felipe rodriquez on Sat, 13 Oct 2001 02:56:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Fighting Islam's Ku Klux Klan


Beste Francisco,

> Dit soort akties van Amerika
> > en het Westen leiden tot radicalisering bij de arabische
> bevolking, en de
> > ontwikkeling van een sterk vijandbeeld. De meeste arabieren hebben niet
> > veel met het regime van Saddam Hussein, maar honderden
> duizenden arabische
> > kinderen in Iraq laten sterven tolereert men niet.
>
> Nee? En de oorlog in Sudan dan? De kindersterfte daar is nog hoger, de
> levensverwachting korter. Hoe druk maakt men zich daarover?

Zoals je ongetwijfeld weet, is er in Sudan al jaren sprake van een
burgeroorlog. En wellicht heb je ook al ontdekt dat er al jarenlang sprake
is van een door de VS geinitieerd embargo tegen handel met Sudan. Het lijkt
waarachtig wel of er een verband is tussen dit soort embargos van de
verenigde staten, en de hoge kindersterfte in landen die het onderwerp zijn
van dergelijke embargo's. De Islamitische fundamentalisten zullen die link
ongetwijfeld direkt leggen, en gebruiken als steun voor hun argumenten in de
strijd tegen Amerika en het westen.

Wat ook interessant is om te weten, is dat de Verenigde Staten partij hebben
gekozen in de burgeroorlog in Sudan, en de rebellen in het Zuiden van Sudan
zowel financieel als op andere manieren steunen. Het is voor de gemiddelde
moslim fundamentalist vervolgens een klein kunstje om vervolgens de link te
leggen tussen de malaise in Sudan, de hoge sterfte cijfers, en de
Amerikaanse steun voor de rebellen in Sudan.

Bizar in dit licht is de volgende uitspraak van president Bush; "How do I
respond when I see that in some Islamic countries there is vitriolic hatred
for America?"  "I'll tell you how I respond: I'm amazed. I just can't
believe it because I know how good we are."

Overigens heeft de regering van Bush op 27 september jongstleden de 'Sudan
Peace Act' ingetrokken. De bedoeling van dat plan was om de rebellen in
Sudan nog meer steun te verlenen, en het embargo aan te scherpen. Blijkbaar
heeft men in Amerika in de afgelopen maand wel enig begrip ontwikkeld voor
de oorzaken van terrorisme en haat.


Groet

	Felipe Rodriquez

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).