Redactie DDS on 27 Feb 2001 22:40:08 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Overhandiging rapport en live chatsessie met Commissieonderzoek vuurwerkramp


PERSBERICHT 27 februari 2001

Overhandiging rapport en live chatsessie met Commissie onderzoek vuurwerkramp

Voor de communicatie met getroffenen over het rapport van de Commissie 
onderzoek vuurwerkramp is een publieksbijeenkomst georganiseerd, een 
audiovisuele reconstructie van de ramp gemaakt, een publieksversie van het 
rapport beschikbaar, een (telefonisch) spreekuur en er komt een chatsessie 
voor internetgebruikers. Op de website van de commissie 
http://www.co-vuurwerkramp.nl/ kunnen belangstellenden bovendien hun 
oordeel geven over het rapport. Daarvoor is een interactieve rubriek 
ingericht. Zowel de publieksversie als het eindrapport staan vanaf 10.05 
uur op woensdag 28 februari op deze website.

Overhandiging rapport.
Op 28 februari a.s. overhandigt de commissie om 10.05 uur het rapport aan 
de opdrachtgevers; de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Commissaris van de Koningin van de provincie 
Overijssel en de burgemeester van Enschede. Deze overhandiging zal direct 
op televisie worden uitgezonden door RTV Oost en de NOS.
Om 13.30 uur geeft de commissie een toelichting op het rapport aan 
getroffenen in het Rijksmuseum Twenthe aan de rand van het rampgebied. Bij 
grote belangstelling kan deze bijeenkomst ook worden gevolgd op een groot 
scherm in de tegenover het museum liggende Nederlands gereformeerde kerk 
aan de Lasondersingel.
De commissie geeft daar een toelichting op het onderzoek, de audiovisuele 
reconstructie van de ramp zal worden vertoond en er is gelegenheid om 
vragen te stellen. Voor de Turkse getroffenen is aansluitend een nazit met 
het Turks sprekende commissielid mevrouw Yasemin Tümer.

De aanwezigen ontvangen een publieksversie van het rapport, dat in 40 
vragen en antwoorden een toegankelijk inzicht biedt in de bijna 2000 
pagina’s die het rapport van de commissie telt.

Spreekuur.
Op donderdag 1, vrijdag 2 en maandag 5 maart is er een spreekuur op het 
Stationsplein 11 in Enschede in de vestiging van de commissie. Mensen 
kunnen langskomen, bellen en een afspraak maken. Leden van de commissie en 
van de staf van de commissie zijn daar op deze dagen aanwezig om de vragen 
te beantwoorden.
Het spreekuur is op deze drie dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Live chatsessie.
Op donderdag 1 maart is er ’s avonds een chatsessie op de website van de 
commissie: http://www.co-vuurwerkramp.nl. Deze begint om 20.30 uur. Onder 
leiding van Henny Everts, directeur van RTV Oost, kunnen internetgebruikers 
direct chatten met drie leden van de commissie: voorzitter Oosting en de 
leden Beckers en Enthoven.

Op deze website staat vanaf de 28e om 10.05 uur ook informatie over het 
rapport : dan zijn hier het persbericht (ook in het Engels, Duits en 
Turks), de publieksversie, en het eindrapport (met een engelstalige ‘Final 
Consideration’) in te zien en down te loaden.
Er is bovendien een interactieve rubriek op de website, waar mensen hun 
reactie kunnen geven op het rapport. De website blijft tot 31 maart 2001 in 
de lucht.

De Commissie onderzoek vuurwerkramp heeft onderzoek gedaan naar de ramp op 
13 mei 2000. Daarover wil zij ook graag de Enschedese bevolking, en in het 
bijzonder de getroffenen, informeren. De commissie is echter geen 
hulpverlenende instantie. Diegenen die hulp zoeken zal de commissie 
doorverwijzen naar instellingen die deze hulp kunnen bieden.


----------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Meer informatie:
Contactpersoon: Marieke Bolle
Telefoonnummer: 053-4805788

DDS Projects en Streaming Media.
In 1997 is een begin gemaakt bij DDS met het uitzenden van audio en video 
via internet. In 1998 werd dit werk voortgezet met diverse live 
registraties van conferenties en discussies. DDS ontwikkelt nieuwe 
interactieve mogelijkheden voor mediaprogramma's op internet, zoals de 
speciale chat applicatie.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Tjarda de Haan: latjarda@dds.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).