Stan van Engelen on 8 Feb 2001 14:05:54 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 16


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

Bij het onderzoek voor en het draaien van de DNW-thema avond "Nederland -
nu geheel vernieuwd" (september 2000) kwamen wij nogal wat onderwerpen
tegen die we toen slechts oppervlakkig konden behandelen, maar die
eigenlijk om meer aandacht schreeuwden.
Zo filmden we enkele paradijszoekers in het Zeeuws 'genietgebied' hetgeen
materiaal opleverde dat onze nieuwsgierigheid wekte naar de opkomst van
een vaderlandse vrijetijdsindustrie. En de in de thema avond nadrukkelijk
aanwezige Henk de Vries, trots eigenaar van The Bulldog, maakte ons
benieuwd naar de wereld van de Nederlandse coffeeshops anno 2001 en het
achterliggende gedoogbeleid.

'Recycling' is op televisie nogal ongebruikelijk  -en dan heb ik het niet
over het gebruik van oude fragmenten, maar over het opnieuw monteren van
eerder gedraaid materiaal met de bedoeling er een ander verhaal mee te
vertellen. Maar eigenlijk is er weinig op tegen. De methode levert
prachtige muziek op en is in de kunsten een beproefd middel. Sommige
schrijvers doen niet anders en de politiek weet niet beter. Waarom dus
niet ook op televisie? Vandaar dus dat u afgelopen zondag in "De
Vrijetijdszone" oude bekenden tegenkwam, en dat is in de komende
uitzending "Polderdeals" niet anders. 

Researcher Olaf Oudheusden, wiens kennis van de materie dusdanig groot was
geworden dat we uiteindelijk besloten dat hij de uitzending ook moest
maken, vond in Heerhugowaard een perfecte tegenhanger van de Amsterdamse
coffeeshops. 
Hier, verscholen in de provincie, is het de gemeente zelf die een
coffeeshop heeft opgezet: De Basement. De dagelijkse leiding ligt er in
handen van een Stichtingsbestuur bestaande uit oudere, gerespecteerde
leden van deze Noord-Hollandse gemeenschap. 
Waar de klanten in de coffeeshops van Henk de Vries voornamelijk uit
toeristen bestaan, gaat het in De Basement om de plaatselijke jeugd. En
waar De Vries van zijn merk "The Bulldog" een miljoenenonderneming heeft
gemaakt, gaat het de burgemeester van Heerhugowaard, Evert Vermeer, vooral
om de volksgezondheid en de openbare orde. 

Toch delen Vermeer en De Vries een aantal problemen: hoe komen ze aan hun
marihuana als de grootschalige teelt en verkoop verboden is? Hoe gaan ze
om met de leeftijdsgrens van achttien jaar? Welke afspraken hebben ze
gemaakt met de officier van justitie? En welke verhouding hebben ze met de
fiscus als een deel van wat ze doen in feite crimineel is?
Het antwoord op die vragen is te vinden in dat typisch Nederlands fenomeen
gedoogbeleid. Misschien wel het eigenlijke onderwerp van de uitzending:
wat is gedogen nu precies? hoe werkt het, waarom doen we het en kunnen we
het nog uitleggen?

Werkend aan de uitzending werden die vragen opeens buitengewoon actueel
door de tragische gebeurtenissen in Volendam. In de kranten wordt al
geschreven dat ons gedoogbeleid op de helling moet als het tot
vuurwerkrampen en cafe-branden leidt. Maar is 'niet handhaven' wel
hetzelfde als gedogen? En moeten we de baby dan met het waswater
weggooien?

In "Polderdeals" betoogt de historicus Pley dat gedogen inherent is aan
onze in die zin unieke samenleving. En de rechter Van Buuren, nota bene
lid van de Raad van State, denkt dat als we alle wetten zouden handhaven
ons land er een stukje onleefbaarder op zou worden.
Gedogen, hoe onprincipieel soms ook, zou wel eens de politieke sleutel
kunnen zijn tot onderlinge verdraagzaamheid in een samenleving. In plaats
van het ter discussie te stellen, zouden we het misschien wel te vuur en
te zwaard moeten verdedigen, in binnen- en buitenland. Het werkt vast
beter dan "compassionate conservatism".

Tot zondag, in de nieuwe wereld

George Brugmans
Eindredacteur

"Polderdeals", zondag 21.40 uur, Nederland 3

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl 
Reacties zijn altijd welkom! U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe / unsubscribe als subject, de rest van de
mail moet leeg blijven)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).