Francisco van Jole on Fri, 20 Jul 2001 10:46:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] media over acties Goteborg


At 00:39 17-07-2001 +0200, ReindeR Rustema wrote:


>Nee, ik kijk vooral uit naar de kranten van de Perscombinatie die over de 
>kwestie schrijven. De elektronische massa-media volgen dan wel weer is het 
>gebruik (op een obscuur nachtelijk radioprogramma na misschien, die zijn 
>soms eerder).

Omdat je er zo over begonnen bent, hou ik het een beetje in de gaten. 
Woensdag stond er een artikel op de Forum-pagina van de Volkskrant met als 
titel 'Het gelijk van de actievoerders'. De auteur was Marco Visscher, 
redacteur van Ode. Dat is dat tijdschrift dat beweerde dat AIDS geen ziekte 
is. En dat Jacques de Milano via een vuige truc een zetel in de Kamer wilde 
laten bemachtigen.
Met zulke medestanders heb je niet echt opponenten nodig.

Maar goed, je kunt het de actievoerders niet kwalijk nemen dat ze een 
aantrekkingskracht uitoefenen op dit soort types.

Donderdag had echter een van de actievoerders zelf een betoog in het 
Rotterdams Dagblad: Harry van Bommel, Tweede Kamer-lid van de SP. De titel 
luidde: "Argumenten tegen globalisering belangrijker dan beelden rellen"

Ik werd met name getroffen door dit zinnetje: "Het bewijs dat vrijhandel 
goed is voor ontwikkelingslanden is echter flinterdun. Vanaf 1980, dus 
ruwweg het begin van de neoliberale globalisering, tot 1998 groeide het 
nationaal inkomen in Latijns-Amerika met slechts 6 procent tegen 75 procent 
in de twintig jaar daarvoor."

Nu weet ik niet veel van 'neoliberale globalisering' maar toevallig wel het 
een en ander van de geschiedenis van Latijns-Amerika. De twintig jaar voor 
1980.... Ik liep naar m'n boekenkast en pakte het boek 'Latijns-Amerika / 
Politiek' van Jan van der Putten (Van Gennep, 1981). Ik geef toe Van der 
Putten is een journalist en volgens de actievoerders op deze lijst dus per 
definitie onbetrouwbaar maar hij schetst toch een volslagen ander beeld.

De periode 1960-1980 betekende voor Latijns-Amerika eigenlijk de volledige 
teloorgang van het continent. Op een bepaald moment was in praktisch ieder 
van de 25 landen een wrede militaire dictatuur gevestigd. De economische 
'boom' die het contintent indertijd doormaakte is  voor zover ik kan nagaan 
vrijwel geheel toe te schrijven aan de astronomische stijging van de 
olieprijzen in de jaren zeventig.

De laatste tien, vijftien jaar zijn de meeste van die dictaturen opgeruimd. 
Wat overigens niet wil zeggen dat er meteen geweldige democratien voor in 
de plaats zijn gekomen. Maar het gaat wel erg ver om in je protest naar de 
zwarte periode 1960-1980 te verwijzen als voorbeeld van hoe goed het ging.

Getver, ik word helemaal onpasselijk van. Echt waar.

PS: ik heb geen specifieke URL van het RD-stuk (die zijn namelijk 40 meter 
lang) maar het is toegankelijk via http://www.rotterdamsdagblad.nl/


vriendelijke groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).