felipe rodriquez on Sat, 13 Oct 2001 14:34:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Angst en terrorisme (was RE: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan)


Beste Case,

> Wat ik mis is hoe het voor de daders van terreuracties positief
> is om de VS in zo'n positie te krijgen dat "de angst zelf de grootste
vijand" wordt.

De terroristen bereiken een op een aantal punten hun doel.

De terroristen laten hun achterban zien dat Amerika kwetsbaar is, ondanks
het enorme militaire apparaat, en ondanks de miljarden die in intelligence
activiteiten worden geinvesteerd. Geen enkel land in de wereld durft Amerika
aan te vallen, behalve deze groep terroristen.

De terroristen hebben Amerika uitgelokt om een oorlog te beginnen, in eerste
instantie tegen Afghanistan. Die oorlog leidt tot verzet bij de arabische
bevolking in het midden-oosten. Vrijdag werden in de moskeeen in de meeste
arabische landen de amerikaanse aanvallen scherp veroordeeld. In Maleisie,
Pakistan en Indonesie waren er deze week gewelddadige demonstraties tegen de
Amerikaanse agressie in Afghanistan. In Egypte was er een vreedzame
demonstratie tegen Amerika waar duizenden mensen in meeliepen. Iran heeft
Amerika vandaag scherp veroordeeld. Hoe langer deze oorlog duurt, hoe meer
verzet er zal ontstaan tegen Amerika bij moslims in het midden-oosten. Dat
kan leiden tot revoluties en opstanden in die landen, waarbij de huidige
regimes omver geworpen worden en vervangen door leiders die volgens de
Islamitische Sharia regeren. Dat is een van de belangrijkste doelen doelen
van de moslim fundamentalisten. Om dat doel te bereiken moeten ze er eerst
voor zorgen dat Amerika zich niet meer, of minder, bemoeit met hun interne
politiek.

De terroristen hebben bereikt dat Amerika in een maand meer concessies heeft
gedaan, dan in de laatste twaalf maanden. Opeens heeft Amerika aandacht voor
Palestina, en het feit dat de Palestijnen recht hebben op een eigen staat;
sinds enkele dagen is dat weer een agendapunt. Israel wordt door Amerika
onder druk gezet om het conflict met de palestijnen te de-escaleren, en te
werken aan oplossingen. De Amerikanen hebben hun plan voor extra steun aan
de rebellen in Sudan, die tegen de regering strijden, ingetrokken. De
Amerikanen hebben het boycot tegen Pakistan opgeheven. En zo zijn er nog een
paar belangrijke en minder belangrijke veranderingen op het gebied van
Amerikaans buitenland beleid die de afgelopen vier weken zijn ingezet.

Tot slot moet je bedenken dat de terroristen de oorlog hebben verklaard aan
Amerika, al jaren geleden. Als je je vijand zodanig kunt intimideren dat de
bevolking in een permanente staat van angst leeft, dan bereiken de
terroristen een doel op zich. Die angst leidt tot ernstige economische
schade, maatschappelijke ontwrichting en uiteindelijk demoralisering.

"So in war, the way is to avoid what is strong and to strike at what is
weak." - Sun Tzu.


	Felipe Rodriquez


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).