Marjolein Berger on Thu, 16 Aug 2001 16:58:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wiretap 7.08: Carte Blanche


Presentatie
donderdag 30 augustus 2001, aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur, locatie: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam, toegang: fl. 10,-

Tentoonstelling work-in-progress
donderdag 30 augustus - zondag 2 september 2001, do - za 12.00 - 18.00 uur, zo 12.00 - 17.00 uur, locatie: V2_, gratis toegang

Kaarten komen voor in vele vormen en maten met verschillende onderliggende intenties en doeleinden. Van oudsher speelt cartografie een rol in het representeren van de ruimtelijke en politieke werkelijkheid; naast een navigatiehulp is een kaart ook een middel waar ideologische belangen tot uiting komen.

In een maatschappij waar ontwikkelingen in de technologie en de gevolgen van globalisering een almaar veranderend wereldbeeld tot gevolg hebben, zijn statische kaarten die de indruk van stabiliteit en onveranderlijkheid wekken passé. Nieuwe technologie‘n brengen ons 3d-kaarten, dynamische kaarten die zichzelf actualiseren, kaarten met animaties en interactieve kaarten die veranderlijke processen en complexe relaties in kaart kunnen brengen.

De digitalisering van de cartografie heeft tot gevolg dat de visualisering van data verre van droge momentopnames van de 'werkelijkheid' zijn. Kaarten gaan een meer sturende en actievere rol spelen in het representeren, maar ook het cre‘ren van de werkelijkheid. De kaart wordt een realiteit an sich, waarbij er een kip-of-eikwestie ontstaat bij de vraag of een kaart een informatiedrager of een informatiemaker is. 

'Reality is in the eye of the map maker?' Wiretap 7.08 geeft de sprekers 'carte blanche' om de nodige kritische vragen te stellen.

Sprekers:
Martin Dodge (GB): Promoveert aan het Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) University College London, waar hij onderzoek doet naar  de geografie van het Internet en de cartografie van cyberspace. Directeur van het project Cyber-Geography Research en samen met Rob Kitchin auteur van 'Mapping Cyberspace' (2000) en 'Atlas of Cyberspace' (2001).

Michael Pinsky (GB): Kunstenaar, onderzoekt in zijn werk de relaties tussen architecturale ruimtes en percepties van tijd. Pinsky werkt momenteel als artist-in-residence (EMARE) bij het V2_Lab aan zijn project 'In Transit'.

STEALTH group (NL):
Ana Dzokic studeerde architectuur in Belgrado en het Berlage Instituut en is samen met Marc Neelen oprichter van STEALTH group, Rotterdam. Marc Neelen studeerde architectuur in Delft, is redacteur bij Archined en neemt deel aan het Smart Architecture Network.


Tentoonstelling work-in-progress:
In Transit  Michael Pinsky
Pinsky creëert interactieve kaarten die onze conventionele percepties van stedelijke tijd en ruimte verstoren. De relatie tussen verschillende plekken in de stad worden niet in afstand weergegeven maar in reistijd. Zodanig wordt de gedaante van de stad niet alleen ruimtelijk voorgesteld, maar wordt ook haar snelveranderend tempo gevisualiseerd.

Genetics of the Wild City  STEALTH Group
In tegenstelling tot traditionele statische kaarten, presenteert ‘Genetics of the Wild City’ een reeks instrumenten en methodes voor het dynamisch in kaart brengen en visualiseren van complexe stedelijke processen en transformaties. Test case voor dit project is de extreme situatie van Belgrado, een stad die voortdurend aan verandering onderhevig is. De inspiratie voor dit project zijn onttrokken aan de genetica en computervirussen.

Safetown Project - Laurent Neyssensas & Frédéric Degouzon (FR)
Een fotografisch onderzoek naar de stedelijke ruimte waarin kleurpaletten uit computer graphics gebruikt worden om het urbane weefsel op een alternatieve manier weer te geven.

Bookmarks:
Martin Dodge
http://www.atlasofcyberspace.com
http://www.cybergeography.org
http://www.mappingcyberspace.com/
http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/martin/martin.html
Michael Pinsky
http://www.watershed.co.uk/transparent/
Laurent Neyssensas & Frédéric Degouzon
http://www.safetown.org


V2_Organisatie (onderdeel van Las Palmas), Eendrachtsstraat 10, 3012 XL Rotterdam. Meer info op http://www.v2.nl/wiretap

De Wiretap 7-serie wordt ondersteund door Culturele Zaken, gemeente Rotterdam, ministerie van OC&W, Luna Internet, Thuiskopie fonds, Rotterdamse Kunststichting.