Ron Peperkamp on Mon, 8 Oct 2001 03:36:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] nooit meer schelden


Ronald,

Guttogut - waar te beginnen...?
Nou, laat ik er de meest pregnante uitpakken:

> kwestie gesteld wordt waar je moreel niet mee uit de voeten kunt niet
thuis
> geeft. Wij hebben politici aangesteld om voor ons die keuzes te maken.

Wij hebben politici beslist niet aangesteld om voor ons morele keuzes te
maken (het idee alleen al - brrrrrrrrrr). Wij hebben hen louter het
tijdelijke(!) recht gegeven om ons naar beste kunnen tijdelijk te
vertegenwoordigen.

De les democratie sla ik verder even over. We stoten meteen door naar de
volgende kernkwestie:

De keuze om ons zonder voorbehoud achter onze Amerikaanse bondgenoot te
scharen, is (was) géén moreel dilemma, maar een onzorgvuldige politieke
beslissing die misschien niet letterlijk, maar zéker kwa intentie een grove
schending van de Grondwet inhoud. Om concreet te zijn: het uitsluitende
principe van 'dwingende redenen in geval van acties ter handhaving of
bevordering van de internationale rechtsorde' van artikel 100, is op bijna
cynische wijze uit zijn verband gerukt. Cynisch, omdat zij nu precies het
tegenovergestelde helpt bewerkstelligen, dan hetgeen waarvoor deze
uitsluiting in eerste instantie was opgenomen.
Naar de reden kunnen wij slechts gissen. Het enige waar ik als domme burger
weet, is dat mijn vertegenwoordigers deze schandelijke schending willens en
wetens hebben laten passeren: zij hebben de regering de vrije hand gegeven.
Omdat de regering nu gebonden is aan Artikel-5, heeft zij op haar beurt de
VS de vrije hand gegeven om met onze volledige steun een oorlog te gaan
voeren. En hoe Kok ook draait of keert, alle afwegingen betreffende de
effectiviteit of proportionaliteit van de acties die in het kader van deze
oorlog worden ondernomen, vinden vanaf nu in Washington plaats. Geloof het
of niet, maar Kok heeft niet eens een telefoontje gekregen over de aanval
van vanavond - de hotline tussen de warme bondgenoten blijkt nu letterlijk
CNN te zijn! Dat verzin je toch niet....?

Niks moreel dilemma. Dit is gewoon een gekte waarin wij ons uit laffe
volgzaamheid hebben laten meeslepen. Niets legitimeert de haast die geboden
zou zijn. Helemaal niemand wordt in gijzeling gehouden. Hoe graag men zich
ook van deze hyperbolische vergelijking bedient - dat is louter oorlogstaal.
Nee, de ware reden voor de haast moet naar mening veel eerder in de absurd
grote consumentafhankelijkheid van de huidige Amerikaanse economie worden
gezocht, dan in een horde geitenhoeders met gifgassen. Kortom: wij gaan nu
gewoon de Amerikaanse economie een handje helpen. Marshallplan payback-time!

> het volkomen terecht om daar kritiek op te hebben, maar is het voor de
> validiteit van die kritiek noodzakelijk dat er een in de werkelijke wereld
> toepasbaar (valide) alternatief uit rolt.

Dat er geen alternatieven zouden bestaan, hebben Case en ik al eerder naar
het rijk der fabelen geschreven. In dit concrete geval wil het wel even voor
je spellen: V. N. - dát is de enige plaats waar wij zaken aangaande de
internationale rechtsorde aanpakken. En dat er binnen die internationale
rechtsorde problemen zijn, ja dat is natuurlijk allang duidelijk.

Je ziet: ik verval in herhalingen. Bovendien begint het
mosterd-na-de-maaltijd gehalte behoorlijk op te lopen. Misschien moeten wij
ook maar eens een adempauze inlassen.

> Jouw filosofie komt wat mij
> betreft dan neer op luie stoel filosofie. Dat betekent niet dat je niet
het
> recht hebt om te zeggen wat je wil, maar wel dat het de validiteit van je
> kritiek zoals ik het zie tot 0 reduceert.

Afgaande op de geringe weerklank die ik tot nu toe heb gevonden, is de
validiteit van mijn argumenten zowiezo al nul. Nou ja - you can't win them
all. (thans populair hitje in Z.W Azië).

-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron@peperkamp.nl
-----------------------------------------------> Nee, nee, je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik wilde je expliciet
> dwingen een uitspraak doen, dus ik heb het over mezelf afgeroepen. Aan de
> andere kant is het is wel een 'deus ex machina' antwoord ;-)
>
> Waar ik naartoe wilde, en wat je heel duidelijk maakt, is dat je niet
bereid
> bent voor jou moreel onoplosbare beslissingen te nemen. Dat is uit het
> oogpunt van de realiteit een onhoudbaar standpunt als je enerzijds kritiek
> hebt op het functioneren van de politiek, en anderzijds, als je voor een
> kwestie gesteld wordt waar je moreel niet mee uit de voeten kunt niet
thuis
> geeft. Wij hebben politici aangesteld om voor ons die keuzes te maken. Nu
is
> het volkomen terecht om daar kritiek op te hebben, maar is het voor de
> validiteit van die kritiek noodzakelijk dat er een in de werkelijke wereld
> toepasbaar (valide) alternatief uit rolt. Jouw filosofie komt wat mij
> betreft dan neer op luie stoel filosofie. Dat betekent niet dat je niet
het
> recht hebt om te zeggen wat je wil, maar wel dat het de validiteit van je
> kritiek zoals ik het zie tot 0 reduceert.
>
> Groet
> Ronald
>
>
> > -----Original Message-----
> > From: Ron Peperkamp [mailto:r.peperkamp@chello.nl]
> > Sent: maandag 8 oktober 2001 0:10
> > To: Ronald van Raaij; nettime-nl@nettime.org
> > Subject: Re: [Nettime-nl] nooit meer schelden
> >
> >
> > Ronald schreef:
> >
> >
> > > Ron, dit is geen geisoleerd of onoplosbaar dilemma, het is de harde
> > > werkelijkheid, die in menig gijzelinngsdrama voor is gekomen.
> > Wat jij zegt
> > > is uitsluitend waar, als je de filosofische werkelijkheid scheidt van
de
> > > werkelijke werkelijkheid. Bovendien klopt het niet dat mijn vraag in
de
> > > categorie valt. Korte omschrijving van je site:
> > >
> > > "A limited number of options (usually two) is given, while in reality
> > there
> > > are more options. A false dilemma is an illegitimate use of the "or"
> > > operator.
> > > Putting issues or opinions into "black or white" terms is a common
> > instance
> > > of this fallacy."
> > >
> > > Ik heb je niet opgedragen de kiezen uit een beperkt aantal
> > keuzes, ik heb
> > > gevraagd: "Wat doe je?"
> > >
> > > Dus ik herhaal de vraag.
> >
> >
> > Ronald, wie wil er nu spelletjes spelen?
> > Nu dwing je mij om mijn eerdere, om beleefheidsreden tactisch verpakte,
> > antwoord te herhalen, waardoor deze woorden nu - geheel onbedoeld
> > - aan jou
> > persoonlijk zijn gericht: "Val dood, sukkel!"
> >
> > Sorry hoor - ik zal proberen voortaan wat minder cryptisch te zijn.
> >
> > -----------------------------------------------
> > Ron Peperkamp
> > ron@peperkamp.nl
> > -----------------------------------------------
> >
> >
> >
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).