felipe rodriquez on Sat, 13 Oct 2001 04:12:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Angst en terrorisme (was RE: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan)


Beste Francisco,

> > dan ook weinig realistisch. Maar een oorlog door middel van terreur,
> > en het gebruik van zelfmoordcommando's, kan behoorlijk demoraliserend
> > werken, en daarmee effectief zijn. Angst is Amerika's grootste vijand.
>
<..>
> Angst is net zo goed Amerika's grootste vriend, het bindt ze, wrijft
> politieke geschillen weg.

Dat is waar, angst voor communisten in Amerika leidde ertoe dat er een
behoorlijk agressieve anti-communisten campagne werd opgezet door Joseph
McCarthy en Edgar Hoover. Opeens waren er geen discussies meer over
burgerrechten en de constitutie; de angst voor het communisme was zo groot
dat de kroonjuwelen van de Amerikaanse democratie tijdelijk overboord werden
gezet. Amerika's grootste vriend, zoals jij angst noemt, leidde tot deze
bijzonder donkere periode in de geschiedenis van Amerika.

Misschien weet je het een en ander van het waarderen van beursgenoteerde
bedrijven. Ik heb daarover enige tijd geleden een stukje geschreven, dat kun
je vinden onder http://www.xs4all.nl/~felipe/articles/end_of_an_era.htm

Daarin beschrijf ik onder andere het economisch effect van angst. De
waardering van bedrijven en sommige andere financiele instrumenten, bestaat
uit een objectieve component en een subjectieve component. De objectieve
component zijn de droge cijfers, zoals rentestand, inkomsten et cetera. De
subjectieve component is een schatting van hoe snel een bedrijf, of de
economie, in de toekomst zal groeien.
De enorme pieken en dalen op de beurs worden meestal begeleid door pieken en
dalen in het enthousiasme van mensen over de toekomst. Een terreurcampagne
die stap voor stap meer angst opwekt bij de bevolking, verandert het
toekomstbeeld van die bevolking. En dat heeft een direkt economisch gevolg
in de vorm van dalende beurskoersen, veranderd koop gedrag van consumenten,
en soms ook stijgende energieprijzen.
Angst alleen kan leiden tot een diepe recessie, omdat consumenten hun
koopgedrag veranderen, en bijvoorbeeld niet meer naar de film gaan, geen
nieuwe kleren kopen, en op andere manieren proberen te besparen om zichzelf
voor te bereiden op een onzekere toekomst.

Nu hebben we de laatste dagen een aantal incidenten gezien van verspreiding
van Anthrax, ofwel miltvuur, in enveloppen. Het belangrijkste effect van die
akties is het ontwikkelen van angst en onzekerheid bij de Amerikaanse
bevolking; iedere envelop of ieder pakje kan blijkbaar een dodelijke
substantie bevatten. Dergelijke angsten hebben invloed op het pessimisme van
mensen over hun eigen toekomst, en over de visie van mensen over de toekomst
van de economie in hun land. En daarmee heeft dat soort angst een direkt
economisch effect.

Je hebt niet ongelijk als je zegt dat angst een bindende factor kan zijn, en
kracht kan geven. Ik begrijp wat je daarmee bedoelt te zeggen. Het probleem
in dit geval is dat de collectieve angst in Amerika niet vertaald kan worden
in gerichte agressie tegen een bepaalde vijand. Men weet namelijk niet
precies wie de vijand is, en hoe men die vijand moet gaan vernietigen; de
terroristen zijn geen zichtbare dictatoren die je met behulp van militair
ingrijpen onschadelijk kunt maken. De Taliban zijn nu tijdelijk even de
vijand, bij gebrek aan anders, maar uitschakelen van de Taliban heeft niet
zoveel effect op Islamitisch terrorisme. Het uitschakelen van Bin Laden
betekent ook niet dat het Islamitisch terrorisme is uitgeschakeld. De vijand
van Amerika is onzichtbaar, en daarmee moeilijk te bestrijden. En daardoor
is er in dit geval geen mogelijkheid om de angst die is opgewekt om te
zetten in concrete wapenfeiten die ertoe leiden dat de angst verminderd. En
als Amerika niets kan doen met de angst die is opgewekt door de
terroristische aanval, dan blijft de angst bestaan, en wordt de angst zelf
de grootste vijand.Groet

	Felipe Rodriquez

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).