Francisco van Jole on Fri, 20 Jul 2001 16:33:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] media over acties Goteborg


At 14:53 20-07-2001 +0200, Karin Spaink wrote:
On 20-07-2001 at 10:50, Francisco van Jole kindly wrote:

> Woensdag stond er een artikel op de Forum-pagina van de Volkskrant met als
> titel 'Het gelijk van de actievoerders'. De auteur was Marco Visscher,
> redacteur van Ode. Dat is dat tijdschrift dat beweerde dat AIDS geen ziekte
> is. En dat Jacques de Milano via een vuige truc een zetel in de Kamer wilde
> laten bemachtigen.

Ik ben bepaald geen fan van Ode, maar dit is flaiuw. Dat ze
in het algemeen zweverig zijn betekent niket dat ze het
daarom *altijd bij het verkeerde eind hebben, noch dat ze
niets zinnigs over politiek, topoverleg en actievoeren
kunnen vertellen. Voorts onthoud je je van *inhoudelijke*
kritiek op zijn Volkskrant-stuk. Je zegt alleen maar iets
over het blad waar hij voor werkt.

(Pas op hoor, of ik ga jou Ellen Vissers mening over
Internet aanwrijven. Visser is bij mijn weten redacteur van
de Volkskrant en schrijft wel eens heel domme dingen over
Internet.)

Ik denk dat je Ode teveel eer en je eigen inzichten onrecht aan doet door het bewuste blad te vergelijken met de Volkskrant. Ik weet dat het in bepaalde kringen populair is om alles op eenzelfde lijn te plaatsen en niet meer te kijken naar inhoud of kwaliteit maar ik ga daar niet in mee. Ode is naar mijn mening zweverige crap van de bovenste plank en het is uitgesloten dat ik er ooit maar een letter voor zou schrijven, de Volkskrant is een - geslaagde - professionele poging een evenwichtig dagblad te maken. Dus is het ook iets anders of iemand redacteur is bij Ode of medewerker van de Volkskrant.

Iemand als jij die kennelijk zo de nuance zoekt zou dat toch moeten begrijpen.

En ja, ik heb geen inhoudelijke kritiek geleverd op het stuk. Deels omdat ik het offline las, deels omdat in dit verband een verwijzing naar de oorsprong voor mij  voldoende was.

Wat je over Ode en AIDS schrijft, is bovendien niet waar. Ze
schreven niet dat aids geen ziekte is: ze weten aids - zoals
Duesberg ook doet - aan leefstijl in plaats van aan een
virus.

'Niet waar' is misschien een te gortige definitie van jouw kant. Ik wilde aanvankelijk schrijven besmettelijke ziekte maar besloot dat ziekte in dit verband voldoende was. Daarin sta ik overigens niet alleen. Recent schreef NRC nog: "Kamps uitlatingen over het niet-bestaan van aids als ziekte, in 1999 in Ode en de Volkskrant, brachten in bredere kring enige opschudding teweeg."

http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/01/24/Vp/02.html

Overigens gaat de redenering van 'leefstijl' verder. Kamps, dan wel Ode, keert zich ook tegen preventieve vaccinatie tegen ziekten, lees ik in datzelfde artikel. (zie ook: http://www.ode.nl/nrcvac.html waarin min of meer wordt opgeroepen kinderen niet meer te vaccineren.)

Waar het niet vaccineren van kinderen tegen ziekten als mazelen toe kan leiden, ervaart men - vanuit een andere oorzaak - thans in het Verenigd Koninkrijk. Zie bijv: http://news.bbc.co.uk/hi/english/in_depth/health/2001/bma_conference/newsid_1424000/1424527.stm

Als het weglaten van het bijvoeglijk naamwoord 'besmettelijk' je enige kritiek is op mijn constatering dat er wat mis is met de pleidooien voor de protesten dan ben je naar mijn mening spijkers op laag water aan het zoeken.
Dat is weliswaar een leuke sport, maar niet meer dan dat.

vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com