Case Roole on Sun, 7 Oct 2001 16:04:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] nooit meer slapen


On Sunday 07 October 2001 15:16, Ronald van Raaij wrote:
> Ron,
>
> Als je het goed vindt gaan we je volgende uitspraak even testen:
> > Nee, het enige wat ik beweer is dat er ALTIJD meerdere
> > oplossingen zijn.
>
> Stel je de volgende situatie voor. Er is een gijzelingsactie. Er worden 5
> mensen gegeijzeld. Van de gijzelnemer is bekend dat hij ieder moment de
> trekker over kan halen, en er 5 onschuldige slachtoffers zullen vallen. Je
> bent een sluipschutter, en hebt de man in je vizier. Wat doe je?
>
> (Deus ex machina oplossingen zijn natuurlijk niet toegestaan)

1. Je belt je baas om te vragen of ie iemand even een magazijntje met kogels 
kan laten brengen zodat je je geweer kunt laden. 2. Je laat je maat schieten 
want die heeft de engerd ook in het vizier en de afspraak was dat hij eerst 
zou gaan. 3. je blijft de zaak observeren zonder iets te doen want die 
minkukel van een psycholoog die heeft ingeschat dat de gijzelnemer zou gaan 
schieten (niemand kan immers in diens hoofd kijken) zit er vaker naast dan 
het juist te hebben. 4. etc.

Deze korte en onvolledige opsomming enkel ter indicatie dat de werkelijkheid 
zoveel aspecten bevat dat Ronald's poging een situatie te schetsen die dient 
om te tonen dat er situaties zijn waarin slechts een enkele keuze de moreel 
juiste is, de inbegrepen stelling moet bevatten dat "alle andere 
omstandigheden zodanig zijn dat ze precies deze enkele keuze rechtvaardigen". 

De stelling van Ron weerleggen is overigens ontzettend eenvoudig. Denk maar 
aan het volgende:

1+1=...

Als je de context maar terugbrengt tot iets dat volledig gedefinieerd is, 
zoals tot de welgedefinieerde rekenkunde, is de universele uitspraak van Ron 
te weerleggen. 

Zulk "volledig definieren" van real-life situaties zal overigens altijd 
falen. En de ruimte zo geboden door de onvolledigheid van informatie maakt 
meerdere handelwijzen ("oplossingen") mogelijk.

-cjr

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).