Virtueel Platform on 9 Nov 2000 16:57:40 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Staatssecretaris Cultuur opent op 12 november de E-culture fair


Uitnodiging

Op zondag 12 november zal in het Congrescentrum van der RAI om 13.00 uur de
E-culture fair geopend worden door de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen dr. F. van der Ploeg.

E-culture fair
Locatie: RAI Congrescentrum, Amsterdam
Datum: 12 en 13 November
Openingstijden E-culture fair 13.00 - 18.00 uur
Toegang: fl 15,- (CJP, 65+, stadspas fl.10,-)

De E-culture fair is een internationale beurs op 12 en 13 november waar
creatieve en innovatieve concepten, processen, en produkten op het gebied
van de nieuwe media getoond worden. De nadruk bij de E-culture fair ligt op
nieuwe manieren van communiceren, leren en spelen in een brede
culturele/maatschappelijke context.

Op 13 november wordt de cultuurnota 2001-2004 besproken in de Tweede Kamer.
E-culture is een van de aandachtspunten van deze cultuurnota. Enkele
citaten uit de Cultuurnota 2001-2004 :
" E-culture
Cultuur heeft op zijn beurt ook veel te bieden aan de ICT-industrie. Vanuit
een meer economische invalshoek bezien, vormen cultuurmakers een reservoir
aan talent waarvan de behoefte in vrijwel alle sectoren van het
bedrijfsleven sterk zal groeien naarmate de new economie zich verder
ontwikkelt. Creativiteit wordt steeds schaarser. Niet omdat er minder
voorhanden is, maar omdat er meer behoefte aan zal zijn. Creativiteit trekt
zich weinig aan van de grenzen tussen verschillende disciplines. Creatieve
processen, bijvoorbeeld in de wiskunde of de beeldende kunst, lijken veel
op elkaar. Digitale media vormen een volstrekt nieuwe mogelijkheid om die
overeenkomsten uit te buiten. De vraag is of daar tot dusverre voldoende
gebruik van is gemaakt bij onderzoek, ontwikkeling en vormgeving van de
nieuwe producten en toepassingen." (Pagina 50)

"Om de wederzijdse mogelijkheden van ICT en cultuur nader te verkennen, te
onderzoeken en te benutten, lanceert de Raad voor Cultuur een Digitaal
Deltaplan, waarvoor een impulsinvestering van ongeveer 200 miljoen
noodzakelijk is Samen met de vele plannen voor E-culture van de
gesubsidieerde instellingen wordt het volgende mogelijk gemaakt:
De infrastructuur voor de digitale kunsten/media verstevigen op de
onderdelen research en productie, distributie en presentatie, en debat en
reflectie." (Pagina 51)

De E-culture fair toont juist deze creativiteit en geeft een interessant en
uitgebreid overzicht van wat er nu (inter)nationaal ontwikkeld en
gerealiseerd en wordt op het gebied van E-culture. Ook is het Virtueel
Platform opgezet om de overheid te adviseren op het gebied van nieuwe media
cultuur  en de E-culture fair is de gelegenheid om dit advies om te zetten
in concreet dingen doen en zien.

Voor een volledige lijst van alle projecten en/of meer informatie over de
andere programma onderdelen zie http://www.virtueelplatform.nl

Meer informatie: Virtueel Platform T 020 5516500 info@virtueelplatform.nl

De E-culture fair wordt georganiseerd door het Virtueel Platform, het
netwerk voor beleid en samenwerking op het gebied van cultuur en nieuwe
media in Nederland. Bezoek ook de website www.vplounge.nl de nieuwe on-line
database en nieuwsdienst op het gebied van Nederlandse nieuwe media cultuur.

==============================================================================
Het Virtueel Platform
Keizersgracht 609
1017 DS Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0)20 5516545
Fax: +31 (0)20 6201031
e-mail:info@virtueelplatform.nl
http://www.virtueelplatform.nl

Come to the E-culture fair:
12&13 November, Amsterdam RAI


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).