Irina Radu on Tue, 29 Sep 2015 06:46:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Inner objects in outer spaces/ Inner spaces in outer objects. SpaÈiul Aiurart la TimiÈoara Art Encounters


Inner objects in outer spaces/ Inner spaces in outer objects

SpaÈiul Aiurart la TimiÈoara Art Encouters

Art Guest House Cazarma U, 3 - 31 octombrie 2015

ArtiÈti: Vlad Berte, Mihail CoÈuleÈu, Suzana Dan, Iulia Nistor, Lea
Rasovszky, Valeriu Èchiau, Patricia Teodorescu.

"Inner objects in outer spaces/ Inner spaces in outer objects" este un
studiu ce chestioneazÄ roluri Ãn artÄ, temporalitÄÈi si spaÈializÄri,
despre memoria unui spaÈiu-gazdÄ-Åi-martor, al Aiurart, ce itinereazÄ
capitole, fragmente din povestea sa, dintr-o retoricÄ posibil de
reconstruit Ãntr-un "alter" spaÈiu. Ritmul interior - al fiecÄrei lucrÄri -
e analog ritmului exterior, narativ, al succesiunii, al expoziÈiei, Ãn timp
ce atenÈia concentratÄ asupra unui fragment devine memorie. Documentate Èi
ÃnsoÈite de amprenta contextului - discursurile artistice Èi curatoriale
din expoziÈiile iniÈiale, fiecare lucrare reprezintÄ o ex-poziÈie/un cadru
Èi un pretext pentru o nouÄ post-poziÈie; o supra-expunere de ex-poziÈii.Concept: Aiurart, arhitectura de expoziÈie: Justin Baroncea, Ada
CrÄciunescu, curatorii expoziÈiilor iniÈiale la Aiurart: Olivia NiÈiÈ
(Momentum - expoziÈie de grup, Valeriu Èchiau - The Dream), Simona VilÄu
(MOOON - expoziÈie de grup), Ioana Ciocan (Vlad Berte â Manhood), Erwin
Kessler (Suzana Dan - Loc de joacÄ), respectiv Diana Marincu (Pasaj -
expoziÈie de grup la MNAC - Anexa).
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/