real on Thu, 11 Oct 2001 10:29:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] aanvulling op tegenstrijdige berichtgeving vrijlating


uit nu.nl

hieronder fragment uit: "Korthals vindt vrijlating vermeende terrorist"
hele artikel: http://nu.nl/document?n=44030

Onvoldoende verdenkingen 

Na enkele dagen bleek dat er onvoldoende verdenkingen tegen
hem bestonden om hem nog langer vast te houden. Maar
omdat de man illegaal in Nederland verbleef, werd hij
overgebracht naar de vreemdelingenpolitie. Vervolgens kwam
de vreemdelingenrechter er aan te pas om te oordelen of hij in
vreemdelingenbewaring mocht genomen worden om het land
te worden uitgezet. 

De rechter heeft vervolgens niet alleen dat getoetst, maar ook
bekeken of de Algerijn wel rechtmatig in hechtenis was
genomen. De rechter kwam volgens Korthals tot de onterechte
conclusie dat de man niet was voorgeleid aan de
rechter-commissaris, zoals de Algerijn zelf beweerde, omdat
de IND deze papieren niet had overhandigd aan de rechter. De
dienst hoeft dat in een uitzettingsprocedure niet te doen. 

Korthals betreurt dat het onjuiste beeld is ontstaan dat het OM
fouten heeft gemaakt. Ook wijst hij erop dat de verdenking
tegen de Algerijn niet erg sterk is. "Het is zeer jammerlijk dat
het beeld is ontstaan dat we hier te maken hebben met een
terrorist. Dat is niet gestaafd door de feiten", aldus de
bewindsman. 

Het is niet bekend waar de vrijgelaten Algerijn nu is, schrijft
Korthals. De hele Kamer had Korthals opheldering gevraagd.
Donderdag besluiten de fracties of zij het nodig vinden een
spoeddebat te voeren over de kwestie.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).