Ron Peperkamp on Sat, 6 Oct 2001 02:18:28 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Voor wie niet slapen kan/wil


Ron schreef:

> > de inhoud zowel voor het volk als het parlement geheim dient blijven. U
en
> > ik en onze volkvertegenwoordigers mogen dus niet weten waarom wij
> > eigenlijk in oorlog zijn.

Ronald reageerde met:

> Dat is dus niet helemaal waar. Een select gezelschap uit de Tweede Kamer
> (waar Groen Links ook 'even' bij wilde horen) heeft wel degelijk alles
> gezien.

Dat moet dan in een paralelle wereld hebben plaatsgevonden. Het enige wat de
fractievoorzitters hebben gekregen is een brief met de acht door de VS
voorgestelde maatregelen. Bijna de gehele Kamer (inclusief Groen-Links)
heeft deze maatregelen geaccepteerd. De SP was afwezig...
Er is door De Graaf en Melkert nog wel wat gemompeld over de gebrekkige
informatieverschaffing, maar uiteindelijk liet iedereen zich met het bekende
kluitje door Van Aartsen in het riet sturen. Zelfs het gesputter rond de
mogelijke stationering van Nederlandse troepen in Balkan werd door Van
Aartsen kundig gesmoord: uitzending is nu eenmaal een uitvloeisel van
Artikel 5 dus "ieder element van vrijwilligheid is afwezig''. Naar
toestemming vooraf kan de Kamer dus fluiten.


> > Deze misdaden zijn om volkomen duistere reden vervolgens
> > vertaald als een 'territoriale aanval' op n van de bondgenoten die
> > derhalve gerechtigd is passende repercussies te nemen. In goed
Nederlands
> > heet dit gewoon wraak.

> Dat gaat me vooralsnog te ver. Ten eerste is er nog niets gebeurt dat die
> uitspraak rechtvaardigt, en ten tweede heb je met een tegenstander te
maken
> die in wraak gelooft. Dan kun je wel op goed christelijke wijze de andere
> wang toekeren, maar dat lost niks op. Bovendien heeft de bewuste
> tegenstander de VS expliciet de oorlog verklaard.

Wat gaat te ver? Dit is exact wat Artikel-5 inhoud. Het staat er wel heel
netjes maar krachtens dit artikel zijn wij nu gewoon verplicht om steun te
verlenen aan de strafexpeditie van de VS. Niets meer, niets minder.
En wat die sekte allemaal gelooft, doet helemaal niet ter zake. Weet ik veel
wat voor waanzin er door hun koppen raast - van mij part geloven ze in
Verzekerde Wederzijdse Vernietiging...
Zo doet het er ook niet toe wat voor onzinnigheden ik allemaal aanhang. Mijn
lidmaatschap van een extremistische cel van het fundamentalistische
humanisme (Mijn hart! - Mijn bloed! - Mijn leven door de Menselijkheid!)
gaat bijvoorbeeld niemand wat aan - zolang ik mij maar aan de
gemeenschappelijk opgestelde regels houd! En dt is precies de waar het hier
om gaat: er zijn op afschuwelijke wijze regels overtreden. Hoe met
overtredingen dient te worden omgegaan - dr hebben wij als internationale
gemeenschap dus wetten en regels voor opgesteld. Die regels zijn allemaal
bedoeld om te voorkomen dat bij elke overtreding iedereen er maar meteen op
begint te slaan - ter voorkoming van oorlog dus.

De VS krijgen een uiterst gemene trap in het kruis te verstouwen en
schreeuwen vervolgens, volkomen begrijpelijk, moord en brand. Maar in plaats
dat zijn vriendjes hem nu tot rust manen en helpen de dader aan de
gerechtelijke instanties over te dragen, grijpen ze allemaal naar hun messen
en knuppels om die ene rotzak (en ook maar meteen al die andere rotzakken
die vast zijn vriendjes zijn) eens even flink mores te leren. En terwijl de
meute zich opmaakt, proberen zij elkaar natuurlijk op alle mogelijke wijzen
van de 'rechtvaardigheid' en 'vanzelfsprekendheid' van hun aanstaande daad
te overtuigen. En verdomd zeg - het werkt! De halve internationale
gemeenschap is helemaal vergeten dat er ook andere antwoorden mogelijk zijn.

> Tja, ten eerste is het een verdrag waar je niet zomaar onderuit kan, en
ten

Precies de reden waarom je je wel 10 keer zou moeten bedenken voordat je
Artikel-5 uit de (inmiddels toch vrij stoffige) kast haalt!

> tweede hebben wij al 50 jaar met de steun van de VS geleefd op militair
> gebied (of je daar nu voor of tegen bent) en daar de voordelen van geplukt
> (Europese defensie uitgaven zijn een fractie van die in de VS). Dus binnen
> die logica klopt alles precies.

De logica ontgaat mij volledig. Omdat wij ooit een verbond met onze grote
broer hebben gesloten, moeten wij hem nu blindelings volgen op het criminele
pad? Moeten wij vanwege een archasch bloedbroederschap (NAVO) de wetten van
onze gemeenschap (VN) terzijde schuiven? Ik dacht dat wij dat soort tribale
praktijken toch wel hadden verlaten...


> Ik deel je minachting, maar meer omdat het zo gemakkelijk is om ergens
tegen
> te zijn, in plaats van met een goed alternatief te komen. (En de andere
wang
> toekeren is geen goed alternatief) Dat maakt het ook erg gemakkelijk om
> tegengeluiden te diskwalificeren.

Ik ben helemaal nergens tegen - ik ben slechts zwaar teleurgesteld in de
kracht van onze democratie (die immers bij het eerste de beste hobbel meteen
door de knien blijkt te zakken). Voor de rest ben ik bijna overal voor - te
beginnen bij het vermogen van de mens om middels de ratio een enigszins
leefbare omgeving te scheppen. Aan de andere kant ben ik voldoende geschoold
in het fundamentalistische humanisme om in te zien dat dit vermogen ook wel
eens tekort schiet.

Voor de rest gaat het wel goed met me hoor.

-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron@peperkamp.nl
-----------------------------------------------______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).