mylene on 8 Feb 2001 10:56:50 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 23.02.01 Opening Sarai, Delhi India


23 februari 2001

De Waag, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media
presenteert
uitwisselingsprogramma en online journal bij

opening

Nieuwe Media Initiatief SARAI, Delhi  INdia


SARAI is een programma van het Centrum voor de Studie van Ontwikkelingssamenlevingen, Delhi, een van India's bekendste research instituten.

SARAI opent haar deuren voor het publiek op 23 februari 2001 met een feestelijk programma van presentaties, informele workshops, filmvertoningen, lezingen en paneldiscussies over oude en nieuwe media en de stadscultuur. Rond het thema "Publiek Domein" zullen media experts, studenten en activisten uit India en het buitenland met elkaar in dialoog treden.
De activiteiten van SARAI zijn met name gericht op innovatieve research en culturele praktijk. De locatie van SARAI in Delhi, biedt een omgeving voor ontmoetingen tussen experts uit de mediapraktijk, software programmeurs, theoretici, sociaal activisten en het publiek. Drijfveer van SARAI is om betrokken te zijn bij de creativiteit van het brede spectrum van niet uit de elite afkomstige media experts en uitdrukking te geven aan de populaire stadscultuur.

Daarnaast streeft SARAI ernaar een nieuwe media netwerk in Zuid-AziŽ op te zetten met sterke globale contacten. Er zullen projecten worden geÔnitieerd op het gebied van mediageschiedenis, urbane cultuur en politiek, nieuwe media theorie, internet en software cultuur, documentaire film, digitale en kritische culturele praktijk.

SARAI komt voort uit een unieke vorm van samenwerking tussen media theoretici en experts. De initiatiefnemers zijn: Ravi Sundaram en Ravi Vasudevan, stafleden van het Centrum voor de Studie van Onwikkelingssamenlevingen en Jeebesh Bagchi, Monica Narula en Shuddhabrata  Sengupta  van het Raqs Media Collectief.

Uitwisselingsprogramma
De Waag, Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, is partner van SARAI sinds de oprichting. De samenwerking tussen beide organisaties krijgt gestalte in een driejarig uitwisselingsprogramma dat loopt van 2000 - 2002.
Doel van de partners is om nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen in een cross-culturele context. De technische infrastructuur van SARAI is mede tot stand gekomen in een workshop waaraan specialisten van de Waag en SARAI deelnamen. In de komende twee jaar zullen een serie workshops gehouden worden, deels in India en deels in Nederland. Deze ontmoetingen zullen gericht zijn op het delen van kennis en er zullen nieuwe projecten geformuleerd worden op het gebied van technologie, media en internet cultuur.

Online journal
Actuele nieuwsberichten en rapportages betreffende het SARAI - Waag uitwisselingsprogramma zullen gepubliceerd worden in een online journal. Gebruikers  kunnen hun commentaar geven en in discussie gaan met de schrijvers en elkaar in dit online magazine. Het SARAI-Waag journal gaat online op 23 februari en is bereikbaar via zowel deze Waagsite als de website van SARAI. De samenwerkende partners streven ernaar om de relaties tussen de nieuwe media cultuur in Zuid-AziŽ en Europa te versterken. Met de opening van SARAI en de start van het uitwisselingsprogramma, wordt een belangrijke stap gezet in de vorming van een nieuw netwerk van kennisdeling, cross-culturele communicatie en bekrachtiging .

SARAI is mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Daniel Langlois Stichting (Canada), het Centrum voor de Studie van Onwikkelingssamenlevingen (India) en het HIVOS Cultuurfonds (NL-India).


http://www.sarai.net
http://www.waag.org

Journal:  http://sarai.waag.org