Richard Reekers on Wed, 9 Jan 2002 11:26:01 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] ingestorte negatie [van Evolutie]


Hee Martin e.a.,

:-)))

Ouwe strijder.

De kleinzielige houding, tja. Ach, misschien wel beter zo.
Uiteindelijk werken 'ze' met gemeenschapsgeld. En sommigen kunnen
vinden dat ze teveel krijgen, anderen te weinig, maar uiteindelijk
proberen de meesten, op individueel - , maar ook op groepsniveau, het
beste ervan te maken. Zoals wij allemaal. En iedereen is serieus en
heeft het druk-druk-druk.

Zelf zie ik dat niet als kleinzielig, maar als een enorm potentieel.
Het is alleen zaak met z'n alleen iets gemeenschapelijks te
vinden/krijgen. Iets concreets waar iedereen zich mee kan
identificeren, niet alleen de happy few.

Iets meer. Een nieuw maatschappelijk kader vanuit waar we allemaal ons
ding doen. Een volgende fase in de evolutie van (het denken over) "de
samenleving"; bovenop: werk-werk-werk  -- hé: druk-druk-druk -- en
(marketing)communicatie.

Kijk naar de samenleving nu, en we hebben verdomd goed voor elkaar als
je het vanuit een evolutionistische hoek bekijkt. Onze kids hebben het
betrekkelijk veilig gelet op de statistieken, we kunnen zomer en
winter er iedere dag op uit trekken om na het vele samenwerken met
pre-buit terug te komen, waarmee we vervolgens op zaterdagen naar een
verzamelplaats erijden, niet lopen, om de resultaten van de jacht
bijeen te verzamelen.

En deze manier, onze manier van denken en samenwerken, hebben vrijwel
alle stammen, over heel deze planeet, zich ten doel gesteld. Er is
veel strijd geweest, ook stromingenstrijd; veel doden in het verleden
-- zo zonde --  maar 'het individu' voelt zich blijkbaar het prettigst
in onze condities.

Maar niet helemaal, blijkbaar ontkennen we "iets" inderdaad. Israel,
overlap van samenlevingen, is daar een goed voorbeeld van. Israel...
denk er twee keer over na, ieder vanuit zijn/haar perceptie, en
eigenlijk is het waanzinnig. Interessant. Israel, intersectie van
culturen, altijd al geweest. Zelfs met een levensvorm die heel dicht
bij ons stond, maar niet helemaal "ons" was; homo sapiens
neanderthalensis. Genetica, antropologie, culturele-antropologie. Ziet
er werkelijk verschil in? En waar zit dat dan in? Voor mij is er geen
verschil. Maar goed, dat is er dus wel, want we zijn wie we zijn.
Door: de omgeving in relatie tot Tijd. Dode, levende materie en
virusachtigen; vissen, amfibieen, reptielen, dinosaurussen/vogels,
zoogdieren, mensen, culturen, stromingen, meningen. Interactie met de
omgeving. Informatie uitwisselen voor het behoud en voortzetten van
het  (eigen) "to be". Zijn. Elke 'eenheid', elk species (prachtig
woord), elk individu, allemaal op de eigen manier. In de eigen steeds
complexer wordende omgeving.

Israel, ik heb er niets mee, behalve dat het een kruispunt is, eonen
al.  Waanzinnig. Een ander kruispunt zijn de 911-events (ook zo lekker
om te zeggen.)

Picture it -- het jaar 2502. Welke samenlevingsvormen zullen we dan
nog hebben? Welke informatieuitwisselingsprocessen zijn dan succesvol,
zoals bijvoorbeeld nu niveaus lager haaien, van de orde der kraakbeen
( =oude) vissen zijn?

500 Jaar, gelet de versnelling van de menselijke controle op de steeds
groter wordende  omgeving, stel ik 500 jaar vanaf 2002, gelijk aan 35
duizend jaar geleden tot het heden. Israel was toen voor het laatst
een overlappend habitat van twee verschillende van zichzelf bewuste
Aardse levensvormen.

2502 -- Ik ben een kind van deze samenleving. Ik doe boodschappen op
zaterdag (als het niet anders kan :-)  We mogen niet mopperen, en dat
hebben we aan de generaties vóór ons te danken.
2002 -- Ik ben het voorgeslacht van de mensen die in perceptionele zin
ons als  Cro-Magnons beschouwen, de eerste sapiens sapiens.  Slechts
500 jaar verder. Columus waadde aan Amerikaans  land in 1492. Ik zou
er alles voor over hebben om onze next of kin beter te leren kennen,
de Neanderthalers. Ik hoop dat mijn kindskinderenkinderen niet zo als
ik nu hoeven raden naar de culturen die we anno vandaag de dag in
ijltempo overvleugelen.

Doen we niets dan kunnen we erop wachten. Maar mensen hebben nooit
"niets" gedaan. En daarom ben ik het met je eens dat de twins als
symbolen kunnen beschouwen. We moeten ze ook als symbolisch zien nu we
weten dat zelfs Osama het een gelukstreffer vindt, die banale man.

Weer es een heel betoog om aan te geven dat ik het met je eens ben, op
dat "kleinzielige" na. We zijn wie zijn geworden; eenieder z'n tak.
Samenwerken, informatie uitwisselen, dat blijkt gewoon het beste te
werken. Op elkaar afgeven, stijgen want/doorteduwen, is het niet echt.
En daarmee doen we ook onrecht aan, aan al de-genen die ons voor zijn
gegaan. Volgens mij moeten we daar nu eens aan.

(s)amen
((bin laden))

:-)))

Ricardo Récère

Martin Sjardijn schreef:

> beste nettimers,
> ik wil het niet hebben over de eeuwig kleinzielige houding
> van de instellingen/goeperingen in onze samenleving.
> Lees bijvoorbeeld brieven van van Doesburg na een lezing
> in de Haagsche Kunstkring. Er is in wezen niets veranderd.
>
> Wel wil ik kwijt dat ik blij ben met het instorten van de TT's als
> symbool van de negatie van de armoede rond NY city en daarbuiten.
>
> met groet, PD Martin Sjardijn

 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).