Stan van Engelen on 9 Nov 2000 16:31:50 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 8


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************

De komende vier weken zendt DNW een vierluik uit met als onderliggend
thema de globalisering. Deze uitzendingen worden op het net onderbouwd met
een speciale website waar interviews nog eens kunnen worden nagelezen en
waar allerlei aanvullende informatie te vinden zal zijn. 

De serie begint a.s. zondag met een inleiding: "De verovering van de
wereld".  Op 19 november volgt "Een bank, twee werelden" (over het
functioneren van de Wereldbank in Oeganda), op 26 november "De
liefdesketen" (over moederliefde als exportproduct en grondstof voor de
mondiale economie), en op 3 december "De Club" (een portret van de
European Round Table, een club van president-directeuren van grote
Europese ondernemingen en hun lobby voor een grote interne Europese
markt).

******************

 "De verovering van de wereld"

Van werkende moeders in een vinexwijk en kinderen in de naschoolse opvang
tot de Wereldbank die armoede bestrijdt in Oeganda en de protesten tegen
de WTO in Seattle: het lijken onderwerpen die mijlenver uiteenliggen. Maar
in de filosofie van DNW hebben ze veel met elkaar te maken. In de nieuwe
wereld zoals wij die zien is de relatie tussen de ontwikkeling van de
mondiale economie en individueel beleefd welzijn sterker dan ooit en
daarom een belangrijk onderwerp. Globalisering is geen verschijnsel dat
zich ver van ons bed afspeelt, het is steeds meer zo dat ons bed midden in
de wereld staat.

Vandaar dat de sprong van het drieluik "Moeders gezocht" naar een vierluik
met als thema globalisering zo groot nog niet is. Sterker nog, de
zoektocht naar moeders wordt in een van de komende uitzendingen zelfs
voortgezet: in "De liefdesketen" waarin de export van moederliefde van de
derde naar de eerste wereld centraal staat. Alleen in Rome al werken meer
dan 100.000 Filippina's, voornamelijk om de kinderen te verzorgen van de
nieuwe wereld-ouders die beiden druk aan het werk zijn. Het tekent de
toenemende integratie van de Filippijnen in de wereldeconomie:
moederliefde is na elektronica het grootste exportproduct van dit land en
in financiele zin is het er zelfs afhankelijk van geworden.

Het vierluik begint a.s. zondag met een inleiding: "De verovering van de
wereld". Hierin wordt een betoog over globalisering opgezet en komen
vragen aan bod als: wat is globalisering, wie zijn de voor- en
tegenstanders, welke zijn de drijvende krachten en wat staat er eigenlijk
op het spel?

Nadat we het concept voor de uitzending hebben ontwikkeld is IJsbrand van
Veelen een aantal experts gaan interviewen: anti-globaliseringsactivistes
Vandana Shiva (India) en Lori Wallach (USA), de Duitser Peter Woicke
(Wereldbank), de Amerikaan Michael Mussa (IMF) en Joseph Stiglitz (USA)
die verleden jaar ontslag nam als belangrijkste econoom van de Wereldbank
uit onvrede met het gevoerde beleid, en de Engelse politieke filosoof John
Gray, ooit adviseur van Margaret Thatcher maar inmiddels een verklaard
tegenstander van de zegeningen van het vrije marktdenken.

Met deze interviews ben ik vervolgens aan de slag gegaan. In de montage is
het gesproken materiaal gecombineerd met beeldmateriaal dat grotendeels
uit het archief van DNW komt en met door researcher William de Bruijn
gevonden beeldmateriaal uit allerlei 'alternatieve' bronnen. 
Er zijn, mede dankzij de ontwikkeling van de technologie, steeds meer
'independent media' die buiten de reguliere televisiemaatschappijen en
kanalen om hun eigen materiaal produceren en distribueren. Deze
onafhankelijke media zijn, ironisch genoeg, een reflectie van precies die
globaliseringtendensen waartegen ze zich verzetten. Zij sturen de
rooksignalen de wereld in van een 'global civil society', een groeiende
verzameling van individuen, groepen en NGO's die gezamenlijk een
tegenwicht proberen te vormen tegen veel van de gevolgen van het
neoliberale vrije marktdenken. Aan die 'global civil society' in opkomst
zal DNW in februari een tweeluik wijden.

Tot zondag, in de nieuwe wereld,


George Brugmans
eindredacteur

uitzending: zondag 12 november, 21.40, NL3

***********************
Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl 
Reacties zijn altijd welkom! U kunt ze sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
dnw-nieuwsbrief-request@vpro.nl 
(met respectievelijk SUBSCRIBE / UNSUBSCRIBE als onderwerp, 
de rest van de mail moet leeg blijven)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).