Martin Sjardijn on 28 Feb 2001 01:26:20 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fw: [Nettime-nl] netart, publiek en musea


Beste Barbara,
de fysieke werkelijkheid kent de hoogste vorm van interactiviteit als het gaat
om de beleving van objecten. Denk aan het beetpakken, voelen, ruiken en manipuleren van een object met de hand of met een dataglove in virtual reality. Verder over het benaderen en je weer verwijderen van een schilderij of het browsen door een virtueel kunstwerk op Internet of in virtual reality. 
Het bijzondere van de interactiviteit binnen cyberspace is de (bijna) afwezigheid van de ruimtetijd. Het bekijken van een schilderij of het kijken naar een beeldscherm is verschillend in materiŽle zin, maar behoeft niet wezenlijk te zijn voor het beleven van kunst. Vermoedelijk is de textuur/huid van het schilderij de laatste decennia belangrijker geworden onder invloed van de opkomst van het beeldscherm als steeds belangrijker drager van kunst. Maar Fresco, beeldscherm, olieverf, chocola, wandeling, tekst, ruimte, cyberspace, wat maakt het uit, als het maar datgene is wat we kunst  kunnen noemen.
 
Vorig jaar deden we een experiment met leerlingen van het Haags Montessori Lyceum aangaande het verschillen tussen fysieke en virtuele werkelijkheid.
De leerlingen kregen de opdracht onderzoek te doen naar de totstandkoming van een traditionele tentoonstelling over Weissenbruch in het Gemeentemuseum van Den Haag. Vervolgens werd gevraagd een dergelijke tentoonstelling vorm te geven op Internet m.b.v. interactieve 3D software. Fysieke en virtuele werken werden tentoongesteld in een aparte zaal van het museum tentoongesteld naast de expositie van Weissenbruch. De virtuele presentatie in de vorm van de wereld CyberArt is nog te vinden op Internet via aanwijzingen bij www.hollab.org kan je er komen.
 
In een openbare ruimte zoals een museum is het goed mogelijk beamers te gebruiken in plaats van monitoren. In een museum of bibliotheek ga ik ook niet achter een monitor zitten, dat doe ik liever thuis.
 
Met groet, Martin Sjardijn
 
 
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, February 27, 2001 6:26 PM
Subject: Re: [Nettime-nl] netart, publiek en musea

Beste Martin,

ben je niet van mening dat Digitale Kunst een andere relatie met het publiek heeft dan traditionele kunst. Alleen het feit al dat de meeste digitale kunst met name netart interactief is maakt dat de relatie toeschouwer/object veel actiever wordt. Ik vind dat kijken naar een schilderij en proberen een kunstwerk op een computer bekijken niet te vergelijken valt. Er zijn zoveel verschillen Digtale kunst is mediated, alleen te bekijken via een beeldscherm de afstand tussen publiek en kunstobject is veel kleiner het medium is intiemer (via de computer in de huiskamer) Vanuit die optiek ben ik van mening dat exposities voor digitale kunstobjecten anders aangepakt moeten worden dan traditionele tentonstellingen. Een expositie waar een aantal tafels met computers zijn opgesteld prikkelt mij als bezoeker niet.

graag jouw reactie

groetjes barbara

>From: "Martin Sjardijn"
>To: "barbara" ,
>Subject: Re: [Nettime-nl] netart, publiek en musea
>Date: Sun, 25 Feb 2001 01:36:30 +0100
>
>Beste Barbara,
>kunstenaars zijn zich hopelijk per definitie hyper(cyber)bewust.
>Alle kunst ook de klassieke fysieke museumkunst gaat een unieke relatie aan
>met het publiek. Input aan de toeschouwer thuis op het beeldscherm of in een expositieruimte verschilt niet wezenlijk.
>In het ene geval loop je naar de computer, in het andere geval naar de musuemruimte of galerie.
>Het laatste is over het algemeen gezonder voor het lichaam op de lange duur.
>Echter met fittness valt ermee te leven.
>
>groet martin sjardijn
>
> ----- Original Message -----
> From: barbara
> To: nettime-nl@nettime.org
> Sent: Friday, February 23, 2001 7:21 PM
> Subject: [Nettime-nl] netart, publiek en musea
>
>
> Ik denk dat als ik stel dat NetArt een uniek product is dat geen of weinig precedenten kent, iedereen het met me eens is.
> Wat ik me echter afvraag is of kunstenaars zich bewust zijn van de veranderde relatie tussen publiek en kunstwerk. Ik bedoel hiermee dat netart een unieke relatie met het publiek heeft. Het kunstwerk ontvouwt zich pas na input van de toeschouwer. De toeschouwer heeft dus een actieve rol in het geheel die niet te vergelijken is met het bezoeken van een tentoonstelling en passief (de hersenen buitenwege gelaten) naar een schilderij staren.
> Dat brengt me meteen bij een tweede vraag. Hoe te tentoonstellen? Is NetArt echt alleen maar gemaakt voor het net of zou het ook een plaats in een museum verdienen en op wat voor manier dan. Hoe moeten tentoonstellingen die bestaan uit digitale kunstwerken opgebouwd worden willen we die unieke relatie met het publiek behouden......


Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.