Andreas Broeckmann on Mon, 19 Apr 1999 15:34:28 +0100


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Syndicate: (Fwd) Albanian Film Days Amsterdam 19-21 april


raw:
Albanian Film Days Amsterdam 19-21 april
De Balie
movies and documentaires, mainly from the last 10 years
offer a good image of Albanian history in the last 70 years
some of the directors will be present during the festival
more info on http://www.balie.nl


------- Forwarded Message Follows -------
Date sent:   	Mon, 19 Apr 1999 11:25:10 +0200
To:       	mailinglist@multicultureelplein.nl
From:      	Francine Becker <fbecker@dds.nl>
Subject:    	<mcplein> Albanese filmdagen
Send reply to: 	Francine Becker <fbecker@dds.nl>

De Albanese filmdagen worden gehouden van 19 tot en met 21 april in
politiek-cultureel centrum De Balie. Op dit festival in zijn Albanese
speelfilms en documentaires te zien die bijna allemaal gemaakt zijn in het
afgelopen decennium. De films geven samen een goed beeld van de
geschiedenis van Albanië sinds het ontstaan van deze staat zeventig jaar
geleden. Tijdens het festival zijn ook regisseurs aanwezig.

Bezoek de site van De Balie
www.balie.nlDit bericht komt van de mailinglist van het multicultureelplein.
                  PRESS NOW
              Support independent media
                  Giro 7676
p/a De Balie					tel: 	+ 31(020)5535165
Kleine-Gartmanplantsoen 10				+ 31(020)5535151
1017 RR Amsterdam				fax:	+ 31(020)5535155
URL: http://www.dds.nl/~pressnow		mailto:pressnow@xs4all.nl
Visit the Press Now Art exposition on
http://www.xs4all.nl/~pressnow/expo/index.html


------Syndicate mailinglist--------------------
 Syndicate network for media culture and media art
 information and archive: http://www.v2.nl/east/
 to unsubscribe, write to <syndicate-request@aec.at>
 in the body of the msg: unsubscribe your@email.adress