Eveline Lubbers on 9 Nov 2000 19:53:34 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] tsja, en wat dan?


From:           	kleintje muurkrant <kleintje@stelling.nl>

Hallo,

We voelen ons hier bij Kleintje Muurkrant vandaag een beetje verdrietig en
teleurgesteld. Recente stukjes in de couranten over betrokkenheid van
maffia-achtige groeperingen bij de grootschalige smokkel van
tabaksproducten doen ons hier verzuchten "maar waarom leest toch niemand
het Kleintje!". In Kleintje nummer 347 (van 25 augustus jongstleden) staat
een uitgebreid artikel over deze belangwekkende affaire die zich notabene
in Europa en Nederland afspeelt (terwijl de EU tot nu toe slechts kreunt
over Amerikaanse operaties). Klik maar eens op
http://www.stelling.nl/kleintje/347/Portein.htm en lees over enkele hoogst
actuele ontwikkelingen zoals de arrestatie van de president van de
rechtbank in het Zwitserse kanton Tessin, Franco Verda. Hoofdpersonen in
dit treurspel zijn onder anderen de Zwitserse topsmokkelaar Peter Lütscher
uit Chur, de Duitse expediteur Alfred Maske uit Brüggen/Bracht bij
Mönchengladbach, de Italiaanse topmafioso Gerardo Cuomo en de hollanders
Bettien Martens en douanerechercheur van de FIOD Cees de Jongh.

Maar ook over de vandaag de dag actuele onderzoeken naar de betrokkenheid
van Nederlandse banken bij de schandelijke verrijking van de Indonesische
Soeharto-clan hebben we het een en ander bericht. Kijk maar eens op
http://www.stelling.nl/morgenster/overzee.htm en lees over de Nederlandse
belangen in Indonesië met steekwoorden als Bank Indonesia, Indoverbank,
Pertamina, Bruce Rappaport, Tanri Abeng, Ispat Karmet Holdings, Intra
Beheer, familie Lubbers (Hollandia Kloos) en Bank Bali.

Een extra reden voor dit mailtje is een actueel bericht in de
Kleintje-rubriek http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html. Daarin een
stukje dat mooi aansluit op de documentaire-reeks "Dutch Approach" die deze
weken op de televisie te zien is over de "Molukse kwestie". De tekst van
dat actueeltje dat we op 2 november jongstleden online hebben gezet gaat aldus:

"In de periode voor en zelfs tijdens de Molukse treinkaping bij De Punt
werden in het geheim  pogingen ondernomen om bij de meest militante Molukse
jongerengroepering olie op de golven te gooien. Bij verschillende
ontmoetingen in Frankrijk werd de mogelijkheid besproken om leden van die
groepering in Vietnam een guerilla-opleiding te laten volgen om vervolgens
op de Molukken de RMS gestalte te geven. In welke mate de Vietnamese
vertegenwoordiging in Parijs bemoeienis had met dit initiatief, is duister
gebleven. Als contactman met de betrokken Molukse jongeren zou ene Guy
Charpentier zijn opgetreden. Een oud-agent van de Franse geheime dienst die
jarenlang in Vietnam aktief was geweest en geen onbekende was voor de
vroegere Vietnamese leider Ho-tsji-Min. De Molukkers werden bijgestaan door
de Nederlanders John Bense, een oud-functionaris van de NAVO, en de fel
omstreden ex-kapitein Raymond Westerling. In deze configuratie een vreemde
eend in de bijt. Weliswaar onderhield hij na de beruchte politionele acties
in Nederlands-Indië eind jaren veertig uitstekende contacten met de Molukse
gemeenschap in Nederland, maar een associatie met Vietnam was in zijn geval
net zo onwaarschijnlijk als een blow-job van Lewinsky bij Osama bin Laden.
Bovendien kwamen agenten van allerlei snuffelorganisaties regelmatig bij
Westerling over de vloer en in die tijd zeker niet voor "old times sake".
De gebeurtenissen bij De Punt, waarbij ook leden van bovenstaande
jongerengroepering betrokken waren, maakten een abrupt einde aan de
onderhandelingen. Charpentier zou aan de Nederlandse regering nog hebben
voorgesteld zich te laten uitruilen tegen een paar gegijzelden in de trein
om langs die weg tot een vreedzame oplossing te komen. Maar Den Haag zou
dat geweigerd hebben en ging niet lang daarna over tot wat premier Den Uyl
later zou betitelen als de executie. Nu openheid blijkbaar ineens troef is
zou het misschien de moeite waard zijn ook dit aspect van de affaire eens
goed onder het licht te houden."

Dank voor de aandacht en een prettige dag verder,

wil je nooit meer dit soort berichtjes in je mailbox ontvangen (sorry dan)
laat het ons dan weten,

Gertjan van Beynum (Kleintje Muurkrant)__________________________________________________________________

Kleintje Muurkrant ("wil via het openbaar maken van gegevens en feiten, het
geven van achtergrondinformatie en het plaatsen van discussiestukken, het
verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren") komt al sinds 1977
onafgebroken uit. Je kunt een jaar-abonnement op de papieren versie nemen
door slechts 35 gulden over te maken op giro 5349231 ten name van
"muurkrantkollektief" te 's-Hertogenbosch. Op het internet is de hele boel
- inclusief een zoekmachine op de inhoud van de complete laatste vijf
digitale jaargangen van 't Kleintje - te vinden via www.stelling.nl/kleintje

Ga eens kijken op Documentatie- en informatiecentrum De Stelling
(www.stelling.nl) en/of vraag een gratis nummer van Kleintje Muurkrant op
door een briefje te sturen naar Postbus 703, 5201 AS, DenBosch of bel met
073.6136927 (kleintje@stelling.nl)

__________________________________________________________________________________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).