Ronald van Raaij on Fri, 5 Oct 2001 15:44:32 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Voor wie niet slapen kan/wil
> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Ron Peperkamp
> Sent: vrijdag 5 oktober 2001 2:31
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: [Nettime-nl] Voor wie niet slapen kan/wil
>
>
> vrijdag 5 oktober 2001, 02:29 uur
>
> Ondertussen is ons vriendelijk landje vandaag officieel in
> oorlog. Voor het
> eerst sinds haar toetreden tot het NATO-bondgenootschap, is
> Nederland in de
> situatie beland waarin zij haar bondgenootschappelijke verplichtingen 'met
> den wapenen' dient te vervullen. Dit alles op basis van een
> document waarvan
> de inhoud zowel voor het volk als het parlement geheim dient blijven. U en
> ik en onze volkvertegenwoordigers mogen dus niet weten waarom wij
> eigenlijk
> in oorlog zijn.

Dat is dus niet helemaal waar. Een select gezelschap uit de Tweede Kamer
(waar Groen Links ook 'even' bij wilde horen) heeft wel degelijk alles
gezien.

> In het gepaste oorlogsjargon heet dat het
> 'vertrouwensprivilege van de regering inzake militaire informatie of
> inlichtingen welke verband houden met de staatsveiligheid'. Voor zover wij
> kunnen nagaan, betreft het een kladje van de Amerikaanse
> inlichtingendienst
> (de Engelsen hebben hun eigen kladje) waarop staat hoe één of andere
> islamitische sekte verantwoordelijk kan worden gesteld voor de recente
> misdaden in de VS. Deze misdaden zijn om volkomen duistere reden
> vervolgens
> vertaald als een 'territoriale aanval' op één van de bondgenoten die
> derhalve gerechtigd is passende repercussies te nemen. In goed Nederlands
> heet dit gewoon wraak.

Dat gaat me vooralsnog te ver. Ten eerste is er nog niets gebeurt dat die
uitspraak rechtvaardigt, en ten tweede heb je met een tegenstander te maken
die in wraak gelooft. Dan kun je wel op goed christelijke wijze de andere
wang toekeren, maar dat lost niks op. Bovendien heeft de bewuste
tegenstander de VS expliciet de oorlog verklaard.


>
> De afschrikwekkende werking van wraak is de kern van het
> NATO-bondgenootschap. Nu Artikel-5 in werking is getreden, dienen wij dus

> Of dachten wij nu heus dat onze regering dit alles nooit zal toestaan?
> Helaas. Het parlement doet al niet meer mee en afgaande op de voorbeeldige
> loyaliteit die onze regering de laatse weken heeft betoond, denk
> ik niet dat
> zij ook maar één woord van twijfel zal durven uitspreken. Ja,
> binnenskamers - daar is het natuurlijk al weifel en wroeging;
> maar recht in
> het gezicht en onder de ogen van? Vergeet het.

Tja, ten eerste is het een verdrag waar je niet zomaar onderuit kan, en ten
tweede hebben wij al 50 jaar met de steun van de VS geleefd op militair
gebied (of je daar nu voor of tegen bent) en daar de voordelen van geplukt
(Europese defensie uitgaven zijn een fractie van die in de VS). Dus binnen
die logica klopt alles precies.

>
> Dus terwijl wij ons verpozen met de gordiaanse knoop van het copyright en
> internet, hebben onze politici ons land geruisloos op ramkoers
> met de halve
> wereld gemanoevreerd.

Nou nou, dat komt weer erg in de buurt van de apocalyptische ideeën van
Huntington.

>
> Waarom schrijf ik dit? Welnu, in denk toch vooral uit diepe
> verachting voor
> het ook hier vertegenwoordigde Nederlandse aksiewezen. Deze heeft zich
> immers op beschamende laten verleiden tot slappe demonstaries van
> zelfverheerlijking, i.p.v. gerichte akties te ondernemen op
> concrete doelen

Knip
> Ik vrees dan ook dat iedereen deze oorlog gewoon wil: zowel de
> Nederlandse regering als het Nederlandse aksiewezen.

Ik deel je minachting, maar meer omdat het zo gemakkelijk is om ergens tegen
te zijn, in plaats van met een goed alternatief te komen. (En de andere wang
toekeren is geen goed alternatief) Dat maakt het ook erg gemakkelijk om
tegengeluiden te diskwalificeren.


>
> En de rest van Nederland? Ach, die slaapt gewoon verder - dromend over
> zwaarden en gordiaanse knopen en de wijze waarop deze mogelijk met elkaar
> verband hebben.

Ploegscharen? Ik denk dat die inderdaad een onderdeel zouden moeten zijn van
een overall Marshall plan voor de niet met olie bedeelde arabische staten,
om de problematiek tot een oplossing te brengen.

Groet
Ronald


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).