Josephine Bosma on Mon, 13 Aug 2001 22:01:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] fwd: oproep boekverkopers voor Sjakoo


(Voor de boekverkopers en andere belangstellenden onder u. groet J)

[vindt het hele achtergrondverhaal op
http://www.xs4all.nl/~sjakoo/00.html ]

Beste boekverkoper/uitgever of anderszins bij de boekenbranche
betrokkene,

Wellicht heeft u ook vernomen dat de Amsterdamse boekwinkel Het Fort van
Sjakoo per 1 september een huurverhoging van 900% opgelegd is door de
eigenaar, het Woningbedrijf Amsterdam.

Zoals het er naar uit ziet, kan de vrijwilligersorganisatie zonder
winstoogmerk 'Fort van Sjakoo' dit niet  opbrengen. Uit protest tegen de
dreigende opdoeking van een unieke boekwinkel willen wij als medewerkers
in de boekenbranche of als bedrijf een open brief aan de eigenaar
sturen.
Op deze manier hopen wij de eigenaar te overreden opnieuw met de
medewerkers van het Fort om de tafel te gaan zitten om een realistischer
huurverhoging te bespreken. Wij hopen dat u deze brief mede wilt
ondertekenen. Als u dit wilt dan ontvangen we graag voor 16 augustus de
volgende informatie:

-Naam ..............
-werkzaam bij ..............
-funktie ..............
-e-mailadres ..............
(het mailadres wordt niet naar het woningbedrijf opgestuurd maar dient
om
u op de hoogte te houden van bijvoorbeeld een eventueel antwoord)

U kunt deze informatie mailen naar ovrij@dds.nl of versturen naar het
volgende adres:
O. Vrij
Kinkerstraat 63
1053 DE Amsterdam

Praveen Sewgobind (Boekverkoper Pied a Terre) (prav@planet.nl)
Jeroen  ten Dam (Boekverkoper VU-boekhandel) (resiste@dds.nl)
Oscar Vrij (Boekverkoper Scheltema *) (ovrij@dds.nl)
Anke Poschmann (Boekverkoper Athenaeum)
Baal (Uitgeverij) (ramp@antenna.nl)
Papieren Tijger (Uitgeverij) (tijger@stelling.nl)
Erik Marcus (Boekverkoper Gay & Lesbian bookshop
Vrolijk)(erikmarcus@xs4all.nl)

Meer informatie:
Fort van Sjakoo: http://www.xs4all.nl/~sjakoo
Ascii internetwerkplaats: http://squat.net/ascii


*********************

Aan: Directie Woningbedrijf Amsterdam
Inzake: huurbeleid Boekhandel Fort van Sjakoo, open brief

Geachte directie,


Van onze collega's werkzaam bij het Fort van Sjakoo hebben wij begrepen
dat u hen een huurverhogingsvoorstel heeft gedaan. De huur zou van ruim
500,- naar ruim 5000,- gulden dienen te worden opgetrokken. Zoals u
wellicht bekend is, is het Fort van Sjakoo een stichting zonder
winstoogmerk welke functioneert met behulp van vrijwilligers. Uw
huurverhoging zou dit bijzondere initiatief de nek omdraaien.

Wij, boekverkopers, uitgevers en anderen werkzaam in de boekenbranche,
willen u hierbij verzoeken uw besluit te heroverwegen. In onze ogen is
het
Fort van Sjakoo een unieke boekwinkel welke niet in Amsterdam zou mogen
ontbreken. CommerciŽle boekwinkels zullen nauwelijks in staat zijn het
gat
dat zou vallen door het verdwijnen van het Fort op te vullen.

Het Fort van Sjakoo bestaat al sinds 1977 en verkoopt sinds die tijd
boeken en tijdschriften welke veelal in de reguliere boekwinkel niet te
verkrijgen zijn wegens de kleine oplages en de weinig commerciele
inslag.
Tevens heeft het Fort sinds begin 2000 een gratis internetwerkplaats
vanwaaruit digitale diensten verleend worden aan organisaties die
hiervoor
niet kunnen betalen.

Een stad als Amsterdam hoort dergelijke plekken te kennen om zich een
diverse stad te kunnen blijven noemen. U heeft indertijd dit pand in
eigendom genomen, wetende welk vlees u in de kuip had. Het verbaast ons
daarom dat u hier nu een einde aan wilt maken. Wij vragen u als
woningstichting uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en
opnieuw met onze collega's om de tafel te gaan zitten om tot een
realistischer huurverhoging te komen.

Hoogachtend,

Praveen Sewgobind (Boekverkoper Pied a Terre)
Jeroen  ten Dam (Boekverkoper VU-boekhandel)
Oscar Vrij (Boekverkoper Scheltema *)
Anke Poschmann (Boekverkoper Athenaeum)
Baal (Uitgeverij)
Papieren Tijger (Uitgeverij)
Erik Marcus (Boekverkoper Gay and Lesbian Bookshop Vrolijk)
................... (........................)(........................)

[de met enige regelmaat bijgewerkte lijst met ondertekenaars is te
vinden
op
http://squat.net/nl/fort ]


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).