Marjolein Berger on 8 Feb 2001 16:41:44 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] 1 week verlenging expositie Jordan Crandall


De expositie van Jordan Crandall wordt verlengd met nog 1 week (t/m 18 
februari 2001) en is zeker de moeite waard

Net als vorig jaar heeft TENT. voor het International Filmfestival 
Rotterdam een aantal kunstenaars uit binnen- en buitenland uitgenodigd. Van 
de Amerikaanse kunstenaar en mediatheoreticus Jordan Crandall toont TENT. 
de installatie 'Drive'. De Rotterdamse kunstenaar Arthur Kleinjan is 
vertegenwoordigd met foto en videowerken.
/Just like last year TENT. invited a number of national and international 
artists to an exhibition as part of the International Filmfestival 
Rotterdam. The American artist and media theorist Jordan Crandall will show 
his installation 'Drive', the Rotterdam artist Arthur Kleinjan will display 
photographs and a videotape. TENT.

Jordan Crandalls installatie 'Drive' wordt gepresenteerd in samenwerking 
met V2_Organisatie. Drive gaat over de invloed van het bewegend beeld op de 
toeschouwer. Over wat beelden psychologisch en fysiek bij de beschouwers 
teweegbrengen. Maar het gaat ook over hoe beeldtaal zich ontwikkelt en hoe 
diep deze verbonden is met de veranderende maatschappij. Drive is heel 
bewust ingebed in een historische en politieke context. Historisch doordat 
Crandall heel oude filmtechnieken heeft gebruikt (8mm- en 16 mm-film), maar 
deze met DVD en de nieuwste software heeft omgezet in een actueel 
tijdsbeeld. Politiek omdat Crandall zowel civiel als militair filmmateriaal 
heeft gebruikt. Militair 'footage' laat een totaal andere benadering van 
beweging zien dan 'gewone' film. Het registreert bewegingen niet, maar 
volgt ze op de voet. In Drive laat Crandall opnames van spionagecamera's, 
satellietbeelden, 'night vision' en hitteregistrerende camera's versmelten 
tot een interactie van beweging, technologie en zelfs erotisch verlangen. 
Zo levert Drive met een hybride post-cinematische beeldtaal een bijdrage 
aan de bestaande filmgeschiedenis /Jordan Crandalls installation 'Drive' is 
being presented in cooperation with V2_Organisatie. Drive is about the 
influence of moving images onto the spectators. About their psychological 
and physical impact. But it is also about the development of the 
cinematographic language and its deep connection with the changing society. 
Crandall has conciously embedded Drive in a historical and political 
context. Historical by using old film techniques (Super 8 mm and 16 mm), 
which he transformed into a contemporary document by DVD and the latest 
software. Political by using civilian and military images. Military footage 
shows a very different approach than 'ordinary' film does. It does not 
register movements but tracks them. Crandall combines recordings by 
espionage cameras, satellites, Night Vision devices and thermal imaging 
cameras, to create an interaction of movement, technology and even erotic 
desire. This way Drive's hybrid post-cinematic imagery contributes to film 
history.
De Rotterdamse kunstenaar Arthur Kleinjan exposeert in TENT. foto's en een 
video. Voor de fotoserie 'Paris Looks' fotografeerde hij nietsvermoedende 
toeristen in Parijs. Terwijl zij poseerden voor hun reisgenoten, nam 
Kleinjan ongemerkt een foto van hen vanuit de achtergrond. In Kleinjans 
video 'Loop' volgt de stilstaande camera een vrouw die in slow motion het 
beeld uit loopt. Ze beweegt zich tussen mensen die in gewone snelheid 
lopen. Haar handeling wordt meerdere keren herhaald in een steeds nieuwe 
menigte, totdat Loop overgaat in de eerste sequentie /Rotterdam-based 
artist Arthur Kleinjan exhibits both photographs and a video. His photo 
series 'Paris Looks' consists of photo's he took of unsuspecting tourists 
in Paris. While they would pose for their travel companions, Kleinjan would 
take their photograph from behind without being noticed. In Kleinjans video 
'Loop' a static camera follows a woman walking in slow motion as she moves 
out of sight. She walks amongst people walking at normal speed. Her 
movement is repeated in different crowds until it returns to its first 
sequence.

TENT. Centrum Beeldende Kunst
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
open di - zo, 11 - 18 uur
t 010 413 5498
f 010 413 5521
e tent@cbk.rotterdam.nl
w www.cbk.rotterdam.nl/TENT
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).