MauzZ on Thu, 5 Jul 2001 14:14:59 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Fwd: (fwd) kunnen jullie de achterban activeren, want hiergaat een belangrijk stuk vrijheid van meningsuiting verloren en eenplatform voor velerlei acties.]


Forwarded message:


>On Wed, 04 Jul 2001 22:34:03 +0200, KleurNET Luc Sala
><sala@euronet.nl> wrote:
>
>Help
>Kleurnet is een echt onafhankelijke lokale omroep, en de enige echt
>multiculturele omroep in ons land!
>Maar we zijn in gevaar, de beslissing van de APR (Amsterdam eo) is (2
>juli 2001) dat we per 1 september 2001 van de buis verdwijnen.
>De APR (0299452752) heeft beslist dat Kleurnet niet wordt opgenomen in
>het kabelplan 2001-2002 met als argument: dat Kleurnet niet voldoet aan
>wat voor ogen stond bij de oprichting:  namelijk een commericiele
>aanbieder van een gevarieerd, gekleurd, niet politiek, multicultureel
>programma waarbinnen verschillende Amsterdamse groeperingen zendtijd
>krijgen Afgezien van dat politieke, we hebben alleen gesteld dat
>Kleurnet zonder politieke kleuring zou opereren, is dit dus gewoon onzin.
>De reden ervoor kunnen we slechts gissen, maar dat een
>politieke benoeming  ( Bart Robbers oud fractievoozitter D66 ten tijde
>van de KTA verkoop) als APR voorzitter een rol speelt, sluiten we niet
>uit.
>Ook eerdere ruzies over allochtone vertegenwoordiging in de APR werpen
>een zeker licht op de politisering van de APR. Misschien heeft dit ook
>iets te maken met het verkiezingsjaar?
>
>Dat verder de APR het Salto2 station ook voor alle gemeenten in het UPC
>gebied in het basispakket van 15 plaatst met de opmerking
>(nadrukkelijk)  dat ook in die gemeenten waar een aanzienlijk deel van de
>bevolking wordt gevormd door mensen wiens oorsprong in andere
>culturen ligt, tenminste de  grote groeperingen onder hen iets op de
>kabel vinden wat specifiek voor hen  is bedoeld, geeft wel aan hoe
>partijdig de beslissing is.
>Kleurnet, met per week tientallen uren specifieke Surinaamsse, Turkse,
>Antilliaanse, Marokkaanse uitzendingen, kan slechts verbaasd zijn over
>dit soort onzin. Dat is toch precies wat Kleurnet bedoelde en doet, op
>Salto A2 zie je voornamelijk testbeeld en het rembrandtsplein naast
>religieuze programmering.
>Concluderend, Kleurnet heeft protest aangetekend bij het CvdM, maar
>verzoekt iedereen middels deze email campagne te reageren bij APR en
>politiek, kranten etc.
>reageer naar stichting.apr@wxs.nl
>en naar de politieke partijen in de raad
>vvd@raad.amsterdam.nl,
>pvda@raad.amsterdam.nl,d66@raad.amsterdam.nl,sp@raad.amsterdam.nl,
>groenlinks@raad.amsterdam.nl, j.vanderaa@amsterdam.nl,
>cda@raad.amsterdam.nl, mokummobiel@raad.amsterdam.nl,
>groenen@raad.amsterdam.nl
>en/of schrijf ingezonden brieven naar
>meningen@parool.nl, info@echo.nl, redactie@weekmedia.nl
>Email ook naar UPC, dat mogelijk het advies van de APR kan negeren, omdat
>het inziet dat met name Kleurnet de lokale content biedt die bijvoorbeeld
>de aanschaf van een decoder aantrekkelijk zou kunnen
>maken, kunt u per email bereiken via epeters@upc.nl
>Als veel mensen UPC benaderen, gaan die mogelijk overstag. Een paar
>duizend reacties zouden voor UP een heel duidelijk signaal zijn, dat
>Kleurnet kijkers trekt.
>UPC wil tenslotte keuze aanbieden, maar heeft moeite vraag te
>genereren, Kleurnet heeft duidelijke doelgroepen en support uit de
>multiculturele wereld, maar ook van ouderen etc.
>stuur deze oproep door en doe er iets aan, maar stuur zeker ook een kopie
>van uw (liefst originele) protest naar info@kleurnet.nl zodat we kunnen
>bewijzen dat er reacties waren.
>bij voorbaat dank
>het bestuur
>Hoop doet leven en
>Kleurnet voedde de hoop
>op een onafhankelijk media-beleid
>helaas kiest de politiek voor gesubsideerde staats-TV,
>zowel op lokaal AT5 als regionaal niveau (TVNH)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).