Stichting Lazy Marie on Thu, 2 May 2002 16:06:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] oproep voor webcams


Title: oproep voor webcams

OPROEP

Stichting Lazy Marie zoekt voor Circus Maximus Home Movie mensen die door middel van webcams internetters een blik in hun thuissituatie gunnen.

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei presenteert Stichting Lazy Marie in het Centraal Museum in Utrecht een programma waarin 40 jaar home movie de revue zal passeren. Met Circus Maximus Home Movie biedt Lazy Marie een aanvulling op het video-aanbod van de FFF Videoshow.

Met de keuze voor home movies wil Lazy Marie de aandacht richten op al díe audiovisuele privé documenten die anders verborgen voor het publiek zouden blijven. Naast werk van professionele kunstenaars die de home movie als uitgangspunt hebben genomen en allerlei vormen van thuisfilmerij, wil Lazy Marie ook aandacht besteden aan de moderne variant van de familievakantie op 8mm; de homepage die gewijd is aan het privébestaan van de maker.

Voor meer informatie en reacties:
T 030 2714058
M me@lazymarie.nl
www.lazymarie.nl
--
Lazy Marie
Gruttersdijk 12
3514 BG Utrecht
Nederland

T 030 2714058
F 030 2719561
publiciteit@lazymarie.nl
www.lazymarie.nl