Irina Radu on Fri, 22 May 2015 11:59:35 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-ro] Ecaterina Vrana, "Disper, deci exist." - Ãn loc de finisaj, o aniversare, miercuri 27 mai, 7pm.


Ecaterina Vrana, Disper, deci exist. - Ãn loc de finisaj, o aniversare:

SpaÈiul Aiurart ÃmplineÅte trei ani Åi 50 de expoziÅii organizate!


Miercuri 27 mai, ÃncepÃnd cu ora 19, vÄ invitÄm la o searÄ cu expoziÅia
Ecaterina Vrana "Disper, deci exist." - Ãn loc de finisaj - Åi la
aniversarea a 3 ani Åi 50 de expoziÅii la Aiurart (BucureÅti, Lirei 21).

ExpoziÈia Ecaterinei Vrana, "Disper, deci exist.", organizatÄ ÃmpreunÄ cu
MARe (Muzeul de ArtÄ RecentÄ) la Aiurart Åi CartureÅti Carusel, reuneÈte
lucrÄri selectate din cele mai importante colecÈii de artÄ contemporanÄ din
capitalÄ.

"Tablourile Ecaterinei Vrana nu sÃnt deloc un joc secund, mai pur, ci un
joc primar, cel mai impur Åi dur: jocul celui care disperÄ fÄrÄ oprire,
uluit cÄ durerea nu ucide, ci dÄ dependenÅÄ, existenÅÄ." Erwin Kessler,
curator.

SpaÈiul Aiurart ÃmplineÅte trei ani Åi 50 de expoziÅii organizate: le
mulÈumim artiÅtilor, curatorilor Åi arhitecÈilor cu care am avut deja Åansa
sÄ colaborÄm pentru toate conversaÈiile, expoziÈiile Åi poveÅtile care se
supraimpun transversal Ãn spaÈiul gazdÄ Åi martor al Aiurart! Ei sunt parte
din ADN-ul SpaÈiului Aiurart, iar noi suntem mÃndri sÄ fim o parte din
CV-ul lor!


Facebook event: https://www.facebook.com/events/991885217512783/


VÄ aÈteptÄm cu drag!Ecaterina Vrana | Disper, deci exist.

Curator: Erwin Kessler

22 aprilie - 31 mai 2015

@SpaÈiul Aiurart, luni-sambÄtÄ 15-19h

@CÄrtureÈti Carusel, luni-duminicÄ, 10-24h

O expoziÈie organizatÄ de Aiurart Åi MARe (Muzeul de ArtÄ RecentÄ)


"Ecaterina Vrana are o problemÄ: pictura ei este ÃnecatÄ Ãn viaÅÄ.
IncapabilÄ de distanÅÄ, de concept, de reflecÅie, de criticÄ, de strategie
sau de activism, de lucruri inteligente Åi de bun simÅ, pictura ei se
complace Ãn ea ÃnsÄÅi, Ãn viaÅa ei tumultos de accidentatÄ. Pictura-i o
lipitoare ce suge tot sÃngele stricat, ÃnvineÅit de loviturile primite ceas
de ceas. GrasÄ Åi lucioasÄ ca lipitoarea sÄtulÄ, pictura cade peste
privitorul Ãngrozit de impudoarea stridentÄ: din tablouri se scurg toate
ororile unui eu complet descoperit, peste care nu e aruncat nici mÄcar
vÄlul subÅire al culturii, lÄsÃnd sÄ se vadÄ, de aproape, poftele cele mai
nÄstruÅnice, dar Åi cele mai amÄnunÅite liste cu datorii.
Arta Ecaterinei Vrana este primitivÄ, primordialÄ, uitatÄ Ãn Lascaux.
PÃnzele sÃnt pentru ea doar un surogat al peretelui de peÅterÄ, pe care Ãl
mÃnjeÅte mereu cu pigment, Ãn speranÅa cÄ vaca, oaia, puiul, omul pictat
acolo o sÄ-i cadÄ Ãn mrejele vrÄjilor sale Åi-o sÄ-Åi poatÄ ospÄta apoi pe
sÄturate gloata de spaime ce-i dÄ ghes. De aceea tablourile sale nu sÃnt
deloc "un joc secund, mai pur", ci un joc primar, cel mai impur Åi dur:
jocul celui care disperÄ fÄrÄ oprire, uluit cÄ durerea nu ucide, ci dÄ
dependenÅÄ, existenÅÄ." Erwin Kessler

ExpoziÈia, ce reuneÈte lucrÄri selectate din cele mai importante colecÈii
de artÄ contemporanÄ din capitalÄ, poate fi vizitatÄ pÃnÄ Ãn 31 mai 2015 Ãn
SpaÈiul Aiurart (Lirei, 21) Ãn fiecare zi, de luni pÃnÄ sambatÄ, Ãntre
orele 15:00 - 19:00 Åi la CÄrtureÅti Carusel (Lipscani, 55), Ãn fiecare zi,
de luni pÃnÄ duminicÄ, Ãntre orele 10:00 - 24:00. A doua supantÄ a
librÄriei-manifest este un spaÅiu dedicat artei contemporane, cu un program
expoziÅional propus de Aiurart alcÄtuit din selecÅii curatoriale
retrospective, deopotrivÄ adecvate amplasÄrii Ãn aceastÄ agora Åi relevante
pentru istoria artei recente.


*

Parteneri/Partners: Editura Vellant, Asdesign95, Radio RomÃnia Cultural,
Zeppelin, Sapte Seri, Revista Arta, Senso TV Arte, Modernism, ArtClue,
Vernisaje, Artindex, Agentiadecarte.ro, AR_chitecture TV, Unrest/Bucharest,
Parteneriat pentru arte.
_______________________________________________
Nettime-ro mailing list
Nettime-ro@nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ro
-->
arhiva: http://amsterdam.nettime.org/