kees/ventana on Wed, 4 Jul 2001 22:48:00 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Brave Nederlanders


In de reeks "we-onderzoeken-er-lekker-op-los" komen we de volgende
tegen: Internetters blijken een soort mensen te zijn.

------------------------------------------------------------

NFO TRENDBOX BV

Waarden Europese internetgebruiker; Nederlanders de braafsten?

Waarden van Europese internetgebruikers: zijn Nederlanders de
braafsten van het stel?

Ruim vier jaar na een eerste analyse van het psychosociaal
profiel van de internetgebruiker is opnieuw gekeken naar de
waarden en normen van deze groep. De resultaten geven een
opvallend verschil te zien tussen gebruikers in verschillende
landen.

In juni 1997 publiceerde het tijdschrift Psychologie een
artikel van NFO Trendbox over de menselijke waarden van
frequente
internetgebruikers. Het artikel was gebaseerd op het onderzoek
naar internetgebruik dat begin 1995 was gestart. Belangrijkste
conclusie: de frequente internetgebruiker werd gekenmerkt door
een sterke hang naar opwinding en vrijheid, die echter gepaard
ging met een behoefte aan comfort en harmonie. De 'internetter
van toen' was ambitieus, onafhankelijk, creatief en legde de
lat hoog, zowel voor zichzelf als voor anderen.

De vraag is natuurlijk hoe dat er tegenwoordig uit ziet.
Destijds was circa 8 procent van de Nederlanders frequent
actief op het internet, nu is dat minstens vervijfvoudigd tot
ruim 40 procent.

Ten tweede is de scope van het onderzoek verlegd naar ver
buiten de landsgrenzen, tot en met ^Mexico aan toe. Dit
bericht beperkt zich tot een selectie van Europese landen. De
definitie is overal gelijk: mensen die minstens 1 maal per
week van het internet gebruik maken. De resultaten zijn
onderdeel van de studie Global Life & Living / Media in Mind
die NFO Trendbox sinds 1997 gezamenlijk met Universal McCann
Worldwide uitvoert.

De theorie achter het waardeonderzoek beschrijven we hier zeer
kort, een uitgebreide verantwoording is op verzoek
verkrijgbaar. De theorie van Milton Rokeach volgende, heeft
ieder mens, ongeacht ras, geloof en taal, dezelfde set waarden
en normen 'ingebakken'. Het verschil tussen mensen wordt
echter mede verklaard door de afwijkende prioriteiten die
mensen zich stellen. 'Vrede' is een waarde die belangrijker
wordt naarmate men daar meer behoefte aan heeft. De gemiddelde
Amerikaan zal dan ook relatief minder waarde hechten aan vrede
dan een Taiwanees, juist omdat een zekere dreiging de laatste
altijd boven het hoofd hangt.

De waarden zijn opgedeeld in instrumentele waarden
(eigenschappen die je nodig hebt om je uiteindelijke doel te
bereiken) en eindwaarden (alles waar je voor 'later' naar
streeft). Men wordt gevraagd een rangorde aan te brengen in
deze waarden. Er mag er steeds maar 1 als belangrijkste worden
opgevoerd, en er moet er dus ook 1 helemaal onderaan eindigen.
In totaal gaat het om twee sets van 18 waarden, 36 in totaal
derhalve. Het spreekt voor zich dat het waardenonderzoek zich
niet beperkt tot internetgebruikers, maar deze groep is hier
als uitgangspunt voor analyse genomen.

De drie belangrijkste eigenschappen van Europese
internetgebruikers zijn eerlijkheid, verantwoordelijkheid en
ambitie. Qua eindwaarden scoort de gemiddelde internetter
vooral op vrijheid, geborgenheid, en geluk. Dat lijkt dus niet
echt meer op het plaatje van destijds. En dat was ook niet te
verwachten, gezien de enorme ontwikkeling die het internet en
haar gebruikers in een korte periode hebben doorgemaakt. De
verschillen per land zijn echter nog veel interessanter. Met
name omdat het mede verklaart waarom de Europese aanpak die
veel internetaanbieders propageren, met met wisselend succes
en frequent falen gepaard gaat. Zo is de Italiaanse
internetgebruiker iemand die vooral waarde hecht aan logisch
denken, aan balans in zijn leven en aan een zeker
perfectionisme. Dat laatste heeft de Zweedse internetgebruiker
ook, maar die paart dat vooral aan creativiteit en
vergevingsgezindheid. Totaal anders is de Nederlandse
internetter: relatief gezien is die veel opgewekter,
behulpzamer en zelfs ook gehoorzamer dan zijn Europese
collega's.

Waar de Engelse internetgebruiker veel meer op plezier,
ontspanning en gemak is gericht, zal de Turkse
internetgebruiker zich meer op z'n gemak voelen in een
omgeving waar respect, het vergaren van kennis en zodoende ook
erkenning door anderen een rol spelen. Wat we eigenlijk
terugzien in de ontwikkeling van de waarden van
internetgebruikers, is het verschijnsel dat ervaring ook de
ori=EBntatie van het type gebruikers be=EFnvloedt. Heel grof
gesteld leidt dat tot een driedeling.

Het eerste type internetgebruiker is woonachtig in een land
waar het medium nog maar net uit de startblokken is gekomen.
Centraal daar staan nieuwsgierigheid, verwondering en een
grote honger naar alles wat het internet te bieden heeft.

Het tweede type bestaat uit landen waar het internet zich al
verder heeft ontwikkeld, maar waar de toepassingen nog
enigszins worden beperkt door technische beperkingen
(breedband in UK) of door groeipijnen (zeer snelle groei in
Frankrijk). Daar neemt de internetter even gas terug en gaat
relatief vaker voor de lol, voor de ontspannende kant van het
internet.

De derde groep tenslotte bestaat uit gebruikers in landen die
het verst zijn in zowel ontwikkeling als penetratie van
internet en toepassingen ervan. Daar gaan mensen echt op zoek
naar nieuw gebied, nieuwe grenzen ook, en daar spelen
persoonlijke ontwikkeling en creativiteit een belangrijke rol.

Nederland lijkt zich momenteel een beetje tussen groep 2 en
groep 3 in te bewegen. Zweden is een duidelijk voorbeeld van
de derde categorie.

De Nederlandse internetgebruiker komt dus duidelijk minder
speels en pro-actief uit het onderzoek naar voren, zowel in
vergelijking tot 4 jaar geleden als in vergelijking tot de
overige Europese internetters. Gevolgen daarvan zullen terug
te zien zijn in een wat grotere terughoudendheid waar het gaat
om acceptatie van nieuwe
on-line-initiatieven, gepaard gaand met een meer bescheiden,
functioneel gebruik van internet.

Nederlandse internetters verkozen onlangs Roel Pieper als E-
Premier 2001 boven Rolf Wouters en Adam Curry.
Vertrouwenwekkende ervaring boven het snelle digitale leven.
Ook dat was een vingerwijzing naar de richting die de on-
linebevolking is ingeslagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

NFO Trendbox
020 - 669 44 14

Fred Schipper
(Director New Product Development NFO Europe / Director
Interactive NFO Trendbox)
fschipper@trendbox.nl
of een bezoek brengen aan onze website; www.trendbox.nl

04 jul 01 14:01


=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3
D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D Dit
bericht komt van het  interactief Nederlands persbureau van
Nieuwsbank op  Internet-adres  http://www.nieuwsbank.nl Voor
meer informatie over, stopzetting of aanpassing van uw
abonnement, schrijf admin@nieuwsbank.nl of bel  030-2881286.
N\I\E\U\W\S\bank          interactief Nederlands persbureau.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).