Martijn Hazelzet on Sat, 26 Jan 2002 23:11:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] informatievoorziening VVD -- sowieso verkiezingen


Leon,

Stof genoeg. Ik kon het niet laten op een paar van je punten te reageren.

> > Moeten we daar als Nettime iets mee, met de aankomende verkiezingen?

> Verbetering van de informatiehuishouding (het
> samenhangende geheel van informatieprocessen, vastgelegde
> informatieelementen en informatie(spel)regels dat een organisatie
> ondersteunt bij het besturen, uitvoeren, evalueren en verantwoorden van
haar
> taken, [ref1]) is het toverwoord waaromheen e-government wordt gebouwd.
> Kwaliteitsbewaking van informatie is daarvoor ontontbeerlijk.

Prachtig geschreven helemaal buzz-compliant (LOL). Volgens mij gaat het over
de "integriteit" van dit alles. Ik wil als burger kunnen vertrouwen op de
integriteit van informatie/processen/elementen. En over de integriteit van
de staande overheid kan hier wat dat betreft nog heel wat verbeteren.
Overgigens geldt dat niet alleen voor de overheid ;)

> De kwaliteit van informatievoorziening <blijvend> bewaken is een proces
dat
> door de overheid en organisaties nog niet optimaal wordt beheerd. Dat dit
> ook door de overheid wordt onderkend blijkt uit de nota KWINT. Daarin
staat

Ik heb wat dit betreft sterk het gevoel dat de politieke besluitvorming als
reactie op KWINT, ligt op het bord van het nieuwe kabinet. Dat maakt het een
belangrijk speerpunt in de aanloop naar de verkiezingen dunkt mij.

> Dhr. Vermeend schreef in reactie op een rapport over beveiligingsproblemen
> bij de belastingdienst in 1999: "Wellicht ten overvloede merk ik op dat
bij
> het stellen van prioriteiten in de afgelopen jaren het oplossen van de
euro-
> en millenniumproblematiek een grote rol heeft gespeeld. De Rekenkamer

Wat natuurlijk opmerkelijk is dat er in die jaren van millennium en euro
overgang allerlei systemen zijn aangeschaft en vervangen. Tevens leveren
deze projecten een schat aan info op over interne systemen, processen,
beveiliging en kosten daarvan. Uit mijn ervaring in millennium projecten kan
ik concluderen dat men grote kansen op het gebied van informatiebeveiliging
heeft laten liggen. Al is het alleen maar dat de overheid op 1 januarie 2000
EXACT wist wat ze aan systemen in huis had; met wist hoeveel pc's of
servers, met welke software zich waar bevonden. Dergelijke informatie is
voor een organisatie die een e-gorvernment wil worden van vitaal belang.
Ondanks hard aandringen gebruik te maken van deze schat aan informatie, is
deze nooit intern bij de overheid ingezet, project ontbonden, kennis weg :(

> IT kennis en politieke kennis gaan moeilijk samen.

Dat is niet helemaal waar :)

> #3. Als Nederland dan toch een bedrijf is geworden, laten we het dan ook
> maar als een bedrijf gaan leiden.

Leon, Leon, een land (of een samenleving) is geen bedrijf en zal ook nooit
een bedrijf worden!

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).