Ronald van Raaij on Sun, 7 Oct 2001 17:40:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] nooit meer slapen


Case, je hebt natuurlijk gelijk als je zegt dat de vraag een aantal
impliciete veronderstellingen in zich draagt, maar nu ook weer niet zo gek
veel als jij schetst. Zoals ik in mijn paralelle antwoord aan Ron heb
geschetst, is de situatie niet zo hypothetisch alls men wel zou (willen)
denken.\

Overigens is jouw voorbeeld ook niet helemaal correct (zie een eerdere post
van mij) die hangt namelijk af van wat voor telsysteem je hanteert (binair
is het antwoord 10, bijvoorbeeld)

Groet
Ronald

> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Case Roole
> Sent: zondag 7 oktober 2001 16:00
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: Re: [Nettime-nl] nooit meer slapen
>
>
> On Sunday 07 October 2001 15:16, Ronald van Raaij wrote:
> > Ron,
> >
> > Als je het goed vindt gaan we je volgende uitspraak even testen:
> > > Nee, het enige wat ik beweer is dat er ALTIJD meerdere
> > > oplossingen zijn.
> >
> > Stel je de volgende situatie voor. Er is een gijzelingsactie.
> Er worden 5
> > mensen gegeijzeld. Van de gijzelnemer is bekend dat hij ieder moment de
> > trekker over kan halen, en er 5 onschuldige slachtoffers zullen
> vallen. Je
> > bent een sluipschutter, en hebt de man in je vizier. Wat doe je?
> >
> > (Deus ex machina oplossingen zijn natuurlijk niet toegestaan)
>
> 1. Je belt je baas om te vragen of ie iemand even een magazijntje
> met kogels
> kan laten brengen zodat je je geweer kunt laden. 2. Je laat je
> maat schieten
> want die heeft de engerd ook in het vizier en de afspraak was dat
> hij eerst
> zou gaan. 3. je blijft de zaak observeren zonder iets te doen want die
> minkukel van een psycholoog die heeft ingeschat dat de
> gijzelnemer zou gaan
> schieten (niemand kan immers in diens hoofd kijken) zit er vaker
> naast dan
> het juist te hebben. 4. etc.
>
> Deze korte en onvolledige opsomming enkel ter indicatie dat de
> werkelijkheid
> zoveel aspecten bevat dat Ronald's poging een situatie te
> schetsen die dient
> om te tonen dat er situaties zijn waarin slechts een enkele keuze
> de moreel
> juiste is, de inbegrepen stelling moet bevatten dat "alle andere
> omstandigheden zodanig zijn dat ze precies deze enkele keuze
> rechtvaardigen".
>
> De stelling van Ron weerleggen is overigens ontzettend eenvoudig.
> Denk maar
> aan het volgende:
>
> 1+1=...
>
> Als je de context maar terugbrengt tot iets dat volledig gedefinieerd is,
> zoals tot de welgedefinieerde rekenkunde, is de universele
> uitspraak van Ron
> te weerleggen.
>
> Zulk "volledig definieren" van real-life situaties zal overigens altijd
> falen. En de ruimte zo geboden door de onvolledigheid van
> informatie maakt
> meerdere handelwijzen ("oplossingen") mogelijk.
>
> -cjr
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).