Pieter on Thu, 11 Oct 2001 00:22:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] re: Bert, bin Laden, steganografie en zelfcensuur


Ehm ja en dan zou de beste man, gezien de frequentie van zijn
tv-optredens, dus pakweg 1 keer in de paar jaar contact zoeken met z'n
achterban?... Hij zal toch wel *ergens* een cellphone of laptop in de
buurt hebben.

Pieter

Subject: [Nettime-nl] Bert, bin Laden, steganografie en zelfcensuur
From: "Francisco van Jole" <fvjole@xs4all.nl>
Date: Wed, 10 Oct 2001 19:52:36 +0200

>Op Teletekst lees ik een intrigerend bericht: "Het Witte Huis heeft
>nieuwszenders gevraagd voorzichtig te zijn wanneer zij videoboodschappen
>van Osama bin Laden uitzenden. De regering zegt dat de toespraken van Bin
>Laden gecodeerde opdrachten kunnen bevatten aan zijn handlangers."

>Wat is erger dan censuur? Zelfcensuur. Nieuwsorganisaties moeten nu zelf
>de afweging maken of ze dergelijke beelden doorgeven. Dat zal geen
>eenvoudige beslissing zijn en tot een hoop discussie leiden.

>Tegelijkertijd speelt de mogelijkheid dat de vrees van het Witte Huis
>terecht is en het om een soort pre-digitale steganografie gaat. "Als ik
>twee keer met mn ogen knipper dan..."

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).