Ron Peperkamp on Fri, 5 Oct 2001 02:31:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Voor wie niet slapen kan/wil


vrijdag 5 oktober 2001, 02:29 uur

Ondertussen is ons vriendelijk landje vandaag officieel in oorlog. Voor het
eerst sinds haar toetreden tot het NATO-bondgenootschap, is Nederland in de
situatie beland waarin zij haar bondgenootschappelijke verplichtingen 'met
den wapenen' dient te vervullen. Dit alles op basis van een document waarvan
de inhoud zowel voor het volk als het parlement geheim dient blijven. U en
ik en onze volkvertegenwoordigers mogen dus niet weten waarom wij eigenlijk
in oorlog zijn. In het gepaste oorlogsjargon heet dat het
'vertrouwensprivilege van de regering inzake militaire informatie of
inlichtingen welke verband houden met de staatsveiligheid'. Voor zover wij
kunnen nagaan, betreft het een kladje van de Amerikaanse inlichtingendienst
(de Engelsen hebben hun eigen kladje) waarop staat hoe één of andere
islamitische sekte verantwoordelijk kan worden gesteld voor de recente
misdaden in de VS. Deze misdaden zijn om volkomen duistere reden vervolgens
vertaald als een 'territoriale aanval' op één van de bondgenoten die
derhalve gerechtigd is passende repercussies te nemen. In goed Nederlands
heet dit gewoon wraak.

De afschrikwekkende werking van wraak is de kern van het
NATO-bondgenootschap. Nu Artikel-5 in werking is getreden, dienen wij dus
onze onvoorwaardelijke steun aan de strafexpeditie van onze vrienden in
Washington te geven. Onze regering is niet kinderachtig dus vandaag kondigde
zij meteen aan op welke wijze ons land zal bijdragen aan de eerste fase van
het mysterieuze plan om de al even mysterieuze vijand eens flink de waarheid
te laten voelen.

De bijdrage bestaat vooralsnog uit obligate zaken als het luchtruim
openstellen en inlichtingen uitwisselen (volgens mij deden wij dat altijd
al, maar goed). De ware intentie van het plan tekent zich echter af in de
toezegging om de VS  'backup' te verlenen. Zo onschuldig als het lijkt,
betekent dit in de praktijk dat het Nederlandse leger binnenkort in Bosnië,
Montenegro, Kosovo en Macedonië mag gaan dienen. Dat wordt natuurlijk geen f
eest. Allereerst omdat de voormalige vrijheidsstrijders (thans terroristen)
van het UCK en de voormalige Macedonische bondgenoten (thans gegroepeerd in
strijdlustige militia), alllemaal rijkhalsend uitzien naar het vertrek van
de Amerikanen. Daarnaast wordt het geen feest omdat tegen die tijd het
rapport van NIOD gereed is, en het voor ons Nederlanders wel eens verdomde
lastig kan gaan worden om onder Frans commando te gaan dienen. (In hoeverre
de onvermijdelijke strijd om het commnado tussen GB en Frankrijk alle
volksbevrijders en dito verdedigers in de kaart gaat spelen, laat ik dan
even buiten beschouwing.) Volgens fase één is dit partje van de wereld dus
aan ons toebedeeld.

Het is echter nog maar helemaal de vraag of het bij deze eerste fase blijft.
Voor hetzelfde geld wordt onze Luchtmobiele Brigade opgeroepen om de
Saoedische koninklijke familie te ontzetten. Of wat te denken van de
bijstand die het Corps Mariniers wel niet kan bieden bij het bestormen van
de raketsilo's in Pakistan? Om nog maar te zwijgen van de 'rugdekking' die
onze vloot kan verlenen bij 'steun aan de democratisch-gezinde rebellen' in
Yemen.

Of dachten wij nu heus dat onze regering dit alles nooit zal toestaan?
Helaas. Het parlement doet al niet meer mee en afgaande op de voorbeeldige
loyaliteit die onze regering de laatse weken heeft betoond, denk ik niet dat
zij ook maar één woord van twijfel zal durven uitspreken. Ja,
binnenskamers - daar is het natuurlijk al weifel en wroeging; maar recht in
het gezicht en onder de ogen van? Vergeet het.

Dus terwijl wij ons verpozen met de gordiaanse knoop van het copyright en
internet, hebben onze politici ons land geruisloos op ramkoers met de halve
wereld gemanoevreerd.

Waarom schrijf ik dit? Welnu, in denk toch vooral uit diepe verachting voor
het ook hier vertegenwoordigde Nederlandse aksiewezen. Deze heeft zich
immers op beschamende laten verleiden tot slappe demonstaries van
zelfverheerlijking, i.p.v. gerichte akties te ondernemen op concrete doelen
(bijvoorbeeld het afroepen van Artikel-5). Zo heb ik werkelijk nergens de
aansporing aan ons parlement gehoord om de VS tot de orde te roepen en
gewoon, zoals dat hoort, het Internationaal Gerechtshof in te schakelen (of
van mij part het Internationale Criminele Hof - maar ja, die erkenen de VS
weer niet). Nee, in plaats daarvan wordt er vrolijk ingehaakt op onbestemde
emoties: 'tegen escalatie' en 'tegen vreemdelingenhaat'. Dat op een
verknipte wijze diezelfde emotionaliteit tot het huidige oorlogsbeleid van
het kabinet heeft geleid, ging het verstand van de organisatoren blijkbaar
te boven. Het gevolg is dat heel Nederland nu weet dat er gelukkig nog
mensen zijn die zich 'best wel zorgen maken', maar nagenoeg geen enkel
parlementslid op het moment-supreme zijn mond durfde te openen.

Zoals Leo al schreef, weet niemand meer hoe een tragedie beleefd moet
worden. Liever laten wij ons meeslepen door grootse gebaren, kranige woorden
en wervelende geestdrift. Bij zoveel geweld heeft het nuchter verstand het
nakijken. Ik vrees dan ook dat iedereen deze oorlog gewoon wil: zowel de
Nederlandse regering als het Nederlandse aksiewezen.

En de rest van Nederland? Ach, die slaapt gewoon verder - dromend over
zwaarden en gordiaanse knopen en de wijze waarop deze mogelijk met elkaar
verband hebben.

-----------------------------------------------
Ron Peperkamp
ron@peperkamp.nl
-----------------------------------------------______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).