Ronald van Raaij on Mon, 1 Oct 2001 23:57:40 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Re: Enzensberger - inhoudelijk (was Re: derde kolonne)


Misschien wel grappig in dit kader: Gisteravond op Belgie 2 een programma
over Seneca en boosheid. Volgens de maker zegt Seneca, dat wij er teveel
vanuitgaan dat ons leven be´nvloedbaar is. Terwijl dat maar in zeer beperkte
mate opgaat.
Seneca zegt dat wij boos worden op het moment dat die verwachting NIET
uitkomt, en dat gebeurt dus vaker dan zou moeten als je er teveel vanuitgaat
dat je invloed hebt op de omstandigheden (die dus vaak juist buiten je
controle liggen).

Dus alle terroristen en zelf-destructieven verplicht op een cursus
filosofie?

Groet
Ronald

> -----Original Message-----
> From: nettime-nl-admin@nettime.org
> [mailto:nettime-nl-admin@nettime.org]On Behalf Of Leo Lake
> Sent: maandag 1 oktober 2001 21:27
> To: nettime-nl@nettime.org
> Subject: [Nettime-nl] Re: Enzensberger - inhoudelijk (was Re: derde
> kolonne)
>
>
>
> Ron Peperkamp schreef:
>
> > En daarmee zitten we meteen bij de kern van Enzensberger's betoog: het
> > geweld komt niet van buiten onze samenleving, maar van binnen.
> Het bevind
> > zich HIER en NU. Dit is wat men in Amerika nu tot grote schrik bemerkt:
>
> Tja.. Dat het geweld onder-ons is, is het refrein in de meeste analyses.
> Dat refrein klinkt goed, maar het zijn de coupletten die ik wat
> ondermaats vind.
>
> Enzensberger stelt een psychologisch mechanisme verantwoordelijk voor
> terrorisme: zelf-destructie. Zelf- destructie behoort inderdaad tot het
> menselijk gedrags-repertoir (maar wie ontkent dit?), en is dus
> universeel. In die zin is het 'onder-ons'.
>
> Maar niet het repertoir is het probleem, maar wel hoe en wanneer er iets
> uit dat repertoire gespeeld wordt. Niet de psychologie staat centraal,
> maar de geschiedenis.
>
> Mondialisering moet niet verward worden met de universaliteit van de
> menselijke geest (een Teilhard is echt wel genoeg) en zelfdestructie is
> iets anders dan terrorisme.
>
> Het lijkt me beter de verklaring voor terrorisme en/of geweld (in oorzaak
> en vorm) te gaan zoeken in manier waarop  mensen in zeer ongelijke
> omstandigheden elkaar nabij (via media, ICT) zijn: ongelijkheid en
> nabijheid vormen een explosief mengsel, zeker wanneer armoe een (ja ja,
> er zijn er vele meer) factor in die ongelijkheid is. Daar hoeven we heus
> niet moeilijk over te doen.
>
> Daarop te focussen lijkt me beter dan het enige te doen dat uit
> Enzensberger betoog volgt: het maken van psychologische testen voor
> zelfdestructiviteit en deze 'zelf-destructivisten' preventief elimineren .
>
> Ik vind het eerlijk gezegd te zot voor woorden.
>
> L.
> E. lake@lake.nl
> W. http://www.lake.nl
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).