Louis Stiller on Mon, 20 Mar 2000 20:51:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Dichter in het web: poezie voor middelbare scholieren


Amsterdam/Rotterdam, 1 april 2000 - Vandaag is Dichter in het web geopend - 
een flash website die leerlingen in de bovenbouw laat kennismaken met de 
wondere wereld van de poëzie. De site geeft informatie over vorm en inhoud, 
en over historische en biografische achtergronden van specifieke gedichten.
Dichter in het web gaat van start met vier gedichten: Wim Bronzwaer, Enno 
Endt, Gillis Dorleijn en Louis Stiller voerden de redactie over 
respectievelijk Herman Gorters ‘In de zwarte nacht is een mensch 
aangetreden', Martinus Nijhoffs ‘Impasse', Huub Beurskens’ ‘Krullen in de 
avondlucht' en Paul van Ostaijens ‘Mobile'.
Dichter in het web zal jaarlijks worden aangevuld met nieuwe gedichten, en 
moet zo uitgroeien tot een uitgebreide en unieke bloemlezing van de 
Nederlandstalige poëzie.
Dichter in het web is gebaseerd op de proef-cd-rom die in juni 1997 tijdens 
het Poetry International Festival is gepresenteerd onder de naam Via poetica.
De site is toegankelijk voor leerlingen, docenten en ouders via kennisnet: 
http://dichterinhetweb.kennisnet.nl
en voor belangstellenden via Poetry International: 
http://www.poetry.nl/dichtweb.
Interessant aan de site is dat zij volledig gebruik maakt van de 
multimedia-mogelijkheden van het world wide web, doordat zij geheel in 
Macromedia Flash is gemaakt. Een groot aantal onderdelen, zoals de 
dichtersbiografie, klank en versvorm, gedicht-voorlezen en 'muislezen', 
maakt volop gebruik van klank, beeld en animatie. Voor leraren is er een 
aparte sectie met lesideeën binnen de site opgenomen.

Informatie: Poetry International: www.poetry.nl, Tatjana Daan, poetry@luna.nl,
Louis Stiller: album@euronet.nl______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).