Han Speckens on Wed, 4 Jul 2001 22:30:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] natoerisme


>
> Dit is een gezamenlijk persbericht van EZ en LNV.
>
> De staatssecretarissen Ybema van Economische Zaken en Faber van het
> ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  willen zo'n  2000
> kilometer extra voor wandelpaden en 2000 kilometer extra voor fietspaden
> in 2010. Belangrijk speerpunt is de vergroting van de toegankelijkheid van
> het agrarisch cultuurlandschap om de grotere woongebieden. Daarnaast
> willen de staatssecretarissen 90% openstelling van de Nederlandse bos- en
> natuurgebieden (in 2010) en een omzetgroei van 57 naar 75 miljard NLG (in
> 2005). Dat schrijven Faber en Ybema in de beleidsbrief Toerisme en
> Recreatie, die ze vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De
> beleidsbrief is agenda bepalend voor het komende recreatie en toerisme
> beleid.
>
> Recreatie en toerisme horen bij de basisbehoeften van de mens. Beweging,
> ontspanning en natuurbeleving dragen bij aan de gezondheid. Daarom moet de
> kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in en om de stad beter en
> ook de recreatieve waarde van het landelijk gebied. Specifiek wordt
> rekening gehouden met de wensen van kinderen, ouderen en allochtonen.
> Belangrijk is dat recreatie en toerisme samen in een gebied worden
> aangepakt. Bovendien zijn en worden toeristische en recreatieve aspecten
> rijksbreed in het beleid geintegreerd, zoals in het Grote steden beleid,
> Tweede Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde nota ruimtelijke
> ordening.
>
> De omzet in de toeristisch recreatieve sector is ruim 57 miljard NLG. Dit
> is 2,5% van het Nederlands bruto nationaal inkomen. Ruim 320.000 mensen
> zijn er werkzaam wat neerkomt op 5% van de Nederlandse beroepsbevolking.
> Er is een werkgelegenheidsgroei van circa 3%. Het gaat het dus goed met
> deze sector. Toch waarschuwen de bewindslieden in de beleidsbrief voor
> leunstoelgedrag. Ook de toeristisch-recreatieve sector staan fundamentele
> veranderingen te wachten als gevolg van de technologische vernieuwingen,
> de introductie van de Euro, en de demografische en culturele veranderingen
> van de samenleving. Het is essentieel dat de sector tijdig hierop inspeelt
> om zijn concurrentiepositie te waarborgen. Primaire verantwoordelijkheid
> hiervoor ligt bij de sector zelf zo stelt de beleidsbrief. Het Rijk is
> verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste voorwaarden en het
> bevorderen van samenwerking, kennis en innovatie.
>
>
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).