Case Roole on Sat, 13 Oct 2001 13:59:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Angst en terrorisme (was RE: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan)


On Saturday 13 October 2001 04:11, felipe rodriquez wrote:
> De vijand van Amerika is onzichtbaar, en daarmee moeilijk
> te bestrijden. En daardoor is er in dit geval geen mogelijkheid om de angst
> die is opgewekt om te zetten in concrete wapenfeiten die ertoe leiden dat
> de angst verminderd. En als Amerika niets kan doen met de angst die is
> opgewekt door de
> terroristische aanval, dan blijft de angst bestaan, en wordt de angst zelf
> de grootste vijand.

Wat ik mis is hoe het voor de daders van terreuracties positief is om de VS 
in zo'n positie te krijgen dat "de angst zelf de grootste vijand" wordt.

Wanneer die angst niet vertaald wordt naar beleid (regeringen,bedrijven) en 
handelingen (individuen) welke de doelen van de daders van de terreuracties 
ondersteunen, dan heeft die angst voor hen echter geen relevant effect, 
tenzij het zelf al het einddoel zou zijn.

Veel van de angst is niet het resultaat van de terroristische aanval, maar 
van de combinatie van het amerikaanse regeringsbeleid, de media en de 
sensatielust van de media-consumenten. Men draait zichzelf in een 
angstspiraal. 
Felipe schrijft: "De vijand van Amerika is onzichtbaar, en daarmee moeilijk 
te bestrijden." De amerikaanse regering beweert van doen te hebben met mensen 
die uit jaloezie de vrijheid zelf aanvallen - die een concept willen laten 
ontploffen. Door de tegenstander op die manier bij voorbaat krankzinnig te 
verklaren wordt deze ongrijpbaar en daarmee extra beangstigend gemaakt.

Angst kan een belangrijke rol spelen om handelingen van mensen in een 
bepaalde richting te dwingen. Veel van de terreur van ETA en mafia is hierop 
gericht. Dit mis ik echter in het plaatje van "angst als de grootste vijand" 
van de VS.

-cjr

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).