men kan downloaden. Navraag bij het NEN leert dat men wel wil
praten over afkopen van het copyright. Navraag bij het Ministerie van EZ
leert dat men in een aantal werkgroepen dit idee ook al geopperd heeft.

Vooruitlopend op een beslissing is de Code voor Informatiebeveiliging gratis
ter download beschikbaar gesteld. Op het internet adres http://www.CvIB.nl
staat de URL naar deel 1 en deel 2.

	###

-Leon.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).