ALERT studio on Wed, 30 Sep 2015 10:31:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] A Response to a Perfect Situation | Ciprian Ciuclea @ ALERT studio (White Code)


(english version bellow)ALERT studio  |  Artists: Ciprian Ciuclea  |  6 Octombrie â 18
Octombrie  |  2015

Deschidere: Marti, 6 Octombrie  |  ora 19:00

www.alertstudio.org

Mircea Vulcanescu 2-4, Bucuresti


*Un rÄspuns la o situaÈie perfectÄ*EnunÈ 1

SituaÈia perfectÄ poate fi descrisÄ ca poziÈie originarÄ omogenÄ Èi
ordonatÄ cu entropie scÄzutÄ Ãn care starea iniÈialÄ nu este neapÄrat una
idealÄ.EnunÈ 2

Starea nealteratÄ poate fi descrisÄ Ãntr-un sistem stabil.*

CÃnd o forÈÄ externÄ lipseÈte (sau este redusÄ) sistemul se autoconservÄ.
InteracÈiunea limitatÄ poate fi privitÄ Èi ca o prezenÈÄ ascunsÄ.
InformaÈia minimalÄ conservÄ situaÈia perfectÄ Èi se rÄspÃndeÈte Ãn
intervalul (stabil, instabil).*

SituaÈie posibilÄ:

- obiect aflat intr-un sistem deschis (care interactioneaza cu mediul
inconjurator) dar care poate fi definit si ca entitate separata
(autosuficienta)

- informatia continuta la un moment dat de acest obiect poate fi reciclata

- autodefinirea printr-un proces din care rezulta obiectul descris anterior
ajuta la (re)ordonarea informatiei

- procesul este ireversibil si poate fi descris doar intr-un anumit moment/// Ciprian Ciuclea (n. 1976, Timisoara, Romania) artist romÃn stabilit Ãn
BucureÈti. Este interesat de proiectele site-specific care se concentreazÄ
Ãn principal pe aspectele conceptuale ale receptÄrii. El dezvoltÄ
instalaÈii complexe, care implicÄ lumina, sunetul Èi video. Temele
explorate, folosindu-Èi de multe ori corpul ca pe un instrument, sunt
legate de aspectele sociale ale comunicÄrii Èi interpretÄrii mesajelor,
contemplare Èi supraveghere, puse Ãn relaÈie cu aspectele ÈtiinÈifice ale
existenÈei umane. A expus in spatii precum Saitama Modern Art Museum,
Japonia; Engramme, Quebec, Canada; Platforma MNAC, Bucuresti, Romania;
Muzeul National Brukenthal, Sibiu, Romania; D. Manuel Palace, Evora,
Portugalia; Hospital de Santiago, Cuenca, Spania si spatii alternative.
Este presedintele Experimental Project si director al IEEB (International
Experimental Engraving Biennial). ///ALERT studio este un proiect independent initiat de Raluca Ilaria
Demetrescu, Alina Buga si Catalin Burcea cu scopul de a crea o platforma de
cercetare si promovare a productiei artistice contemporane. Asumandu-si
functia de spatiu laborator, Alert Studio propune o intalnire intre
artisti, idei, directii si discursuri din zone conceptuale si spatii
culturale diferite. Sunt importante si apreciate gandirea critica si
interogatia ca metode de cercetare a contextului cultural-artistic
contemporan.

ALERT studio functioneaza ca o galerie de proiect, conectand trei directii
de explorare artistica - PINK | RED | WHITE - intr-un singur spatiu. Insa
aceste coordonate nu inseamna indexare, restrictie si etichetare. Ele se
pot intersecta si nuanta, pot oricand dialoga si declansa dezbateri.

ALERT studio functioneaza ca pop-up gallery.

Vizitarea expozitiei se va face in perioada 6 Octombrie - 18 Octombrie prin
programare e-mail.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


ALERT studio  |  Artists: Ciprian Ciuclea  |  October 6 â October 18
|  2015

Opening: Tuesday, October 6  |  7 PM

www.alertstudio.org

2-4 Mircea Vulcanescu Street, Bucharest*A Response to a Perfect Situation*Statement 1

The perfect situation can be described as an original homogenous and
ordered position with low entropy in which the initial state is not
necessarily an ideal one.Statement 2

The unaltered state can be described within a stable system.*

When an external force is missing (or is reduced) the system is
self-conserving. Limited interaction can be seen as a hidden presence.
Minimal information conserves the perfect situation and spreads within the
interval (stable, unstable).*

Possible situation:

- object placed in an open system (interacting with the environment), which
can be defined as separate entity (self-sufficient)

- information contained by this object at a given moment can be recycled

- self-definition through a process resulting in the previously described
object helps (re)order the information

- the process is irreversible and can only be described in a certain moment/// Ciprian Ciuclea (b. 1976, Timisoara, Romania) is a visual artist based
in Bucharest, Romania. He is interested in site-specific projects that
focus mainly on conceptual aspects of reception. He develops complex
installations involving light, sound and video. The themes explored, often
using his personal face and body as an instrument, are related to social
aspects of communication and message interpretation, contemplation and
surveillance, usually placed in relationship with scientific aspects of
human existence. He exhibited worldwide including Saitama Modern Art
Museum, Japan; Engramme, Quebec, Canada; Platforma MNAC, Bucharest,
Romania; Brukenthal National Museum, Sibiu, Romania; D. Manuel Palace,
Evora, Portugal; Hospital de Santiago, Cuenca, Spain and alternative
spaces. He is also the President of Experimental Project and Director of
IEEB (International Experimental Engraving Biennial). ///ALERT studio is an independent project initiated by Raluca Demetrescu Alina
Buga and Catalin Burcea in order to create a platform of research and
promotion of contemporary artistic production. Taking on the function of
alaboratory space, Studio Alert proposes a meeting between artists, ideas,
directions and speeches from different areas of conceptual and cultural
spaces. Critical thinking and interrogation are important and valued as
research methods in the contemporary cultural and artistic field.ALERT studio stands as a gallery project, connecting three areas of
artistic exploration - PINK | RED | WHITE - into one space. But these
coordinates do not mean indexing, labeling and restriction. They may
intersect, combine in new shades, and may always communicate and trigger
debates.

ALERT studio functions as a pop-up-gallery.

Exhibition on view: October 6 â October 18. Visits will be programmed by
e-mail.PARTENER: BUDUREASCA

PARTENERI MEDIA: Modernism.ro, ArtClue, Feeder


-- 
*ALERT studio*
2-4 Mircea Vulcanescu Street
code 010281 | Bucharest, Romania
www.alertstudio.org
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/